Top 40 Đề thi Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 cơ bản, nâng cao có đáp ánBộ tài liệu Top 40 Đề thi Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án giúp các em ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Tải về

Mục lục Đề thi Toán 1

Quảng cáo

Top 20 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 20 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2 có đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

    Đề thi Giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Viết các số 0; 7; 10; 4; 3

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 2: Tính:

a)

1 + 3 = …     3 + 1 = …     3 + 2= …

1 + 1 + 1 = …     2 + 1 + 1 = …    1 + 0 + 2 = …

b)

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

2 … 4     2 + 2 … 3

2 + 1 … 1 + 2     3 + 2 … 5

Câu 4:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Câu 5:

Hình vẽ bên có … hình tam giác

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

    Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: 9 bé hơn số nào sau đây?

A. 8     B. 9     C. 10

Câu 2: Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10

A. 2     B. 4     C. 3

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có : 6 con gà

Thêm : 2 con gà

Có tất cả: .... con gà?

A. 6     B. 7     C. 8

Câu 4: Kết quả của phép tính 8 + 2 là

A. 6     B. 10     C. 5

Câu 5: Cho 6 + 2 … 10. Dấu thích hợp để điền vào dấu … là

A. >     B. <     C. =

Câu 6: Số lớn nhất trong các số 9, 8, 3, 7, 5 là

A. 9     B. 3     C. 8

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ...........................................................................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................................................................................

Câu 8: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

5 + 3 ... 9

4 + 6 ... 6 + 2

7 + 2 … 5 +4

2 + 4 ... 4 + 2

Câu 9: Tính:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 10: Số?

5 - 3 + ......= 9

10 - ...... = 2 + 5

Câu 11: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 12: Viết phép tính thích hợp:

Có : 9 cái kẹo

Ăn : 2 cái kẹo

Còn lại: … cái kẹo?

Câu 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên có … hình chữ nhật

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

    Đề thi Giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Số liền trước số 33 là:

A. 31     B. 32

C. 33     D. 34

Câu 2. Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là:

A. 10     B. 90

C. 100     D. 80

Câu 3. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10     B. 11

C. 12    D. 13

Câu 4. Số liền trước số 20 là

A. 18     B. 19

C. 20     D. 21

Câu 5. Một tuần có bao nhiêu ngày?

A. 5 ngày     B. 6 ngày

C. 7 ngày     D. 8 ngày

Câu 6. Số chẵn ở giữa hai số 24 và 27 là:

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

20; …..; …..; 23; …..; …..; …..; …..; 28; …..; …..; 31; …..; …….; …..; 35; ......; ......; .....; .....; .....

Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

25 + 34     41 + 52

80 – 30     17 – 5

Câu 9. (1 điểm) Tính nhẩm :

17cm + 2cm =...     6 + 12 – 5 =...

10cm + 20cm = …    12 + 4 + 3 = …

Câu 10. (2 điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

80......60     70 – 20.......40

50 – 20 ....30     60.......30 + 20

Câu 11. (2 điểm) Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 30 cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng tất cả bao nhiêu cây?

    Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ 89 đến 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số liền trước của 99 là …… ;     70 gồm …… chục và … đơn vị

Số liền sau của 99 là ……… ;     81 gồm ……chục và … đơn vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……...     45 – 20 = ……...

50 + 37 = ………     99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27    78 – 36

98 – 6     100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74     56 ……... 50 + 6

60 ……… 95     32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Hình vẽ bên có :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai có 25 cái kẹo, chị cho thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Tải về

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.