Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán lớp 4 (Đề 17)Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán lớp 4 (Đề 17)

Bài 1. Tính :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 2. Điền dấu > ; = ; < vào chỗ trống :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 4 tấn 24 kg < 4240 kg …..

b) 6 m2 16dm2 = 616 dm2 …..

c) 15m2 15 cm2 > 1515 cm2 ……

d) 6 giờ 6 phút = 606 phút ……

Quảng cáo
p>Bài 5. Viết vào chỗ chấm :

Hình bình hành MNPQ có :

Cạnh MN song song với cạnh ….

Cạnh PQ dài ….. cm

Cạnh MQ song song với cạnh ….

Cạnh MQ dài ….. cm.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 6. Cả ba lớp khối 4 góp được 225 kg giấy vụn. Trong đó lớp 4A góp nhiều hơn lớp 4B là 15 kg giấy vụn, lớp 4C góp được số giấy vụn bằng 2/5 số giấy vụn của cả ba lớp góp. Hỏi mỗi lớp 4 góp được bao nhiêu kg giấy vụn ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3.

Quảng cáo

a) B       b) D      c) D      d) A

Bài 4.

a) Đ      b) Đ        c) Đ        d) S

Bài 5.

a) Cạnh MN song song với cạnh PQ

b) Cạnh PQ dài 5 cm

c) Cạnh MQ song song với cạnh NP

d) Cạnh MQ dài 4 cm

Bài 6.

Số giấy vụn của lớp 4C là : 225 x 2/5 = 90 (kg)

Số giấy vụn lớp 4A và lớp 4B góp được là : 225 – 90 = 135 (kg)

Số giấy vụn lớp 4A góp được là : (135 + 15 ) : 2 = 75 (kg)

Số giấy vụn lớp 4B góp được là : 75 – 15 = 60 (kg)

      Đáp số : Lớp 4A : 75 kg; Lớp 4B 60 kg : Lớp 4C 90 kg

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-giua-ki-2.jsp