Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 2)

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Điều kiện để Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 có nghĩa là:

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 2: So sánh 5 với 2√6 ta có kết luận:

A.5 > 2√6 B.5 < 2√6

C.5 = 2√6 D.Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Câu 4: Phương trình √x = a vô nghiệm khi

A.a > 0 B.a = 0 C.a < 0 D.Mọi a

Câu 5: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.4x - 3 B.-(4x - 3) C.-4x + 3 D.|4x - 3|

Câu 6:Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.-2√3 B.4 C.0 D.1/2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) (15√50 + 5√200 - 3√450):√10

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (2 điểm)

Quảng cáo

a) Tìm x biết:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Rút gọn

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3. (2,5 điểm) Cho biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Rút gọn M.

b) Tính giá trị M nếu Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Tìm điều kiện của a, b để M < 1.

Bài 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) (15√50 + 5√200 - 3√450) : √10

= 15√5 + 5√20 - 3√45

= 15√5 + 10√5 - 9√5

= 16√5

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (2 điểm)

a) ĐKXĐ: x ≥ 5

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇔ x - 5 = 4

⇔ x = 9 (Thỏa mãn ĐKXĐ)

b) Với x > 0; y > 0

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Tìm điều kiện của a, b để M < 1

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇔ a + b < a-b

⇔ b < 0

Vô lí do a > b > 0

Vậy không tồn tại a, b sao cho M < 1

Bài 4.

Với x ≥ 0,ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

D lớn nhất ⇔ Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇔ √x + 2 nhỏ nhất

Mà √x + 2 ≥ 2 ∀x > 0

Vậy max⁡D = 3 + 1/2 = 7/2 ⇔ x = 0

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp