Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Đường tròn là hình:

Quảng cáo

A. Không có trục đối xứng

B. Có một trục đối xứng

C. Có hai trục đối xứng

D. Có vô số trục đối xứng

Câu 2: Cho (O; 15cm) có dây AB = 24 cm thì khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:

A. 12 cm       B. 9 cm       C. 8 cm       D. 6 cm

Câu 3: Nếu tam giác có góc tù thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là điểm nằm ở:

Quảng cáo

A. Ngoài tam giác

B. Trong tam giác

C. Là trung điểm của cạnh nhỏ nhất

D. Là trung điểm của cạnh lớn nhất

Câu 4: Cho đoạn thẳng OI = 8 cm. Vẽ các đường tròn (O; 10cm); (I; 2cm). Hai đường tròn (O) và (I) có vị trí tương đối như thế nào với nhau?

A. (O) và (I) tiếp xúc trong với nhau

B. (O) và (I) tiếp xúc ngoài với nhau

C. (O) và (I) cắt nhau

D. (O) và (I) không cắt nhau

Câu 5: Cho (O; 6cm) và đường thẳng a. Gọi d là khoảng cách từ tâm O đến a. Điều kiện để a cắt (O) là:

Quảng cáo

A. Khoảng cách d < 6cm

B. Khoảng cách d = 6 cm

C. Khoảng cách d ≤ 6cm

D. Khoảng cách d > 6 cm

Câu 6: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là:

A. Giao của 3 đường trung tuyến

B. Giao của 3 đường phân giác

C. Giao của 3 đường trung trực

D. Giao của 3 đường cao

Câu 7: Gọi d là khoảng cách hai tâm của hai đường tròn (O, R) và (O', r) (với 0 < r < R). Để (O) và (O') ở ngoài nhau thì

A. d < R – r       C. d = R + r

B. d = R – r       D. d > R + r

Quảng cáo

Câu 8: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 7 cm; AC = 24 cm; BC = 25 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. 10 cm       B. 12,5 cm

C. 12 cm       D. Một số khác

Câu 9: Cho AB và AC là 2 tiếp tuyến của (O) với B, C là các tiếp điểm. Câu trả lời nào sau đây là sai?

A. AB = AC

B. AB = BC

C. AO là trục đối xứng của dây BC

D. ∠BAO = ∠CAO

Câu 10: Cho (O; 15 cm), dây AB cách tâm 9cm thì độ dài dây AB là:

A. 12 cm       B. 16 cm       C. 20 cm       D. 24 cm

Hướng dẫn giải

1. D 2.B 3.A 4.C 5.A
6.C 7.D 8.B 9.B 10.A

Câu 1: Chọn đáp án D

Câu 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Gọi H là trung điểm của AB

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xét tam giác AOH vuông tại H có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy khoảng cách từ (O) đến dây AB là 9 cm

Câu 3: Chọn đáp án A

Câu 4: OI = 8cm < R + r = 10 + 2 = 12 cm

⇒ Hai đường tròn (O) và (I) cắt nhau

Chọn đáp án C

Câu 5: Chọn đáp án A

Câu 6: Chọn đáp án C

Câu 7: Chọn đáp án D

Câu 8: Xét tam giác ABC có:

AB2 + AC2 = 72 + 242 = 625 = BC2

⇒ ΔABC vuông tại A

⇒ Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm của cạnh huyền BC

⇒ Bán kính đường tròn ngoại tiếp là 12,5 cm

Câu 9: Chọn đáp án B

Câu 10: Chọn đáp án A

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-2.jsp