Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 2)Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 2)

Bài 1. Tính :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Số : “ Bảy trăm hai mươi tư nghìn bốn trăm năm mươi lăm “ viết là :

A. 7244505      B. 724455       C. 72455       D. 7240455

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

c) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 25 m2 4 dm2 = ….. dm2 là :

A. 254        B. 2540       C. 2504       D. 25004

d) Năm 1254 thuộc thế kỉ :

A. XI       B. XII       C. XII        D. XIV

Quảng cáo

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4. > ; = ; < ?

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 5. Lớp 4A có số học sinh nữ bằng 3/5 số học sinh nam. Tìm số học sinh nam, số học sinh nữ lớp đó biết rằng số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 10 học sinh.

Bài 6.Hình bên có ABCD là hình vuông, AEGD là hình chữ nhật có chiều dài 11 cm, chiều rộng 8 cm. Tính diện tích hình chữ nhật BEGC. (Biết DG = 11 cm, AD = 8 cm)

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 2.

a) B        b) A      c) C        d) C

Bài 3.

a) Đ             b) S

Quảng cáo

Bài 4.

a)>      b) <       c)=      d)<

Bài 5.

Ta có sơ đồ :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là : 5 – 3 = 2 (phần)

Số học sinh nữ là : 10 : 2 x 3 = 15( học sinh )

Số học sinh nam là : 15 + 10 = 25 (học sinh)

         Đáp số : Nam : 25 học sinh; Nữ 15 học sinh.

Bài 6.

Diện tích hình vuông ABCD là : 8 x 8 = 64 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật AEGD là : 11 x 8 = 88 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là : 88 – 64 = 24 (cm2)

         Đáp số : 24 cm2

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-2.jsp