Đề kiểm tra Cuối kì 1 Toán lớp 4 (Đề 20)Đề kiểm tra Cuối kì 1 Toán lớp 4 (Đề 20)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a)Chữ số 5 trong số 457268 chỉ :

A.500000     B. 50000     C. 5000    D. 5000000

Quảng cáo

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để có 3 tấn 65 kg = …. Kg là :

A. 3605    B. 3650   C. 3065     D. 30650

Bài 2.

a) Đọc các số sau :

213785 : ……………………………….

4090506: …………………………………

b) Viết các số sau :

- Bốn triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm linh lăm : …

- Ba trăm chín mươi tư nghìn bốn trăm bảy mươi sáu :….

Quảng cáo

Bài 3. Đặt tính rồi tính :

a) 215763 + 106278

b) 404742 – 92165

c) 347 x 48

d) 9568 : 23

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 7m2 6 dm2 = 706 dm2

b) 5 phút 7 giây = 507 giây ▭

Bài 5. Ghi tên các đỉnh và cạnh của :

a) Góc vuông : …….

b) Góc nhọn : ….

c) Góc tù : …..

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 108 m, chiều dài hơn chiều rộng là 16 m. Tính diện tích mảnh đất đó .

Quảng cáo

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) B      b) C

Bài 2.

a) Số 213785 đọc là : Hai trăm mười ba nghìn bảy trăm tám mươi lăm

4090506 đọc là : Bốn triệu không trăm chín chục nghìn năm trăm linh sáu

b) Bốn triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm linh năm viết là : 4105605

Ba trăm chín mươi tư nghìn bảy trăm sáu mươi viết là : 394476

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4.

a) 7 m2 6 dm2 = 706 dm2    Đ

b) 5 phút 7 giây = 507 giây     S

Bài 5.

a) Góc vuông : đỉnh B, cạnh BA, cạnh BC

b) Góc nhọn : đỉnh A; cạnh AD; cạnh AC

Góc nhọn :đỉnh A; cạnh AB; cạnh AC

Góc nhọn :đỉnh A; cạnh AB; cạnh AC

Góc nhọn :đỉnh D, cạnh DA; cạnh DC

Góc nhọn :đỉnh C; cạnh CB; cạnh CA

Góc nhọn :đỉnh C; cạnh CD; cạnh CA

c) Góc tù : đỉnh C; cạnh CD; cạnh CA

Bài 6.

Nửa chu vi mảnh đất đó là : 108 : 2 = 54 (m)

Chiều dài mảnh đất là : (54 + 16) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng của mảnh đất là : 35 – 16 = 19 (m)

Diện tích mảnh đất đó là : 35 x 19 = 665 (m2)

Đáp số : 665 m2

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-1.jsp