Top 4 Đề thi Công nghệ 10 Giữa học kì 1 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 4 Đề thi Công nghệ 10 Giữa học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Công nghệ lớp 10.

Quảng cáo

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Công nghệ 10 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Hạt gống siêu nguyên chủng có độ thuần khiết:

A. Thấp

B. Rất thấp

C. Cao

D. Rất cao

Câu 2. Hệ thống sản xuất giống gồm mấy giai đoạn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Giai đoạn sản xuất hạt giống nguyên chủng từ siêu nguyên chủng được thực hiện ở:

Quảng cáo

A. Các công ti

B. Các trung tâm giống cây trồng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 4. Dựa vào phương thức sinh sản của cây trồng, có mấy loại sản xuất giống cây nông nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Trường hợp nào hạt giống được sản xuất theo sơ đồ phục tráng ở cây tự thụ phấn?

A. Giống cây do tác giả cung cấp

B. Hạt giống siêu nguyên chủng

C. Giống bị thoái hóa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Cơ thể thực vật có nhiều cơ quan với chức năng:

A. Giống nhau

B. Khác nhau

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Quảng cáo

Câu 7. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 8. Mô phân sinh là mô chưa phân hóa trong các đỉnh sinh trưởng của:

A. Rễ

B. Thân

C. Lá

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Ứng dụng của nuôi cấy mô trong giống cây công nghiệp là:

A. Mía

B. Cà phê

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 10. Ứng dụng của nuôi cấy mô trong:

A. Cây ăn quả

B. Cây lương thực, thực phẩm

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 11. Keo đất:

A. Hòa tan trong nước

B. Không hòa tan trong nước

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 12. Độ chua hoạt tính:

A. Là độ chua do H+ trong dung dịch đất gây nên

B. Là độ chua do H+ trên bề mặt keo đất gây nên

C. Là độ chua do Al3+ trên bề mặt keo đất gây nên

D. Cả B và C đều đúng

Câu 13. Đất lâm nghiệp có trị số pH:

A. Dưới 6,5

B. Trên 6,5

C. 6,5

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Phản ứng của dung dịch đất có ý nghĩa trong lĩnh vực:

A. Sản xuất nông nghiệp

B. Sản xuất lâm nghiệp

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 15. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành và độ phì nhiêu của đất, người ta chia đất thành mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, để thu được năng suất cao, ngoài độ phì nhiêu của đất cần điều kiện:

A. Giống tốt

B. Thời tiết thuận lợi

C. Đảm bảo chế độ chăm sóc hợp lí

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Ở nước ta, diện tích đất xấu như thế nào so với đất tốt?

A. Ít hơn

B. Nhiều hơn

C. Như nhau

D. Đáp án khác

Câu 18. Ở nước ta, đất xám bạc màu được phân bố ở:

A. Trung du Bắc Bộ

B. Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Lớp đất mặn của đất xám bạc màu có lượng sét:

A. Lớn

B. Nhỏ

C. Vừa

D. Đáp án khác

Câu 20. Đất xám bạc màu có lượng mùn:

A. Giàu

B. Nghèo

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Câu 21. Cải tạo đất xám bạc màu để:

A. Cải thiện tính chất vật lí của đất

B. Cải thiện tính chất hóa học của đất

C. Cải thiện tính chất sinh học của đất

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Đâu là biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. Xây dựng bờ thửa

B. Xây dựng hệ thống mương máng

C. Đảm bảo việc tưới, tiêu hợp lí

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23. Đất bị xói mòn do tác động của:

A. Nước mưa, nước tưới

B. Tuyết tan

C. Gió

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có lượng mùn:

A. Nghèo

B. Giàu

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Câu 25. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có sự hoạt động của vi sinh vật đất:

A. Mạnh

B. Yếu

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Câu 26. Biện pháp chính cải tạ đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là:

A. Biện pháp công trình

B. Biện pháp nông học

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 27. Biện pháp nông học chống sói mòn là:

