Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 3)Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 3)

Bài 1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 3 trong số 253768 chỉ :

A. 300       B. 3000      C. 30000        D. 300000

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3.Tìm x biết :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4.Hai kho có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A có số thóc bằng 4/5 số thóc kho B. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tạ thóc ?

Bài 5.Hình bên có ABCD là hình bình hành

a) Cạnh AB song song với cạnh :….

b) Cạnh BC song song với cạnh : ….(AH = 7 dm)

Quảng cáo

c) Đoạn thẳng AH vuông góc với đoạn thẳng…

d) Diện tích hình bình hành ABCD là : …

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 6.Tính nhanh

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) B        b) C        c) D

Bài 2.

a) S       b) Đ      c) Đ      d) S

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4.

Đổi 15 tấn 3 tạ = 153 tạ

Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 5 = 9 (phần)

Quảng cáo

Số thóc ở kho A là : 153 : 9 x 4 = 68 tạ

Số thóc ở kho B là : 153 – 68 = 85 tạ

       Đáp số : Kho A ; 68 tạ

          Kho B 85 tạ

Bài 5.

a) Cạnh AB song song với cạnh DC

b) Cạnh BC song song với cạnh AD

c) Đoạn thẳng AH vuông góc với đoạn thẳng DC

d) Diện tích hình bình hành ABCD là : 15 x 7 = 105 (dm2)

Bài 6.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-2.jsp