Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 8 năm 2024 có ma trận (3 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 8 năm 2024 có ma trận (3 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 8 năm 2024 có ma trận (3 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Lịch Sử 8 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Lịch Sử 8.

Quảng cáo

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ -  LỚP 8

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng cộng

TN

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

1.THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB

-Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh.

-Biết được cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh.

-Trình bày được phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX.

-Hiểu được tình hình chính trị, kinh tế của nước Pháp trước cách mạng.

-Hiểu được kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

     

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 8

Điểm: 2,0

 

Số câu:  4

Số điểm: 1

         

Số câu: 12

Số điểm: 3

2. CÁC NƯỚC ÂU –MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX –ĐẦU TẾ KỈ XX

 

- Hiểu được đặc điểm  nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX-XX.

- Hiểu được thành tựu các ngành khoa học xã hội thế kỉ XVIII-XIX.

- Dặc điểm nổi bật trong đời sống kinh tế - chính trị của các nước Anh/ Pháp/ Đức/ Mĩ hoặc Công xã Pari

 

Số câu:

Số điểm:

   

Số câu: 6

Số điểm: 1,5 

   

Số câu:  1

Điểm: 2,0

   

Số câu: 7

Số điểm:3,5

3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XIX.

- Duy tân Minh TRị ở Nhật Bản

- Hiểu được nguyên nhân chủ yếu thực dân phương Tây xâm lược các nước châu Á.

- Hiểu được phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở châu Á

- Quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á…)

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ

Số câu: 3

Điểm: 0,75

 

Câu: 3

Điểm: 0,75

       

Câu: 1

Điểm: 2

Số câu: 7

Số điểm: 3,5

Tỉ lệ: 40%

TỔNG

- Số câu trắc nghiệm: 24 – số điểm: 6

- Số câu tự luận: 2 – số điểm 4

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha.

B. Vương quốc Bồ Đào Nha.

C. Vương quốc Pháp.

D. Vương quốc Anh.

Quảng cáo

Câu 2: Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

A. Quý tộc mới và nông dân.

B. Tư sản và thợ thủ công.

C. Quý tộc mới và tư sản.

D. Quý tộc cũ và tư sản.

Câu 3: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh.

D. Sản xuất len dạ.

Câu 4: Đến thế kỉ XVII nền kinh tế nước nào phát triển nhất châu Âu?

A. Hà Lan.

B. Anh

C. Pháp.

D. Đức.

Quảng cáo

Câu 5: Vì sao cách mạng tư sản Anh không triệt để?

A. Do giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

B. Có quý tộc mới tham gia lãnh đạo cách mạng.

C. Không có quần chúng tham gia cách mạng.

D. Thế lực của nhà vua mạnh.

Câu 6: Nửa đầu thế kỷ XVIII, thực dân Anh xâm chiếm và lập ra bao nhiêu bang thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. 10 bang.                C. 12 bang                B. 11 bang.                D. 13 bang

Câu 7: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có tính chất là

A. một cuộc cách mạng tư sản.  

B. một cuộc chiến tranh giành độc lập.

C. một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

D. một  cuộc cách mạng vô sản.

Câu 8: Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?

A. Hòa ước Mác xây.    

B. Hòa ước Brer-li-tốp.

C. Hiệp ước Véc-xai.     

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 9: Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.

B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.

C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.

D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Câu 10: Trước cách mạng xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp là

 A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.         

B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.

C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.

D. Quý tộc, tư sản, các tầng lớp khác.

Câu 11: Ac-crai-tơ đã phát minh ra

A. Máy dệt chạy bằng sức nước.

B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

C. Máy hơi nước.

D. Máy kéo sợi.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây là một trong những ý nghĩa việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát?

A. Tốc độ sản xuất và năng suất lao động tăng.

B. Quá trình lao động ngày càng được xã hội hóa cao.

C. Điều kiện lao động của công nhân được cải thiện.

D. Là phát minh mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp.

Câu 13: Nhà bác học Đác-uyn (Anh) đã có phát minh nào?

A. Định luật tuần hoàn.

B. Sự tiến hóa và di truyền.

C. Phản xạ có điều kiện.  

D. Chế tạo thành công vác xin chống bệnh chó dại.

Câu 14: Cuối thế kỷ XIX, nước Anh mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Pháp, Mĩ.

