Đề kiểm tra lớp 10 - Đề kiểm tra Vật Lí, Hóa học, Địa Lí, Lịch Sử lớp 10 có đáp ánTuyển tập các đề kiểm tra lớp 10 môn Vật Lí, Hóa học, Địa Lí, Lịch Sử có đáp án.

Đề kiểm tra Vật Lí 10 Học kì 1


Đề kiểm tra Hóa học 10

Học kì 1

Học kì 2


Đề kiểm tra Địa Lí 10

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1: Bản đồ

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2: Vũ trụ - hệ quả chuyển động của trái đất

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất - Các quyển của lớp vỏ Trái Đất

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5: Địa lý dân cư

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7: Địa lý nông nghiệp

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8: Địa lý công nghiệp

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9: Địa lý dịch vụ

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững


Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Đề kiểm tra Sử 10 theo PPCT

Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 10 có đáp án

Đề kiểm tra Sử 10 theo chương

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Chương 2: Xã hội cổ đại

Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến

Chương4: Ấn Độ thời phong kiến

Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến

Chương 6: Tây Âu thời trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XV

Quảng cáo

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Chương 2: Các nước Âu- Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Chương 3: Phong trào công nhân Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


Mục lục Đề kiểm tra Tin học 10

Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10 Học kì 1 Lần 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10 Học kì 1 Lần 2

Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 10

Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10 Học kì 2 Lần 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10 Học kì 2 Lần 2

Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 10

Đề kiểm tra GDCD 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Học kì 1 GDCD 10 có đáp án

Đề kiểm tra GDCD 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Học kì 2 GDCD 10 có đáp án

Mục lục Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10 theo chương:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Địa Lí 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Địa Lí 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.