Bộ Đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 8 có đáp án


Tuyển tập đề kiểm tra, đề thi lớp 8 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Địa Lí gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì, đề thi Học kì 1, Học kì 2 có đáp án và thang điểm chi tiết. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi, bài kiểm tra các môn học lớp 8.

Đề kiểm tra Toán 8

A/ Đề thi Toán lớp 8 theo PPCT

(mới) Bộ đề thi Toán lớp 8 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 4 Đề thi Học kì 1 Toán 8 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán 8 Học kì 2 có đáp án

B/ Đề thi Toán lớp 8 theo Chương

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 1

Học kì 1: Phần Đại Số

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Đề kiểm tra 15 phút - Bài kiểm tra số 1

Đề kiểm tra 15 phút - Bài kiểm tra số 2

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 2: Phân thức đại số

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Học kì 1: Phần Hình Học

Chương 1: Tứ giác

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 8 Học kì 2

Học kì 2: Phần Đại Số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề kiểm tra 15 phút - Bài kiểm tra số 1

Đề kiểm tra 15 phút - Bài kiểm tra số 2

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Học kì 2: Phần Hình Học

Chương 3: Tam giác đồng dạng

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)


Đề kiểm tra Ngữ văn 8

Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 8 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 1

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 8 Học kì 1 (có đáp án)

Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Giữa kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 8 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 8 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 8

Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 Học kì 2

Top 32 Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 8 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 8 Học kì 2

Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 7 lớp 8 Học kì 2

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 8


Đề kiểm tra Vật Lí 8

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1

Top 6 Đề kiểm tra Vật Lí lớp 8 Chương 1 chọn lọc, có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 học kì 1

Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 8 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Đề kiểm tra Vật Lí 8 học kì 1

- 6 đề kiểm tra sưu tầm có đáp án và thang điểm cực hay:

- 5 đề kiểm tra khác:

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2

Top 6 Đề kiểm tra Vật Lí lớp 8 Chương 2 chọn lọc, có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 học kì 2

Đề kiểm tra Vật Lí 8 học kì 2


Đề kiểm tra Hóa học 8

Đề kiểm tra Hóa học 8 Học kì 1

Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 2: Phản ứng hóa học

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Top 4 Đề thi Hóa học lớp 8 Giữa kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Hóa học 8 Học kì 1

Đề thi Hóa học 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Hóa học 8 Học kì 2

Chương 4: Oxi - Không khí

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 5: Hidro - Nước

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 6: Dung dịch

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Top 4 Đề thi Hóa học lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án

Đề thi Hóa học 8 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 8

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 năm 2021 (60 đề)

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 mới Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 mới Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 mới Học kì 1 có đáp án

Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 8 mới Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 mới có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 mới Học kì 2 có đáp án


Đề kiểm tra Sinh học 8

Top 12 Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Sinh học 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 8 Học kì 2 (Lần 3)

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 8 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 8 Học kì 2 (Lần 4)

Đề thi Học kì 2 Sinh học lớp 8 (Bài kiểm tra cuối kì)

Đề thi Học kì 2 (Trắc nghiệm)

Đề thi Học kì 2 (Trắc nghiệm + Tự luận)


Đề kiểm tra Địa Lí 8

Đề kiểm tra Địa Lí 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 8 Học kì 2


Đề kiểm tra Lịch Sử 8

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 8 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 2

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 8 có đáp án


Đề thi Công nghệ 8

Đề kiểm tra Công nghệ 8 Học kì 1

Đề kiểm tra Công nghệ 8 Học kì 2


Đề kiểm tra Tin học 8

Đề kiểm tra Tin học 8 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 8 Giữa kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Tin học 8 Học kì 2

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 8 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 8 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học 8 Học kì 2 có đáp án


Đề kiểm tra GDCD 8

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 8 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 8 Học kì 2 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.