Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Góc nội tiếp là góc:

Quảng cáo

A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó

B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó

C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó

D. Có đỉnh nằm trên đường tròn và một cạnh là dây cung, một cạnh là tiếp tuyến của đường tròn

Câu 2: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm (O). Biết ∠(ABC) = 80o; ∠(BCD) = 100o. Tính hiệu ∠(ADC) - ∠(BAC)

Quảng cáo

A. 10o       B. 20o       C. 25o       D. 45o

Câu 3: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Góc ∠(ABx) trong hình vẽ

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A. Là góc nội tiếp

B. Là góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn

C. Là góc có đỉnh nằm trong đường tròn

D. Là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

Quảng cáo

Câu 4: Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn:

A. Hình thoi

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình thang vuông

Phần tự luận (6 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác ADHE nội tiếp

b) Tứ giác BEDC nội tiếp

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.A 2.B 3.D 4.C
Quảng cáo

Câu 2: Chọn đáp án B

Do tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn nên tổng 2 góc đối bằng 1800

∠A + ∠C = 180o ⇒ ∠A = 80o

∠B + ∠D = 180o ⇒ ∠D = 100o

Do đó: ∠D - ∠A = 20o

Câu 4: Chọn đáp án C

Vì 2 góc đối của hình chữ nhật có tổng số đo là 180o

Phần tự luận (6 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Xét tứ giác AEHD có:

∠(AEH) = 90o

∠(ADH) = 90o

⇒∠(AEH) + ∠(ADH) = 180o

⇒ Tứ giác AEHD là tứ giác nội tiếp.

b) Xét tứ giác BDEC có:

∠(BEC) = ∠(BDC) = 90o

Mà 2 góc này cùng nhìn cạnh BC

⇒ Tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-3.jsp