Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại số (có đáp án - Đề 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại số (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giải hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ta nhận được nghiệm của hệ là:

Quảng cáo

A. (5; 0)       B. (-1; 2)       C.(1; 0)       D. Hệ vô nghiệm

Câu 2: Cặp số (-1; 3) là nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. -2x + 4y = 0       B. 3x + y = -5

C. x + 2y = 5       D. x - y = 4

Câu 3: Với giá trị nào của a, b thì đường thẳng y= ax+ b đi qua điểm A (1; -2) và song song với đường thẳng 2x+y=3

A. a = -2; b = 0       B. a = 2; b = -4

C. a = -1; b = -1       D. a = 1; b = -3

Quảng cáo

Câu 4: Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by =c:

A. Luôn vô nghiệm

B. Có vô số nghiệm

C. Có một nghiệm duy nhất

D. Số nghiệm tùy thuộc vào a, b

Phần tự luận (6 điểm)

Giải các hệ phương trình sau:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.D 2.C 3.A 4.B

Phần tự luận (6 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) = (-3; 4)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) =(2; 2).

Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-3.jsp