Đề kiểm tra lớp 11: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Địa Lí lớp 11 có đáp án


Tuyển tập các đề kiểm tra lớp 11 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Địa Lí, Lịch Sử, Tin học, Giáo dục công dân, Công nghệ có đáp án.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 11

Học kì 1

Đang biên soạn.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 11 Học kì 2

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề thi Toán 11 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Ngữ văn 11

Đề kiểm tra Ngữ văn 11 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 11 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 11 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 11 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 11 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 11 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 11 (có đáp án)

Đề kiểm tra Ngữ văn 11 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 11 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 11 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 11 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 11 Học kì 2 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 11 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí 11

Top 13 Đề kiểm tra Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Hóa 11

Top 26 Đề kiểm tra Hóa 11 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 9 Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án

Top 31 Đề kiểm tra Hóa 11 Học kì 2 có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm + Tự luận

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm + Tự luận

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 5 Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 11

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh 11 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh 11 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 1 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 Thí điểm

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh 11 Thí điểm có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh 11 Thí điểm có đáp án


Đề kiểm tra Địa Lí 11

Đề kiểm tra Địa Lí 11 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 11 Học kì 2


Đề kiểm tra Lịch Sử 11

Đề kiểm tra Lịch Sử 11 Học kì 1

Đề kiểm tra Lịch Sử 11 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 11

Đề kiểm tra GDCD 11 Học kì 1

Đề kiểm tra GDCD 11 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 11

Đề kiểm tra Công nghệ 11 Học kì 1

Đề kiểm tra Công nghệ 11 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra Tin học 11

Top 16 Đề kiểm tra Tin học 11 Học kì 1 có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 11 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 11 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra Tin học 11 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Khóa học 11