Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Bài giảng: Ôn tập học kì 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Đề thi Tiếng Anh lớp 9 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu :

I. Choose the word which contains the vowel sound pronounced differently from that of the others.

1. a. publish     b. tunic     c. subject     d. love

2. a. hike     b. style    c. stripe     d. slit.

3. a. grow     b. plow     c. now     d. house

4. a. order     b. course     c. ghost     d. cross.

5. a. notice     b. mosque     c. grow     d. poetry

Quảng cáo

II. Add question tags to the following statements.

1. You live near here, ___________________?

2. There was a mistake, ___________________?

3. Mr. John usually remembered his wife’s birthday, ___________________?

4. Your central heating doesn’t work very well, ___________________?

5. Bill put his money in the bank, ___________________?

6. James hasn’t got a pen, ___________________?

7. You couldn’t do me a favour, ___________________?

8. You are listening to music, ___________________?

9. You haven’t heard a forecast for the weekend, ___________________?

10. Tim doesn’t look very well today, ___________________?

Quảng cáo

III. Choose a, b, c or d to complete these sentences.

1. They _________ Da Lat last summer.

a. visit    b. to visit    c. visited    d. visiting

2. We have learnt English_________2003.

a. for    b. since    c. in    d. at

3. Ba can’t fly. He wishes he_________fly.

a. can    b. will    c. is    d. could

4. He is a teacher, _________?

a. is he    b. doesn’t he    c. wasn’t he    d. isn’t he

5. He is tired, _________ he has to stay up late.

a. therefore    b. so    c. and    d. but

6. The car_________ in Japan.

a. is made    b. makes    c. made    d. are made

7. Tom said that he_________ in the city.

a. living    b. to visit    c. visited    d. visiting

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

8. Let’s play soccer, _________?

a. aren’t you    b. won’t you    c. will we    d. shall we

9. I used to_________ up late when I was a child.

a. getting    b. got    c. get    d. to get

10. He_________ playing guitar at night.

a. is used to    b. used to    c. use to    d. are used to

IV. Choose the correct form of verbs.

1. I do not enjoy (go)____________ to the dentist.

2. Try to avoid (make)_____________ him angry.

3. He hates (borrow)___________________ money.

4. Do you love (read)_____________________ novels?

No, I do not. I enjoy (read)__________________ picture books.

Đáp án

I.

1. D 2. D 3. A 4. C 5. B

II.

1. don’t you 6. has he
2. wasn’t there 7. could you
3. didn’t he 8. aren’t you
4. does it 9. have you
5. didn’t he 10. does he

III.

1. C 6. A
2. B 7. C
3. C 8. D
4. D 9. C
5. D 10. A

IV.

1. going 2. making 3. borrowing 4. reading 5. reading

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6