Quy định viết bình luận trên website vietjack.com

Bài bình luận sẽ KHÔNG được đăng hoặc người dùng có thể bị cấm bình luận trên trang ở lần bình luận tiếp theo khi có chứa những thông tin sau:

- Các đường liên kết ở bất kì trang web nào khác ngoại trừ VIETJACK.COM.

- Những lời xúc phạm, từ ngữ tục tĩu hay những bình luận hạ nhục bất cứ cá nhân nào.

- Những bài viết mang tính chất PR, quảng cáo cho sản phẩm dưới mọi hình thức.

- Số điện thoại, địa chỉ nhà, các nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên...

- Bình luận mang tính chất chính trị, tôn giáo, tình dục,bạo lực,.... và các bình luận không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Cùng nhau xây dựng một cộng đồng học sinh, sinh viên lành mạnh với các nội dung bình luận chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng website. Xin cám ơn tất cả các bạn


Tài liệu giáo viên