Đề thi lớp 1 Toán, Tiếng Việt có đáp án


Tổng hợp đề thi các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 & học kì 2 có đáp án giúp bạn giành điểm cao trong bài kiểm tra, bài thi giữa kì, cuối kì lớp 1.

Mục lục Đề thi lớp 1

Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 1

Top 50 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2


Mục lục Đề thi Tiếng Việt lớp 1


Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (cơ bản - Đề 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1:

a) Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

b) Viết theo mẫu:

2: hai

3: .......

4: .......

7: .......

8: .......

9: .......

Câu 2:

1 … 3    4 … 2    3 … 2 + 1

8 … 0     7 … 9    4 + 1 … 1 + 4

Câu 3:

a) 1 + 1 =.......

2 + 0 =.......

3 + 2 = .......

1 + 2 = .......

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

c) 2 + 1 + 1 = ……     3 + 0 + 2 = …...

Câu 4:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 1:

a) Viết các số từ 0 đến 10: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

b) Viết theo mẫu:

2: hai

3: ba

4: bốn

7: bảy

8: tám

9: chín

Câu 2:

1 < 3

4 > 2

3 = 2 + 1

8 > 0

7 < 9

4 + 1 = 1 + 4

Câu 3:

a) 1 + 1 = 2

2 + 0 = 2

3 + 2 = 5

1 + 2 = 3

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

c) 2 + 1 + 1 = 4     3 + 0 + 2 = 5

Câu 4:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé: 2, 5, 7, 9

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 6, 8

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

A. Kiểm tra Đọc

I. Đọc trơn thành tiếng( 6 điểm):

Câu 1. Đọc vần:

êu, ay, ưng, iêm, om, iên, ương, inh, in, ang, ưi, anh, ăn, ao

Câu 2. Đọc từ:

tia nắng, bay lượn, con chim, mùa đông, khen ngợi, mái trường, nhuộm vải, quà tết, vui mừng, nải chuối, ghế đệm, dạy bảo, đồi núi

Câu 3. Đọc câu:

- Con suối sau nhà rì rầm chảy.

- Trên biển, từng đàn hải âu bay lượn.

II. Đọc hiểu( 4 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Gạch chân chữ có kết thúc là :

- Chữ nh: Nhà bé Nga có máy tính màu xanh.

- Chữ ghi vần ương: Cạnh con đường vào nhà em có con mương to.

Câu 2 (1,5 điểm): Nối ô chữ để thành câu phù hợp:

Đề thi môn Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 3 (1 điểm): Điền âm, vần phù hợp vào chỗ chấm:

- l hay n: …..o sợ , cái …..ơ , …..ũ trẻ,

- ang hay anh: c……ˋ….cua, th………..minh

Câu 4 (0,5 điểm):

Tìm 2 từ có vần ung:…………………………………………………………………

B. Kiểm tra Viết

I.Viết vần:

ay, uông, ăm, ươn

II. Viết các từ sau:

lau nhà, chăm chú, quả chuông, trời nắng

III.Viết các câu sau:

   Không có chân có cánh

   Sao gọi là con sông?

   Không có lá có cành

   Sao gọi là ngọn gió?

Đáp án & Thang điểm

A. Kiểm tra Đọc

II. Đọc hiểu( 4 điểm):

Câu 1 (1 điểm): gạch chân được tiếng đúng được 0.25đ:

- Chữ nh:                    tính, xanh

- Chữ ghi vần ương:   đường, mương

Câu 2 (1,5 điểm): Nối ô chữ để thành câu phù hợp:

Đề thi môn Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 3 (1 điểm): Điền âm, vần phù hợp vào chỗ chấm:

Điền đúng mỗi ý được 0,2 điểm:

- l hay n: lo sợ, cái nơ,  lũ trẻ

- ang hay anh: càng cua, thanh minh

Câu 4 (0,5 điểm): Tìm được 1 từ đúng được 0.25đ

B. Kiểm tra Viết

I.Viết vần:

Viết đúng mỗi vần được 0,5 điểm

II. Viết các từ sau:

Viết đúng mỗi từ được 0,5 điểm

III.Viết các câu sau:

     Viết đúng toàn bài được 5 điểm( sai 1 lỗi trừ 0,5 điểm, sai lỗi giống nhau trừ 1 lần)

     Trình bày sạch sẽ: 1 điểm

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

duck      hen      apple      cat      pen      book      dog      ball

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

c...t (con mèo) ap..le (quả táo)
fi...h (con cá) d...g (con chó)
g...at (con dê) h...n (con gà mái)

III. Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)

Ball Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
Hippo Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
Dragon Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Thang điểm

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

1. cat 2. apple
3. back 4. duck
5. ball 6. hen
7. pen 8. dog

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

cat fish goat
apple dog hen

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.