Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Góc nội tiếp là góc:

Quảng cáo

A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó

B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó

C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó

D. Có đỉnh nằm trên đường tròn, một cạnh là tiếp tuyến, cạnh còn lại cạnh chứa dây cung của đường tròn đó.

Quảng cáo

Câu 2: Tổng 2 góc đối diện của tứ giác nội tiếp bằng:

A. 90o       B. 180o       C. 270o       D. 360o

Câu 3: Trong hình vẽ bên, cho AB là đường kính vuông góc với dây cung MN tại I. Chọn đáp án đúng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A. IM = IN       C. cung AM = cung AN

B. AM = AN       D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Quảng cáo

Câu 4: Hai điểm A, B thuộc đường tròn (O) và góc ∠(AOB) = 60o . Tính số đo cung nhỏ AB

A. 60o       B. 120o       C.120o       D. 300o

Câu 5: Cho hình vẽ, biết EC là tiếp tuyến của đường tròn, cung ACE = 35o ; ∠(BAC) = 80o . Số đo góc BEC bằng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A. 75o       B. 45o       C. 115o       D. 65o

Câu 6: Chọn câu đúng

A. Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau

B. Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Quảng cáo

Câu 7: Cho hình vẽ, biết cung AnD= 150o ; cung BmC= 60o . Tính số đo góc BEC?

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A. 75o       B. 30o       C. 105o       D. 45o

Câu 8: Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O; R) cắt nhau tại M. Nếu MA = R√3 thì góc ở tâm AOB bằng:

A. 60o       B. 90o       C. 120o       D. 45o

Câu 9: Tính diện tích hình quạt có bán kính 6cm, số đo cung là 36o

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 10: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm (O). Biết ∠(ABC) = 80o ; ∠(BCD) = 100o . Tính hiệu ∠(ADC) - ∠(BAC)

A. 10o      B. 45o       C. 25o       D. 20o

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.A 2.B 3.D 4.A 5.B
6.A 7.C 8.C 9.B 10.D

Câu 5: Chọn đáp án B

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Ta có: ∠(CAB) + ∠(CEA) = 180o ⇒ ∠(CEA) = 100o

Xét tam giác CAE có: ∠(CEA) + ∠(CAE) + ∠(CEB) = 180o

⇒ ∠(CEB) = 180o - 100o - 35o = 45o

Câu 6: Chọn đáp án A

Độ dài cung phụ thuộc vào bán kính đường tròn và số đo của cung

Câu 7: Chọn đáp án C

∠(BEC) là góc có đỉnh nằm trong đường tròn

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 8: Chọn đáp án C

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xét tam giác MAO vuông tại A có AO = R; MA = R√3

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 9: Chọn đáp án B

Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung no

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 10: Chọn đáp án D

Do tứ giác ABCD nội tiếp nên :

∠A + ∠C = 180o ⇒ ∠A = 80o

∠B + ∠D = 180o ⇒ ∠D = 100o

⇒ ∠D - ∠A = 20o

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-3.jsp