B. Nước Mĩ, Đức.

C. Nước Mĩ, Nga.

D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.

Câu 15: Nhà bác học Niu-tơn ( Anh) đã có phát minh nào sau đây?

A. Thuyết tiến hóa và di truyền.

B. Thuyết vạn vật hấp dẫn.

C. Định luật Ôm.

D. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Câu 16: Vào cuối thế kỷ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.

B. Luyện kim, cơ khí hóa chất.

C. Cơ khí hóa chất, khai thác mỏ.

D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

Câu 17: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là

A. Nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng.

C. Tiền lương công nhân giảm sút, điều. kiện sống tồi tệ.

D. Hậu quả của chiến tranh Nga - Nhật.

Câu 18: Điểm khác nhau của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga với cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Lực lượng tham gia là quần chúng nhân dân.

B. Nhiệm vụ đấu tranh là lật đổ chế độ phong kiến.

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo.

D. Hình thức đấu tranh là bạo lực cách mạng.

Câu 19: Trong cải cách về chính trị của Minh Trị, giai cấp nào được đề cao?

A.Tư sản.

B.Địa chủ.

C.Quý tộc.

D.Quý tộc tư sản. 

Câu 20: Các công ti độc quyền đầu tiên ở Nhật ra đời trong các ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

B. Công nghiệp, ngoại thương, hàng hải.

C. Nông nghiệp, công nghiệp, ngoại thương.

D. Nông nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

Câu 21: Thể chế chính trị của Nhật Bản theo Hiến pháp năm 1889 là

A. Cộng hòa.

B. Quân chủ lập hiến

C. Quân chủ chuyên chế 

D. Liên bang.

Câu 22: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản.

B. Nông dân.

C. Công nhân.

D. Tiểu tư sản.

Câu 23: Ngày 29/12/1911 gắn với sự kiện nào sau đây trong cuộc cách mạng Tân Hợi?

A. Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.

B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.

C. Trung Hoa dân quốc được thành lập ở Nam Kinh.

D. Viên Thế Khải tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc.

Câu 24 : Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Campuchia ?

A. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.

B. Các cuộc khởi nghĩa không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học.

D. Thực dân Pháp còn mạnh.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Vì sao nói Công xã Pari là nhà nước kiểu mới?

Câu 2 (2,0 điểm): Trình bày nguyên nhân bùng nổ, mục tiêu đấu tranh của cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc.

Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 8 năm 2024 có ma trận (3 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thế lực nào?

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới.     

B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.

C. Quý tộc mới với nông dân.

D. Tư sản với địa chủ phong kiến.

Câu 2: Chỗ dựa của chế độ phong kiến nước Anh trước cách mạng là

A. tầng lớp quý tộc và Giáo hội.

B. tầng lớp quý tộc mới và tư sản.

C. tầng lớp tư sản và Giáo hội.

D. quần chúng nhân dân.

Câu 3: Đâu không phải là hạn chế của cách mạng tư sản Anh?

A. Chưa xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ quân chủ.

B. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ.

D. Chưa thực hiện được quyền tự do, dân chủ cho nhân dân.

Câu 4: Đâu không phải là mục đích của thực dân Anh khi xâm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.

B. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

C. Mở rộng thêm lãnh thổ của đế quốc Anh.

D. Khai hoá văn minh cho người Indian.

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Boston”

B. Mâu thuẫn giữa chủ nô với nô lệ.

C. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.

D. Mâu thuần giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.

Câu 6: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

A. Tư sản, nông dân.

B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị…

C. Tư sản, quý tộc phong kiến.

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Pháp bùng nổ cuối thế kỉ XVIII?

A. Hội nghị ba đẳng cấp họp ngày 5/5/1789.

B. Quân khởi ngĩa tấn công ngục Baxti ngày 14/7/1789.

C. Quốc hội tuyên bố phế truất vua, thiết lập nền cộng hòa ngày 21/7/1792

D. Công xã được thành lập ngày 20/8/1792.

Câu 8: Trong Cách mạng tư Sản Pháp lực lượng chủ yếu tham gia đấu tranh và quyết định hình thái  của cách mạng là

 A. công nhân và nông dân.    

B. nông dân và binh lính.

C. quý tộc mới và tư sản.      

D. quần chúng nhân dân.

Câu 9: Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp vì

A. cách mạng tư sản nổ ra sớm.

B. có lực lượng các nhà khoa học đông đảo.

C. có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

D. thu được nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lí.

Câu 10: Khẩu hiệu đấu tranh“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” của công nhân Li-ông (Pháp) đòi quyền lợi

A. về kinh tế.

B. về chính trị.

C. về kinh tế và chính trị.

D. về cải thiện điều kiện làm việc.

Câu 11: Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ đã chế tạo ra

A. máy dệt chạy bằng sức nước.

B. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

C. máy kéo sợi Gien-ny.

D. máy hơi nước.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả kinh tế của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX?

