Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 9)Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 9)

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 2000000 + 700000 + 60000 + 300 + 1 = …

Số điền vào chỗ chấm là:

276301      B. 20760301       C. 2760301      D. 27603001

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

c)Năm 907 thuộc thế kỉ :

A. IX      B. XI      C. XII.      D. X

d) Chu vi của hình thoi là 64 cm. Độ dài cạnh của hình đó là:

A. 16cm      B.32 cm      C. 8cm      D.30cm

Quảng cáo

Bài 3. Tính:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4. Khối Bốn của trường Tiểu học Thành Công có số bạn nam bằng 3/4 số bạn nữ và kém số bạn nữ là 45 bạn. Hỏi khối Bốn của trường đó có bao nhiêu bạn nữ? Bao nhiêu bạn nam?

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức:

a + b : c với a = 7/10 ; b = 3/8 ; c = 3/4

Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 218 x 37 + 218 x 62 + 218

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Đ   b)       c)       d) C

Bài 2.

a) C      b) B      c) D      d) A

Quảng cáo

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4.

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 3 = 1 (phần)

Số bạn nam có là:

45 : 1 x 3 = 135 (bạn)

Số bạn nữ có là:

135 + 45 = 180 (bạn)

Đáp số: Nữ: 180 bạn; Nam: 135 bạn.

Bài 5.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 6.

a) 218 x 37 + 218 x 62 + 218 = 218 x (37 + 62 + 1) = 218 x 100 = 21800

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-2.jsp