Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Đường tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả các điểm:

Quảng cáo

A. Có khoảng cách đến điểm A bằng 2 cm

B. Có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn 2 cm

C. Có khoảng cách đến điểm A lớn hơn 2 cm

D. Có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 2 cm

Câu 2: Cho đoạn thẳng OO' = 10 cm. Vẽ các đường tròn (O; 6cm) và (O'; 4cm). Hai đường tròn này có vị trí tương đối như thế nào?

A. (O) và (O') cắt nhau

B. (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau

Quảng cáo

C. (O) và (O') đựng nhau

D. (O) và (O') tiếp xúc trong với nhau

Câu 3: Cho (O; 5cm) và đường thẳng d. Gọi OH là khoảng cách từ tâm O đến a. Điều kiện để a và O có 2 điểm chung là:

A. Khoảng cách OH ≤ 5 cm

B. Khoảng cách OH = 5 cm

C. Khoảng cách OH > 5 cm

D. Khoảng cách OH < 5 cm

Câu 4: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 12 cm; AC = 16 cm; BC = 20 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. 6 cm       B. 8 cm       C. 10 cm       D. 12 cm

Quảng cáo

Câu 5: Cho (O, 15 cm), dây AB cách tâm 9 cm thì độ dài dây AB là:

A. 12 cm       B. 16 cm       C. 20 cm       D. 24 cm

Câu 6: Cho AB, AC là 2 tiếp tuyến của đường tròn (O) với B, C là các tiếp điểm thì câu nào sau đây là đúng?

A. AB = BC            B. ∠BAC = ∠AOC

C. AO ⊥ BC            D. BO = AC

Câu 7: Gọi d là khoảng cách 2 tâm của (O, R) và (O', r) với 0 < r < R. Để (O) và (O') tiếp xúc trong thì:

A.R - r < d < R + r       B. d = R - r

C. d > R + r                      D. d = R + r

Câu 8: Cho (O, 5 cm) có dây AB = 8cm thì khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:

A. 3 cm       B. 4 cm       C. 8 cm       D. 6 cm

Câu 9: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là:

A. Giao của 3 đường trung tuyến

B. Giao của 3 đường phân giác

C. Giao của 3 đường cao

D. Giao của 3 đường trung trực

Quảng cáo

Câu 10: Độ dài cạnh của tam giác đều nội tiếp đường tròn (O; R) bằng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

1.A 2.B 3.D 4.C 5.D
6.C 7.B 8.A 9.B 10.C

Câu 1: Chọn đáp án A

Câu 2: Chọn đáp án B

Câu 3: Chọn đáp án D

Câu 4: Tam giác ABC có:

AB2 + AC2 = 122 + 162 = 400 = BC2

⇒ ΔABC vuông tại A

⇒ Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm của BC

⇒ Bán kính = 10 cm

Chọn đáp án C

Câu 5:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xét tam giác AHO vuông tại H có:

AO2 = AH2 + OH2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Do H là trung điểm của AB nên AB = 2AH = 24 cm

Câu 6: Chọn đáp án C

Câu 7: Chọn đáp án B

Câu 8: Chọn đáp án A

Câu 9: Chọn đáp án B

Câu 10:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Giả sử tam giác ABC đều cạnh a

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án C

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-2.jsp