Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 5)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B ∈ (O),C ∈ (O'). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC ở I

Quảng cáo

a) Chứng minh rằng ∠BAC = 90o

b) Tính số đo góc OIO'

c) Tính độ dài BC, biết OA = 9cm, O'A = 4 cm

Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Ta có: IA và IB là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại I của đường tròn (O)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Tương tự, IA, IC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại I của đường tròn (O') nên ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Ta có:

IA = IB = IC

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Tam giác BAC có AI là trung tuyến và AI = BC/2

⇒ Tam giác BAC vuông tại A hay ∠BAC = 90o

Quảng cáo

b) Ta có: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Xét tam giác OIO' vuông tại I, IA là đường cao có:

IA2 = O'A.OA = 4.9 = 36 ⇒ IA = 6 cm

Lại có: BC = 2 AI ⇒ BC = 12 (cm)

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-2.jsp