Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 4)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

Quảng cáo

A. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau.

B. Số đo của góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn

C. Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung

D. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

Câu 2: Cho 3 điểm A, B, C nằm trên đường tròn (O), biết góc (ABC) ̂=100o. Khi đó số đo góc (AOC) ̂ là:

Quảng cáo

A. 100o       B. 260o       C. 200o       D. 80o

Câu 3: Chu vi hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu bán kính đường tròn tăng gấp đôi

A. Chu vi không tăng

B. Chu vi tăng 8 lần

C. Chu vi tăng 4 lần

D. Chu vi tăng 2 lần

Câu 4: Cho hình vẽ, số đo góc ∠(DKB) bằng

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Phần tự luận (6 điểm)

Cho nửa đường tròn đường kính COD = 2R. Kẻ Cx, Dy ⊥ CD. Từ điểm E bất kì trên nửa đường tròn, kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt Cx, Dy lần lượt tại P và Q

Chứng minh tứ giác CPEO; OEQD nội tiếp

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.B 2.C 3.D 4.A

Phần tự luận (6 điểm)

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xét tứ giác CPEO có:

∠(PCO) = ∠(PEO) = 90o (gt)

⇒ ∠(PCO) + ∠(PEO) = 180o

⇒ Tứ giác CPEO là tứ giác nội tiếp

Xét tứ giác OEQD có:

∠(OEQ) = ∠(ODQ) = 90o (gt)

⇒ ∠(OEQ) + ∠(ODQ) = 180o

⇒ Tứ giác OEQD là tứ giác nội tiếp

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-3.jsp