Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 12)Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 12)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 2. Tìm x:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3. Tính:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4.Điền dấu >; = ; < thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 tấn 56 kg …. 2560kg       b) 3m23dm2 …. 303dm2

c) 1m227cm2…1027cm2      d) 3 giờ 30 phút … 210 phút

Bài 5. Một hình hình hành có kích thước như ghi trong hình vẽ. Hãy tính diện tích của hình bình hành.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 72m. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 đất thu được 2/3kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng đó thu được bao nhiêu ki – lô – gam ngô?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) D          b) A      c) D      d) D

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4.

a) 2 tấn < 2560kg      b) 3m2 3dm2= 303dm2

c)1m2 27cm2 > 1027cm2      d) 3 giờ 30 phút = 210 phút

Bài 5.

diện tích của hình bình hành là 6 x 3 = 18 (cm2)

Đáp số 18 cm2

Quảng cáo

Bài 6.

Nửa chu vi thửa ruộng đó là: 72 : 2 = 36 (m)

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Chiều dài thửa ruộng là: 36 : 4 x 3= 27 (m)

Chiều rộng thửa ruộng đó là: 36 – 27 = 9 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là: 27 x 9= 243 (m2)

Số ki-lo-gam ngô cả thửa ruộng đó thu được là: 243 x 2/3 = 162 (kg)

Đáp số: 162 kg

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-2.jsp