Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán lớp 4 (Đề 2)Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán lớp 4 (Đề 2)

Bài 1.Tính :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Tổng của 192837 và 283719 là :

A.476456    B. 466556    C. 476556    D. 476546

b) Hiệu của hai số 12937 và 9372 là :

A.3655     B. 3565     C. 3465   D. 3555

c) Số thích hợp điền vào chỗ trống để 21m2 12 cm2 = … cm2 :

A. 2112    B. 21012   C. 210012    D. 210120

d) Phân số 4/9 bằng phân số :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 3.Điền dấu >;=;< thích hợp vào ô trống :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 4 phút 15 giây = 260 giây ▭

b) 3 tấn 43 kg = 3043 kg ▭

Bài 5.Năm năm trước mẹ hơn con 25 tuổi. Hiện nay tổng số của hai mẹ con là 43 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Bài 6.Kho thóc thứ nhất có 415 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ hai bằng 3/5 số thóc kho thứ nhất. Tính tổng số Thóc của cả hai kho.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 2.

a) C    b) B    c) C    d) B

Bài 3.

a) <    b) >   c) =     d) <

Quảng cáo

Bài 4.

a) S    b) Đ

Bài 5.

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi. Ta có sơ đồ :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Tuổi con là : ( 43 – 25 ) : 2 = 9 (tuổi)

Tuổi mẹ là : 9 + 25 = 34 (tuổi)

         Đáp số : Con 9 tuổi; Mẹ 34 tuổi.

Bài 6.

Số thóc của kho thứ hai là : 415 x 3/5= 249 (tấn)

Tổng số thóc của cả hai kho có là : 415 = 249 = 664 (tấn)

            Đáp số : 466 tấn .

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-giua-ki-2.jsp