Đề kiểm tra Giữa kì 1 Toán lớp 4 (Đề 20)Đề kiểm tra Giữa kì 1 Toán lớp 4 (Đề 20)

Bài 1. Nối ô ghi số với ô ghi cách đọc của nó :

A. 78654Bảy trăm tám mươi nghìn sáu trăm năm mươi tư
B. 780654Bảy triệu tám trăm nghìn sáu trăm năm mươi tư
C. 7854Bảy mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tư
D. 7800654Bảy nghìn tám trăm năm mươi tư.
Quảng cáo

Bài 2. Tìm y :

a)y – 27436 = 81647

b) 21937 + y = 110654

c) y + 36492 = 83765

d) 716384 – y = 364759

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 3 trong số 1237456 thuộc hàng :

A. hàng trăm      B) trăm nghìn

C. hàng nghìn       D) hàng triệu

Quảng cáo

b) Năm 1819 thuộc thế kỉ :

A. XVIII    B. XVII    C. XIX    D. XX

c) Trung bình cộng của ba số 57, 75, 96 là :

A. 66    B. 57     C. 51    D. 76

d) Cho a = 21, b = 7, c = 3 giá trị của biểu thức a : b x c là :

A. 9     B. 49    C. 1    D. 31

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 120 phút = 2 giờ ▭

b) 1 phút 10 giây = 110 giây ▭

c) 2 tấn 25 kg > 225 kg ▭

d) 6 tấn 16 yến < 6 tấn 60kg ▭

Bài 5. Lớp 4A có 36 học sinh, lớp 4B có 38 học sinh, lớp 4C có ít hơn lớp 4B 1 học sinh. Hỏi trung bình lớp có bao nhiêu học sinh.

Bài 6. Một rổ vừa cam vừa quýt đếm được 172 quả. Nếu lấy đi 46 quả quýt thì số quả cam và quýt còn lại trong rổ bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu quả cam, quả quýt ?

Bài 7. Hình vẽ bên có mấy góc vuông ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Bài 1:

A -> 3     B -> 1     C -> 4    D -> 2

Bài 2.

a) y – 27436 = 81647

      Y = 81647 + 27436

       y = 109083

b) 21937 + y = 110654

      y = 110654 – 21937

       y = 88717

c) y + 36492 = 83765

       y = 83765 – 36492

      y = 47273

d) 716384 – y = 364759

       y = 716384 – 364759

       y = 351625

Bài 3.

a) B    b) C    c) D     d) A

Bài 4.

a) 120 phút = 2 giờ     Đ

b) 1 phút 10 giây     S

c) 2 tấn 25 kg > 225 kg    Đ

d) 6 tấn 16 yến < 6 tấn 16 yến    S

Bài 5.

Số học sinh lớp 4C có là : 38 – 1 = 37 (học sinh)

Số học sinh trung bình mỗi lớp có là : ( 36 + 38 + 37 ) : 3 = 37 (học sinh)

Đáp số : 37 học sinh

Bài 6.

Nếu lấy đi 46 quả quýt thì số cam và số quýt còn lại trong rổ bằng nhau. Vậy số quả quýt nhiều hơn số quả cam là 46 quả.

Số quả quýt có là : ( 172 + 46 ) : 2 = 109 (quả)

Số quả cam có là : 109 – 46 = 63 (quả)

Đáp số : 109 quả quýt, 63 quả cam.

Bài 7. 16 góc vuông.

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-giua-ki-1.jsp