Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 8)Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 8)

Bài 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

b)một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 18cm và 12 cm. Diện tích hình thoi đó là:

A. 216 cm2      B. 432 cm2      C. 108cm2      D. 60cm2

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 47 tấn 6 yến = … kg là:

A. 47060      B. 47600      C. 4760      D. 47006

Quảng cáo

d)Năm 1430 thuộc thế kỉ:

A. XIII      B. XIV      C. XV      D. XVI

Bài 4. > = <

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 208m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó

Bài 6. Tính bằng cách hợp lý nhất:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3.

a) B       b) C      c) A      d) C

Quảng cáo

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 5. Nửa chi vi mảnh vườn đó là

208 : 2 = 104 (m)

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn đó là: 104 : 8 x 3 = 39 (m)

Chiều dài mảnh vườn đó là: 104 – 39 = 65 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là: 65 + 30 = 2535 (m2)

Bài 6.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-2.jsp