A. Canh tác theo đường đồng mức

B. Bón phân hữu cơ kết hợp phân khoáng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 28. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì tiến hành theo mấy năm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 29. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì, năm thứ hai tiến hành:

A. Gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú

B. Gieo hạt cây ưu tú thành từng dòng

C. Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

D. Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

Câu 30. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng, năm thứ tư tiến hành:

A. Đánh giá dòng lần 1

B. Đánh giá dòng lần 2

C. Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

D. Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng

Câu 31. Theo sơ đồ phục tráng, đánh giá dòng lần 1 tức hạt của dòng tốt nhất chia làm 2 phần để:

A. Nhân sơ bộ

B. So sánh giống

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 32. Quy trình sản xuất giống cây rừng là:

A. Chọn cây trội, khảo nghiệm và chọn cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống hoặc vườn giống

B. Lấy hạt giống từ rừng giống, vườn giống để sản xuất cây con

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 33. Cây rừng có đời sống:

A. Dài ngày

B. Ngắn ngày

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 34. Đối với cây trồng thụ phấn chéo, vụ thứ bao tiến hành:

A. Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li

B. Đánh giá thế hệ chọn lọc

C. Nhân hạt giống siêu nguyên chủng ở khu cách li

D. Nhân hạt giống nguyên chủng ở khu cách li

Câu 35. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ ba, loại bỏ cây không đạt yêu cầu:

A. Trước khi tung phấn

B. Khi tung phấn

C. Sau khi tung phấn

D. Đáp án khác

Câu 36. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ hai tiến hành:

A. Loại bỏ các hàng không đạt yêu cầu

B. Loại bỏ các cây xấu trên hàng đạt yêu cầu

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 37. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ nhất mỗi ô chọn bao nhiêu cây đúng giống?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 38. Trừ đất phù sa trung tính, đa số các đất nông nghiệp:

A. Chua

B. Ít chua

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 39. Căn cứ vào phản ứng của đất để làm gì?

A. Bố trí cây trồng phù hợp

B. Bón phân

C. Bón vôi

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40. Keo đất là những phần tử có kích thước khoảng:

A. 1 µm

B. Trên 1 µm

C. Dưới 1 µm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Công nghệ lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Công nghệ 10 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Hạt giống siêu nguyên chủng có độ thuần khiết và chất lượng:

A. Thấp

B. Rất thấp

C. Cao

D. Rất cao

Câu 2. Hệ thống sản suất giống có giai đoạn:

A. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng

B. Sản xuất hạt giống nguyên chủng từ siêu nguyên chủng

C. Sản xuất hạt giống xác nhận

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt giống:

A. Có chất lượng và độ thuần khiết rất cao

B. Có chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng

C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản suất đại trà

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Trường hợp nào hạt giống được sản xuất theo sơ đồ phục tráng ở cây tự thụ phấn?

A. Giống cây do tác giả cung cấp

B. Giống cây nhập nội

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 5. Một phần của cơ thể thực vật là:

A. Tế bào

B. Mô thực vật

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 6. Cơ thể thực vật được hình thành từ:

A. Một tế bào

B. Nhiều tế bào giống nhau

C. Nhiều tế bào khác nhau

D. Đáp án khác

Câu 7. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào có bước nào sau đây?

A. Chọn vật liệu nuôi cấy

B. Khử trùng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 8. Mẫu vật liệu nuôi cấy sau khi cắt sẽ được:

A. Tẩy rửa bằng nước sạch

B. Khử trùng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 9. Ứng dụng của nuôi cấy mô trong giống cây hoa là:

A. Hoa lan

B. Hoa đồng tiền

C. Hoa cẩm chướng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Ứng dụng của nuôi cấy mô trong giống cây:

A. Cây hoa

B. Cây lâm nghiệp

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 11. Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính gì của đất?

