Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Một hình trụ có đường cao là 5 cm và diện tích xung quanh bằng một nửa diện tích toàn phần. Bán kính đáy của hình trụ bằng:

Quảng cáo

A.4 cm       B.5 cm       C.6 cm       D.10 cm

Câu 2: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm và diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh. Thể tích của hình trụ đó bằng:

A. 27π (cm3 )       B. 54π (cm3 )      C. 9π (cm3 )       D. 18π (cm3 )

Câu 3: Một hình nón có chiều cao là 12 cm, bán kính đường tròn đáy là 5cm. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:

A. 30π (cm2 )       B. 60π (cm2 )      C. 120π (cm2 )       D. 65π (cm2 )

Câu 4: Một mặt cầu có diện tích bằng 36π cm2 thì bán kính của nó bằng:

A. 4 cm       B. 5cm       C. 6 cm       D. 3 cm

Quảng cáo

Câu 5: Một hình cầu có diện tích mặt cầu là 100π (cm2 ). Thể tích của hình cầu đó là:

A. 200π (cm3 )       B. 250π (cm3 )       C. 500π/3 (cm3 )       D. 300π (cm3 )

Câu 6: Diện tích mặt cầu có bán kính R = 2(cm) là:

A. 8π (cm2 )       B. 16π (cm2 )      C. 32π (cm2 )       D. 64π (cm2 )

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (3 điểm) Cho hình trụ có đường sinh bằng 10 cm và diện tích xung quanh của hình trụ bằng 160π (cm2 ). Tính:

a) Diện tích toàn phần của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

Quảng cáo

Bài 2. (4 điểm) Cho hình nón đỉnh S, bán kính đường tròn đáy là R, chiều cao SH= R√3 (cm).

a) Tính thể tích hình nón.

b) Giả sử AB = R√3 là một dây cung của đáy. Tính diện tích tam giác SAB.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.B 2.A 3.D 4.D 5C 6.B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Diện tích đáy: Sđáy = πR2 = π.82 = 64π (cm2 )

Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + 2Sđáy = 160π + 2.64π = 288π (cm2 )

b) Thể tích hình trụ:

V = πR2.h = π.82.10 = 640π (cm3)

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) SH = R√3 là chiều cao của hình nón

Thể tích của hình nón là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Gọi K là trung điểm AB

Do ΔHAB cân tại H (HA = HB = R) nên HK ⊥ AB

Tam giác HAK vuông tại K có: HA = R; KA = (R√3)/2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Mặt khác ta có: ΔSHK vuông tại H

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

ΔSAB cân tại S có SK là trung tuyến nên SK cũng là đường cao

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-chuong-4-hinh-hoc.jsp