Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải về

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: Số liền sau số 8 là:

A. 6     B. 7     C. 8     D. 9

Câu 2: Kết quả của phép tính 2 + 3 là

A. 4     B. 5    C. 3    D. 1

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 2 + … = 5

A. 0     B. 1     C. 2     D. 3

Câu 4: Kết quả của phép tính 5 – 4 – 1 là:

A. 0     B. 1     C. 2    D. 3

Câu 5: Số lớn nhất trong các số 7, 9, 3, 2, 0, 10 là

A. 10     B. 0     C. 9     D. 10

Câu 6: Cho: … > 9. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 9     B. 8    C. 7    D. 10

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

0 ... 1

7 ... 7

10 .... 6

2 + 1 ... 4

Câu 8: Tính:

Quảng cáo

1 + 1 = ...

2 + 2 = …

2 + 1 = …

1 + 3 = ...

4 + 0 = ...

0 + 2 = …

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Câu 10: Hình vẽ bên có:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

- ...............hình tam giác

- ...............hình vuông

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: A

Câu 5: D

Câu 6: D

Phần II. Tự luận

Câu 7:

0 < 1

7 = 7

10 > 6

2 + 1 < 4

Câu 8:

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

2 + 1 = 3

1 + 3 = 4

4 + 0 = 4

0 + 2 = 2

Câu 9:

Phép tính: 2 + 3 = 5

Câu 10: Hình vẽ bên có:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

- 2 hình tam giác

- 2 hình vuông

Tải về

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.