A. Chua

B. Kiềm

C. Trung tính

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Độ chua tiềm tàng:

A. Là độ chua do H+ trong dung dịch đất gây nên

B. Là độ chua do H+ trên bề mặt keo đất gây nên

C. Là độ chua do Al3+ trên bề mặt keo đất gây nên

D. Cả B và C đều đúng

Câu 13. Trừ đất phù sa trung tính, đa số các đất nông nghiệp:

A. Chua

B. Ít chua

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 14. Căn cứ vào phản ứng của đất để làm gì?

A. Bố trí cây trồng phù hợp

B. Bón phân

C. Bón vôi

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Căn cứ nguồn gốc hình thành và độ phì nhiêu của đất, người ta chia đất thành:

A. Độ phì nhiêu tự nhiên

B. Độ phì nhiêu nhân tạo

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 16. Yếu tố nào có trong đất dễ bị khoáng hóa?

A. Chất hữu cơ

B. Mùn

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 17. Loại đất nào cần được cải tạo?

A. Đất xám bạc màu

B. Đất mặn

C. Đất phèn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Đất xám bạc màu có tầng đất mặt:

A. Mỏng

B. Dày

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Câu 19. Lớp đất mặt của đất xám bạc màu có lượng keo:

A. Lớn

B. Nhỏ

C. Vừa

D. Đáp án khác

Câu 20. Đất xám bạc màu có lượng vi sinh vật trong đất :

A. Ít

B. Nhiều

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Câu 21. Cải tạo đất bằng cách bón phân hóa học tức là:

A. N

B. P

C. K

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Cải tạo đất xám bạc màu bằng cách luân canh cây trồng:

A. Cây họ đậu

B. Cây lương thực

C. Cây phân xanh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23. Có mấy nguyên nhân chính gây xói mòn đất?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 24. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có lượng chất dinh dưỡng:

A. Nghèo

B. Giàu

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Câu 25. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là:

A. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn tầng mùn

B. Sét và limon bị cuốn trôi

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 26. Biện pháp chính hạn chế sói mòn là:

A. Biện pháp công trình

B. Biện pháp nông học

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 27. Biện pháp nông học chống sói mòn là:

A. Bón vôi cải tạo đất

B. Luân canh và xen canh gối vụ cây trồng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 28. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì, năm thứ nhất tiến hành:

A. Gieo hạt tác giả

B. Chọn cây ưu tú

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 29. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng, năm thứ năm tiến hành:

A. Đánh giá dòng lần 1

B. Đánh giá dòng lần 2

C. Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

D. Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng

Câu 30. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng tiến hành theo mấy năm?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 31. Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được thực hiện qua mấy giai đoạn?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 32. Cây rừng có đời sống:

A. Dài ngày

B. Ngắn ngày

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 33. Thời gian từ lúc gieo trồngđến khi thu hoạch hạt ở cây rừng khoảng bao nhiêu năm?

A. 5

B. 10

C. 15

D. 10 đến 15

Câu 34. Đối với cây trồng thụ phấn chéo, quy trình sản xuất tiến hành trong mấy vụ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 35. Đối với cây trồng thụ phấn chéo, vụ thứ 4 tiến hành:

A. Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li

B. Đánh giá thế hệ chọn lọc

C. Nhân hạt giống siêu nguyên chủng ở khu cách li

D. Nhân hạt giống nguyên chủng ở khu cách li

Câu 36. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ ba, hạt của các cây còn lại là:

A. Hạt siêu nguyên chủng

B. Hạt nguyên chủng

C. Hạt xác nhận

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 37. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ nhất, chia ruộng thành:

A. 50 ô

B. 500 ô

C. 5000 ô

D. Đáp án khác

Câu 38. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ nhất:

A. Mỗi ô chọn một cây đúng giống

B. Thu lấy hạt

C. Gieo thành một hàng ở vụ tiếp theo trong khu cách li

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 39. Lớp đất mặn của đất xám bạc màu có lượng sét:

A. Lớn

B. Nhỏ

C. Vừa

D. Đáp án khác

Câu 40. Đất xám bạc màu có lượng mùn:

A. Giàu

B. Nghèo

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Công nghệ lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Công nghệ lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa