Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 11)Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 11)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 2. Tìm x:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3. Tính:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 3 tấn 17kg = 3017kg   b) 5cm215dm2 = 5015dm2

c) 7m25cm2 = 70005cm2   d) 15 phút 45 giây = 955 giây

Bài 5. Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 24 cm. Đường chéo ngắn bằng 1/3 đường chéo dài. Tính diện tích hình thoi đó.

Quảng cáo

Bài 6. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài hơn quãng đường từ tỉnh B đi tỉnh C là 36km. Biết rằng từ tỉnh B đi tỉnh C bằng 3/5 quãng đường từ tỉnh A đi tỉnh B. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki – lô –mét?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) D   b) B    c) A   d) B

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4.

a) Đ   b) S   c) Đ   d) S

Bài 5.

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần)

Quảng cáo

Độ dài đường chéo dài là: 24 : 4 x 3 = 18 (cm)

Độ dài đường chéo ngắn là: 24 – 18 = 6 ( cm)

Diện tích hình thoi là: 18 x 6 : 2 = 54 cm2

Đáp số: 54cm2

Bài 6.

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Quẫng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài: 36 : 2 x 5 = 90 (km)

Đáp số: 90 km

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-2.jsp