Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

Trọn bộ Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo chọn lọc đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1.

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 (cả ba sách)

Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi bộ sách) bản word trình bày đẹp mắt, chỉnh sửa dễ dàng:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Kết nối tri thức

I. Đọc

Bài 1: Đọc đúng các nét sau

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

II. Bài tập

Bài 1: Đánh dấu (x) vào ô trống dưới nét không cùng nhóm với các nét còn lại:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

Bài 2: Điền độ cao của các nét vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

Bài 3: Nối các đồ vật sau với nét có cùng hình dạng:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

III. Viết

Bài 1: Viết các nét sau:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1................................................................................

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1..............................................................................

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1................................................................................

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo

I. Đọc

Bài 1: Đọc đúng các chữ cái, tiếng sau:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

II. Bài tập

Bài 1: Điền dấu sắc hoặc dấu huyền trên chữ in đậm:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

ba

be

bê

be

Bài 2: Chọn các từ trong ngoặc đơn để viết vào chỗ trống:

(cà, cá, bê, ca)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

........

........

.........

………

Bài 3: Tô màu vào bông hoa chứa âm e:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

Bài 4: Nối đúng:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

III. Viết

Bài 1: Viết các chữ sau:

bè ..............................................................................

cá ..............................................................................

có ..............................................................................

bé có cá ..............................................................................

................................

................................

................................

Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 CD

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Toán, Tiếng Việt lớp 1 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên