Bài tập Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polimeChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài tập Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polime

Bài 1: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

A.Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m  đều là cacbohidrat.

B. Tất cả các cacbohidrat đều có công thức chung   là Cn(H2O)m

C. Đa số các cacbohidrat có công thức chung là Cn(H2O)m

D. Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon.

Bài 2: Glucozo không thuộc loại :

A. hợp chất tạp chức.        B. cacbohidrat.

    

C. monosaccarit.        D.đisaccarit.

Bài 3: Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n

A. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol 6:5.

B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị thuỷ phân đến cùng đều cho glucozơ.

C. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước.

D. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

Bài 4: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

A. với axit H2SO4.        B. với kiềm.

C. với dd iôt.        D. thuỷ phân.

Bài 5: Khái niệm đúng về polime là

A. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn

B. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn

C. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng

D. Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành

Bài 6: Mắt xích của PE?

A.Metan        B.Aminoaxit        C.Etilen        D.Etanol

Bài 7: Đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ sản phẩm là

A. Este và nước.

B. Hỗn hợp aminoaxit.

C. Chất bay hơi có mùi khét.

D. Các axit béo.

Bài 8: Các phân tử protein đều phải có chứa  nguyên tố

A. Cacbon, hidro. B. Cacbon, oxi. C. Cacbon, hidro.oxi. D.  Cacbon, hidro.oxi,nitơ .

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C 2. D 3. B 4. C
5. D 6. C 7. B 8. D

Học sinh đọc kỹ lý thuyết để làm bài tập.

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-5-dan-xuat-cua-hidrocacbon-polime.jsp