Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 5)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Góc ở tâm là góc:

Quảng cáo

A. Có đỉnh nằm trên đường tròn

B. Có đỉnh nằm trong đường tròn

C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn

D. Có đỉnh trùng với tâm đường tròn

Câu 2: AB là một dây cung của (O; R), cung AB = 60o. N là điểm trên cung lớn AB. Góc ANB có số đo là?

A. 120o       B. 30o       C. 60o       D. 240o

Câu 3: Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn

Quảng cáo

A. Hình bình hành       B. Hình thoi

C. Hình thang cân       D. Hình thang

Câu 4: Hai điểm A, B cùng thuộc đường tròn (O; R) sao cho ∠(OAB) = 40o. Tính số đo cung lớn cung (AB) là:

A. 200o       B. 100o       C. 80o       D. 260o

Câu 5: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Trong một đường tròn hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau

B. Trong một đường tròn hai dây căng hai cung thì bằng nhau.

C. Trong một đường tròn hai dây bằng nhau thì cách đều tâm

D. Trong một đường tròn hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Quảng cáo

Câu 6: Cho đường tròn (O, R) và một dây cung AB = R. Khi đó số đo cung nhỏ AB là :

A. 60o      B. 120o       C. 150o       D. 100o

Câu 7: Cho hình vẽ. Biết cung BnD = 40o; cung CmE = 120o. Tính số đo ∠(ECA)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A. 80o B. 160o C. 40o D. 20o

Câu 8: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, C là điểm di động trên đường tròn tâm O. I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Ta có:

Quảng cáo

A. I thuộc cung chứa góc dựng trên đoạn AB

B. I thuộc cung chứa góc 45o dựng trên đoạn AB

C. I thuộc cung chứa góc 135o dựng trên đoạn AB

D. I nằm trên đoạn AB

Câu 9: Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc

A. Nhọn       B. Tù       C. Vuông       D. Không xác định

Câu 10: Tính độ dài cung 60o của đường tròn có bán kính 3cm

A.π cm       B.2π cm       C. 3π/5 cm       D. π/2 cm

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.D 2.B 3.C 4.D 5.B
6.A 7.C 8.B 9.C 10.A

Câu 2: Chọn đáp án B

Góc ANB là góc nội tiếp

⇒ ∠(ANB) = 1/2 cung AB = 30o

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 4: Chọn đáp án D

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Ta có ΔOAB cân tại O ⇒ ∠(OAB) = ∠(OBA) = 40o

⇒ ∠(AOB) = 100o ⇒ Số đo cung nhỏ AB là 100o

⇒ Số đo cung lớn AB là 260o

Câu 6: Chọn đáp án A

Dây cung AB = R ⇒ ΔOAB là tam giác đều ⇒ ∠(AOB) = 60o

⇒ số đo cung nhỏ AB là 60o

Câu 7: Chọn đáp án C

∠(ECA) là góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 8: Chọn đáp án B

Do AB là đường kính đường tròn (O); C nằm trên đường tròn nên ΔCAB vuông tại C

Mặt khác tâm đường tròn nội tiếp là giao điểm 3 đường phân giác trong

⇒ I thuộc cung chứa góc 45o dựng trên đoạn AB.

Câu 10: Chọn đáp án A

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-3.jsp