Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán lớp 4 (Đề 7)Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán lớp 4 (Đề 7)

Bài 1. Nối hai phân số bằng nhau :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Tổng của 183645 và 374926 là :

A. 558471       B. 548571        C. 558571        D. 558561

b) Hiệu của 728190 và 536271 là :

A. 192919       B. 191919        C. 192929       D. 291919

c) Số thích hợp vào chỗ chấm để 10 m2 12 cm2 = ….. cm2 là :

A. 1012        B. 10012        C. 100120     D. 100012

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 3. Điền dấu >;=;< thích hợp vào chỗ chấm :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 4. Tính :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 72m, chiều rộng kém chiều dài 18m. Em hãy tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài 6. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 47, số thứ nhất kém số thứ hai 17 đơn vị. Số thứ ba bằng 3/4

số thứ hai. Tím số thứ ba.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 2.

a) C    b) B     c) D    d) C

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4
Quảng cáo

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 5.

Nửa chu vi thửa ruộng đó là : 72 : 2 = 36 (m)

Chiều dài thửa ruộng là : ( 36 + 18 ) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng thửa ruộng là : 27 – 18 = 9 (m)

Diện tích thửa ruộng là : 27 x 9 = 243 (m2)

Đáp số : 243 m2

Bài 6.

Số thứ hai là : (47 + 17 ) : 2 = 32

Số thứ ba là : 32 x 3/4 = 24

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-giua-ki-2.jsp