Bộ Đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 10 có đáp án


Tuyển tập đề kiểm tra, đề thi lớp 10 môn Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Hóa học, Địa Lí, Lịch Sử có đáp án, cực sát đề thi chính thức gồm đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi, bài kiểm tra các môn học lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 10

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 4 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán 10 Học kì 2 có đáp án

Top 36 Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 10 có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 2 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Top 11 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Ngữ văn 10

Đề kiểm tra Ngữ văn 10 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 10 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 10 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 10 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 10 (có đáp án)

Đề kiểm tra Ngữ văn 10 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 7 lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra, đề thi Ngữ văn lớp 10 Giữa kì 2 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 10 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí 10

Top 20 Đề kiểm tra Vật Lí 10 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề thi Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra Vật Lí 10 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Hóa học 10

Đề kiểm tra Hóa học 10 Học kì 1

Đề kiểm tra Hóa học 10 Học kì 2

Đề kiểm tra 15p Hóa học 10 Học kì 2 (Bài số 1)

Đề kiểm tra 15 phút - Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút - Trắc nghiệm + Tự luận

Đề kiểm tra 45p Hóa học 10 Học kì 2 (Bài số 1)

Đề kiểm tra 15p Hóa học 10 Học kì 2 (Bài số 2)

Đề kiểm tra 15 phút - Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút - Trắc nghiệm + Tự luận

Đề kiểm tra 45p Hóa học 10 Học kì 2 (Bài số 2)

Đề thi Hóa học 10 Học kì 2 (Bài kiểm tra học kì)


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 10

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 mới

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 mới Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 mới Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Sinh học 10

Top 12 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 10 Học kì 1 có đáp án

Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm - Tự luận

Top 8 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 10 Giữa kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm - Tự luận

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm - Tự luận

Top 8 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm - Tự luận


Đề kiểm tra Địa Lí 10

Đề kiểm tra Địa Lí 10 theo PPCT

Top 34 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Học kì 1 Địa Lí 10 có đáp án

Top 34 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Giữa học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề thi Học kì 2 Địa Lí 10

Đề kiểm tra Địa Lí 10 theo chương

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1: Bản đồ

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2: Vũ trụ - hệ quả chuyển động của trái đất

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất - Các quyển của lớp vỏ Trái Đất

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5: Địa lý dân cư

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7: Địa lý nông nghiệp

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8: Địa lý công nghiệp

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9: Địa lý dịch vụ

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững


Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Đề kiểm tra Sử 10 theo PPCT

Top 42 Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án

Top 42 Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử 10 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 10 có đáp án

Đề kiểm tra Sử 10 theo chương

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Chương 2: Xã hội cổ đại

Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến

Chương4: Ấn Độ thời phong kiến

Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến

Chương 6: Tây Âu thời trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XV

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Chương 2: Các nước Âu- Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Chương 3: Phong trào công nhân Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


Mục lục Đề kiểm tra Tin học 10

Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 1

Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 10

Đề kiểm tra GDCD 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra GDCD 10 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 10

Top 12 Đề kiểm tra Công nghệ 10 Học kì 1 có đáp án

Top 16 Đề kiểm tra Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.2005 - Toán Lý Hóa