Điểm chuẩn trường Đại học Cần ThơĐiểm chuẩn Đại học năm 2015

Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ

Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học Cần Thơ. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.

Quảng cáo
Mã ngànhTên ngànhTổ hợpĐiểm chuẩn
D140202 Giáo dục Tiểu học Tổ hợp cũ 22
D140202 Giáo dục Tiểu học Tổ hợp mới 22.5
D140204 Giáo dục công dân Tổ hợp cũ 22
D140204 Giáo dục công dân Tổ hợp mới 22
D140206 Giáo dục thể chất Tổ hợp cũ 16
D140206 Giáo dục thể chất Tổ hợp mới 16
D140209 Sư phạm Toán học Tổ hợp cũ 23.25
D140209 Sư phạm Toán học Tổ hợp mới 23.25
D140211 Sư phạm Vật lý Tổ hợp cũ 21.75
D140211 Sư phạm Vật lý Tổ hợp mới 21.75
D140212 Sư phạm Hóa học Tổ hợp cũ 22.75
D140212 Sư phạm Hóa học Tổ hợp mới 22.75
D140213 Sư phạm Sinh học Tổ hợp cũ 21.25
D140217 Sư phạm Ngữ văn Tổ hợp cũ 24.25
D140217 Sư phạm Ngữ văn Tổ hợp mới 24.25
D140218 Sư phạm Lịch sử Tổ hợp cũ 23
D140218 Sư phạm Lịch sử Tổ hợp mới 23
D140219 Sư phạm Địa lý Tổ hợp cũ 23.75
D140219 Sư phạm Địa lý Tổ hợp mới 23.75
D140231 Sư phạm Tiếng Anh Tổ hợp cũ 22.25
D140231 Sư phạm Tiếng Anh Tổ hợp mới 22.75
D140233 Sư phạm Tiếng Pháp Tổ hợp cũ 18
D220113 Việt Nam học Tổ hợp cũ 23.25
D220113 Việt Nam học Tổ hợp mới 23.25
D220201 Ngôn ngữ Anh Tổ hợp cũ 22
D220201 Ngôn ngữ Anh Tổ hợp mới 23
D220203 Ngôn ngữ Pháp Tổ hợp cũ 18.25
D220203 Ngôn ngữ Pháp Tổ hợp mới 18.25
D220301 Triết học Tổ hợp cũ 21.75
D220301 Triết học Tổ hợp mới 21.75
D220330 Văn học Tổ hợp cũ 22.75
D220330 Văn học Tổ hợp mới 22.75
D310101 Kinh tế Tổ hợp cũ 21
D310101 Kinh tế Tổ hợp mới 21.25
D310201 Chính trị học Tổ hợp cũ 23
D310201 Chính trị học Tổ hợp mới 23
D310301 Xã hội học Tổ hợp cũ 22.25
D320201 Thông tin học Tổ hợp cũ 18.5
D320201 Thông tin học Tổ hợp mới 18.5
D340101 Quản trị kinh doanh Tổ hợp cũ 21.5
D340101 Quản trị kinh doanh Tổ hợp mới 21.5
D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tổ hợp cũ 21.25
D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tổ hợp mới 21.25
D340115 Marketing Tổ hợp cũ 21
D340115 Marketing Tổ hợp mới 21
D340120 Kinh doanh quốc tế Tổ hợp cũ 22.25
D340120 Kinh doanh quốc tế Tổ hợp mới 22.25
D340121 Kinh doanh thương mại Tổ hợp cũ 21.25
D340121 Kinh doanh thương mại Tổ hợp mới 21.25
D340201 Tài chính Ngân hàng Tổ hợp cũ 21.25
D340201 Tài chính Ngân hàng Tổ hợp mới 21.25
D340301 Kế toán Tổ hợp cũ 22
D340301 Kế toán Tổ hợp mới 22
D340302 Kiểm toán Tổ hợp cũ 21.25
D340302 Kiểm toán Tổ hợp mới 21.25
D380101 Luật Tổ hợp cũ 24.25
D420101 Sinh học Tổ hợp cũ 19.5
D420201 Công nghệ sinh học Tổ hợp cũ 22.25
D420203 Sinh học ứng dụng Tổ hợp cũ 20.25
D440112 Hóa học Tổ hợp cũ 23.25
D440301 Khoa học môi trường Tổ hợp cũ 19.5
D440306 Khoa học đất Tổ hợp cũ 17.75
D440306 Khoa học đất Tổ hợp mới 19
D460112 Toán ứng dụng Tổ hợp cũ 19.5
D480101 Khoa học máy tính Tổ hợp cũ 18
D480102 Truyền thông và mạng máy tính Tổ hợp cũ 19
D480103 Kỹ thuật phần mềm Tổ hợp cũ 19.75
D480104 Hệ thống thông tin Tổ hợp cũ 18.25
D480201 Công nghệ thông tin Tổ hợp cũ 20.75
D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Tổ hợp cũ 21
D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Tổ hợp mới 21
D510601 Quản lý công nghiệp Tổ hợp cũ 19.5
D520103 Kỹ thuật cơ khí Tổ hợp cũ 19.75
D520114 Kỹ thuật cơ - điện tử Tổ hợp cũ 19.5
D520201 Kỹ thuật điện, điện tử Tổ hợp cũ 21
D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Tổ hợp cũ 18.75
D520214 Kỹ thuật máy tính Tổ hợp cũ 18.25
D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tổ hợp cũ 18.75
D520320 Kỹ thuật môi trường Tổ hợp cũ 19.25
D520320 Kỹ thuật môi trường Tổ hợp mới 19.25
D520401 Vật lý kỹ thuật Tổ hợp cũ 18.25
D540101 Công nghệ thực phẩm Tổ hợp cũ 21.75
D540101 Công nghệ thực phẩm Tổ hợp mới 22.25
D540104 Công nghệ sau thu hoạch Tổ hợp cũ 19.75
D540105 Công nghệ chế biến thủy sản Tổ hợp cũ 20
D540105 Công nghệ chế biến thủy sản Tổ hợp mới 21.25
D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng Tổ hợp cũ 19.75
D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước Tổ hợp cũ 18.25
D620105 Chăn nuôi Tổ hợp cũ 19.25
D620105 Chăn nuôi Tổ hợp mới 19.25
D620109 Nông học Tổ hợp cũ 20.25
D620110 Khoa học cây trồng Tổ hợp cũ 18.5
D620110 Khoa học cây trồng Tổ hợp mới 18.5
D620112 Bảo vệ thực vật Tổ hợp cũ 21
D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Tổ hợp cũ 17.75
D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Tổ hợp mới 17.75
D620115 Kinh tế nông nghiệp Tổ hợp cũ 20.25
D620115 Kinh tế nông nghiệp Tổ hợp mới 20.25
D620116 Phát triển nông thôn Tổ hợp cũ 18.75
D620116 Phát triển nông thôn Tổ hợp mới 18.75
D620205 Lâm sinh Tổ hợp cũ 17.75
D620205 Lâm sinh Tổ hợp mới 17.75
D620301 Nuôi trồng thủy sản Tổ hợp cũ 19
D620301 Nuôi trồng thủy sản Tổ hợp mới 20
D620302 Bệnh học thủy sản Tổ hợp cũ 18
D620302 Bệnh học thủy sản Tổ hợp mới 19.25
D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản Tổ hợp cũ 18.5
D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản Tổ hợp mới 18.5
D640101 Thú y Tổ hợp cũ 20.5
D640101 Thú y Tổ hợp mới 20.5
D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Tổ hợp cũ 21.25
D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Tổ hợp mới 21.25
D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Tổ hợp cũ 20
D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Tổ hợp mới 20.25
D850103 Quản lý đất đai Tổ hợp cũ 20.25
D850103 Quản lý đất đai Tổ hợp mới 20.25

