Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây NguyênAnh em một nhà Tuần 15

Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Câu 2 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ui hay ươi ?

Trả lời:

– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm.

– mát rượi, gửi thư. tưới cây.

Câu 3 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau

Trả lời:

a) – xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, ...

– sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...

– xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, ...

– sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, ...

b) – bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, ...

– bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, ...

– nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, ...

– nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, ...

Tham khảo các bài soạn Tiếng Việt 3 Tuần 15 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Việt 3:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Việt lớp 3 | Giải bài tập Tiếng Việt 3 | Để học tốt Tiếng Việt 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Tiếng Việt 3Để học tốt Tiếng Việt 3 và bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


anh-em-mot-nha-tuan-15.jsp