Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Khi quay tam giác ABC vuông tại A một vòng quanh cạnh góc vuông AC, được một hình nón. Biết rằng ∠(ABC) = 60o, BC = 8 cm.Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xét tam giác ABC vuông tại A có: (ABC) = 60o, BC = 8 cm

⇒ AB = BC.cos (ABC) = 8.cos 60o = 4 (cm)

AC = BC.sin (ABC) = 8.sin 60o = 4√3 (cm)

Diện tích xung quanh của hình nón là

Sxp = πrl = π.AB.BC = π.4.8 = 32 (cm2)

Quảng cáo

Thể tích hình nón là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-4.jsp