Đào tạo tại Khu Hòa An

Mã ngànhTên ngànhTổ hợpĐiểm chuẩn
D220113 Việt Nam học Tổ hợp cũ 21.25
D220113 Việt Nam học Tổ hợp mới 21.25
D220201 Ngôn ngữ Anh Tổ hợp cũ 19.25
D220201 Ngôn ngữ Anh Tổ hợp mới 20.5
D340101 Quản trị kinh doanh Tổ hợp cũ 18.75
D340101 Quản trị kinh doanh Tổ hợp mới 18.75
D380101 Luật Tổ hợp cũ 22.75
D480201 Công nghệ thông tin Tổ hợp cũ 16.75
D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng Tổ hợp cũ 17.75
D620102 Khuyến nông Tổ hợp cũ 16.25
D620102 Khuyến nông Tổ hợp mới 16.25
D620109 Nông học Tổ hợp cũ 16.25
D620114 Kinh doanh nông nghiệp Tổ hợp cũ 17.25
D620115 Kinh tế nông nghiệp Tổ hợp cũ 17.5
D620115 Kinh tế nông nghiệp Tổ hợp mới 18
D620301 Nuôi trồng thủy sản Tổ hợp cũ 16
D620301 Nuôi trồng thủy sản Tổ hợp mới 18
Quảng cáo

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-o-can-tho.jsp