A. Giai cấp vô sản ngày càng bị áp bức bóc lột nặng nề.

B. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.

C. Tạo ra sự khủng hoảng kinh tế theo chu kì ở các nước tư bản.

D. Xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân.

Câu 13: Nhà bác học Lô-mô-nô-xốp đã có phát minh nào sau đây?

A. Định luật Ôm.

B. Thuyết vạn vật hấp dân.

C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

D. Thuyết tiến hóa và di truyền.

Câu 14: Việc xuất khẩu tư bản của Anh chủ yếu và đầu tiên đến khu vực nào?

A. Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh.

B. Các nước Đông Nam Á.

C. Trung Quốc và châu Á.

D. Hoa Kì và Mĩ La-tinh.

Câu 15: Tuy mất địa vị độc quyền công nghiệp, Anh vẫn đứng đầu thế giới về:

A. Tài chính và xuất khẩu tư bản.

B. Tài chính và xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.

C. Xuất khẩu tư bản và thuộc địa.

D. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.

Câu 16: Sự hình thành các công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất.

Câu 17: Vì sao cuộc cách mạng ngày 18/3/1871 được gọi là cách mạng vô sản?

A. Vì cuộc cách mạng này lật đổ chính quyền giai cấp tư sản.

B. Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. Vì cuộc cách mạng này đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên chuyên chính vô sản.

D. Vì cuộc cách mạng này thành lập bộ máy nhà nước của giai cấp vô sản.

Câu 18: Từ năm 1870 đến năm 1893, Pháp tăng cường xâm lược các nước ở khu vực nào?

A. Châu Á, châu Phi, Mĩ La-tinh.

B. Châu Âu, châu Phi.

C. Châu Á, Mĩ La-tinh.

D. Châu Á, châu Phi.

Câu 19: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

A. duy trì chế độ phong kiến.

B. tiến hành những cải cách tiến bộ.

C. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.        

D. thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

Câu 20: Trong chính phủ mới của Minh Trị, tầng lớp nào giữ vai trò quan trọng?

A. Quý tộc tư sản hóa.

B. Tư sản.

C. Quý tộc phong kiến.

D. Địa chủ.

Câu 21: Nhật Bản chuyển sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

A. Đài Loan, Trung Quốc, Pháp.

B. Đài Loan, Nga, Mĩ.

C. Nga, Đức, Trung Quốc.

D. Đài Loan, Trung Quốc, Nga.

Câu 22: Tôn Trung Sơn và tổ chức Trung Quốc đồng minh hội là đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng theo khuynh hướng nào ở Trung Quốc?

A. Vô sản.

B. Dân chủ tư sản.                  

C. Phong kiến.

D. Tiểu tư sản.

Câu 23: Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

A. cách mạng dân chủ tư sản triệt để.

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.

Câu 24: Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Phi-lip-pin.

C. Xiêm.

D.Việt Nam.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng 1905- 1907 ở Nga? Vì sao nói đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

Câu 2 (2,0 điểm): Đảng Quốc Đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ

Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 8 năm 2024 có ma trận (3 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

 A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường, phục vụ cho sự phát triển công nghiệp ở chính quốc.

B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Mĩ.

C. Làm cho mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh..

D. Tìm không gian sống cho cư dân Anh.

Câu 2: Phong trào Hiến chương ở Anh là phong trào

A. có mục tiêu kinh tế rõ ràng.

B. có mục tiêu chính trị rõ ràng.

C. có mục tiêu chính trị và được giai cấp công nhân tham gia đông đảo.

D. có mục tiêu chính trị và được sự hưởng ứng rộng rãi của quần chúng.

Câu 3: Đâu là hạn chế của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B. Không xóa bỏ chế độ nô lệ.

C. Đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền

D. Xóa bỏ sự cai trị của chính phủ Anh.

Câu 4: Khẩu hiệu nổi tiếng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

D. Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

Câu 5: Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế ở nươc Pháp trước cách mạng?

A. công thương nghiệp chậm phát triển.

B. nông nghiệp lạc hậu, tô thuế nặng nề,  kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nạn đói thường xuyên xảy ra.

D. Lãnh chúa, Giáo hội ra sức bóc lột nhân dân.

Câu 6: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở

A. Anh.                  B. Pháp.                  C. Đức.                  D. Ý.

Câu 7: Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới được bắt đầu trong lĩnh vực nào?

A. Luyện thép.

B. Luyện than.        

C. Giao thông vận tải.

D. Ngành kéo sợi và dệt.

Câu 8: Năm 1814, Xti-phen-xơn đã chế tạo thành công

A. đầu máy xe lửa đầu tiên.

B. máy hơi nước đầu tiên.

C. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

D. máy kéo sợi Gien-ni.

Câu 9: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hoà tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế.

Câu 10: Tầng lớp nào vừa có thế lực kinh tế, vừa có thế lực chính trị nhất nước Anh trước cách mạng?

A. Tư sản.

B. Quý tôc phong kiến cũ.

C. Quý tộc mới.        

D. Thợ thủ công.

Câu 11: Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành tầng lớp nào?

A. Tư sản công nghiệp. 

B. Tư sản hóa quý tộc.

C. Quý tộc tư sản hóa Gioong-ke.   

D. Quý tộc mới.

Câu 12: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản.

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.

Câu 13: Từ cuối năm 1904 nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng Nga diễn ra với khẩu hiệu

A. “Đả đảo chế độ chuyên chế”.

B. “Đả đảo chiến tranh”.

C. “Bánh mì ruộng đất”.

D. “Đả đảo chế độ chuyên chế! Đả đảo chiến tranh!”.

Câu 14: Chủ nghĩa đế quốc Anh được gọi là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Câu 15: Ngày 26/3/1871, diễn ra sự kiện gì ở Pháp?

A. Quân khởinghĩa đánh chiếm các trụ sở của chính phủ lâm thời.

B. Lá cờ cách mạng phất phới bay trên nóc nhà thị chính.

C. Tổ chức bầu cử hội đồng công xã.

D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào.

Câu 16: Từ sau năm 1871, công nghiệp của Pháp đứng sau các nước nào?

A. Mĩ, Đức, Anh.

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc.

C. Đức, Nga, Mĩ.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 17:Tính chất của cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga là

A. cách mạng dân chủ tư sản.

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 18: Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xâm lược, quần chúng nhân dân Pa-ri đòi thành lập các đơn vị

A. Cộng hòa.

B. Quốc dân quân

C. Quân đội nhân dân.

D. Vệ quốc quân.

Câu 19: Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị

A. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới.

B. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.

C. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây.

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.

Câu 20: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Câu 21: Tại sao gọi cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A. Giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

B. Nông dân được phép mua bản ruộng đất.

C. Liên minh quý tộc – tư sản nắm quyền.

D. Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc.

Câu 22: Thực dân Anh tiến hành khai thác Ấn Độ về kinh tế nhằm  mục đích

A. khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.         

B. đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

C. áp đặt sự nô dịch về chính trị, xã hội.

D. chú trọng phát triển về kinh tế Ấn Độ.

Câu 23: Năm 1885 ở Ấn Độ diễn ra sự kiện nào sau đây ?

A. Anh hoàn thành quá trình xâm lược Ấn Độ.

B. Nữ hoàng Anh tuyên bố là nữ hoàng Ấn Độ.

C. Sự thành lập Đảng Quốc Đại của giai cấp tư sản.

D. Chính sách chia cắt xứ Ben-gan có hiệu lực.

Câu 24: Đâu không phải là phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc.

B. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn.

C. Cách mạng Tân Hợi.

D. Khởi nghĩa ở Bom bay.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Tình hình nước Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX có điểm gì nổi bật? Nguyên nhân nào khiến nước Đức phát triển mạnh trong giai đoạn này?

Câu 2 (2,0 điểm): Nêu những nét chính về tinh hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 8 năm 2024 có ma trận (3 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Việc xuất khẩu tư bản của Anh chủ yếu và đầu tiên đến khu vực nào?

A. Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh.

B. Các nước Đông Nam Á.

C. Trung Quốc và châu Á.

D. Hoa Kì và Mĩ La-tinh.

Câu 2: Đâu không phải là hạn chế của cách mạng tư sản Anh?

A. Chưa xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ quân chủ.

B. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ.

D. Chưa thực hiện được quyền tự do, dân chủ cho nhân dân.

Câu 3: Đâu không phải là mục đích của thực dân Anh khi xâm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.

B. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

C. Mở rộng thêm lãnh thổ của đế quốc Anh.

D. Khai hoá văn minh cho người Indian.

Câu 4: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thế lực nào?

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới.     

B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.

C. Quý tộc mới với nông dân.

D. Tư sản với địa chủ phong kiến.

Câu 5: Chỗ dựa của chế độ phong kiến nước Anh trước cách mạng là

A. tầng lớp quý tộc và Giáo hội.

B. tầng lớp quý tộc mới và tư sản.

C. tầng lớp tư sản và Giáo hội.

D. quần chúng nhân dân.

Câu 6: Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Boston”

B. Mâu thuẫn giữa chủ nô với nô lệ.

C. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.

D. Mâu thuần giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.

Câu 7: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

A. Tư sản, nông dân.

B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị…

C. Tư sản, quý tộc phong kiến.

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Pháp bùng nổ cuối thế kỉ XVIII?

A. Hội nghị ba đẳng cấp họp ngày 5/5/1789.

B. Quân khởi ngĩa tấn công ngục Baxti ngày 14/7/1789.

C. Quốc hội tuyên bố phế truất vua, thiết lập nền cộng hòa ngày 21/7/1792

D. Công xã được thành lập ngày 20/8/1792.

Câu 9: Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp vì

A. cách mạng tư sản nổ ra sớm.

B. có lực lượng các nhà khoa học đông đảo.

C. có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

D. thu được nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lí.

Câu 10: Khẩu hiệu đấu tranh“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” của công nhân Li-ông (Pháp) đòi quyền lợi

A. về kinh tế.

B. về chính trị.

C. về kinh tế và chính trị.

D. về cải thiện điều kiện làm việc.

Câu 11: Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ đã chế tạo ra

A. máy dệt chạy bằng sức nước.

B. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

C. máy kéo sợi Gien-ny.

D. máy hơi nước.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả kinh tế của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX?

A. Giai cấp vô sản ngày càng bị áp bức bóc lột nặng nề.

B. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.

C. Tạo ra sự khủng hoảng kinh tế theo chu kì ở các nước tư bản.

D. Xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân.

Câu 13: Nhà bác học Lô-mô-nô-xốp đã có phát minh nào sau đây?

A. Định luật Ôm.

B. Thuyết vạn vật hấp dân.

C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

D. Thuyết tiến hóa và di truyền.

Câu 14: Trong Cách mạng tư Sản Pháp lực lượng chủ yếu tham gia đấu tranh và quyết định hình thái  của cách mạng là

 A. công nhân và nông dân.    

B. nông dân và binh lính.

C. quý tộc mới và tư sản.      

D. quần chúng nhân dân.

Câu 15: Tuy mất địa vị độc quyền công nghiệp, Anh vẫn đứng đầu thế giới về:

A. Tài chính và xuất khẩu tư bản.

B. Tài chính và xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.

C. Xuất khẩu tư bản và thuộc địa.

D. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.

Câu 16: Nhật Bản chuyển sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

A. Đài Loan, Trung Quốc, Pháp.                  B. Đài Loan, Nga, Mĩ.

C. Nga, Đức, Trung Quốc.                           D. Đài Loan, Trung Quốc, Nga.

Câu 17: Sự hình thành các công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất.

Câu 18: Vì sao cuộc cách mạng ngày 18/3/1871 được gọi là cách mạng vô sản?

A. Vì cuộc cách mạng này lật đổ chính quyền giai cấp tư sản.

B. Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. Vì cuộc cách mạng này đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên chuyên chính vô sản.

D. Vì cuộc cách mạng này thành lập bộ máy nhà nước của giai cấp vô sản.

Câu 19: Từ năm 1870 đến năm 1893, Pháp tăng cường xâm lược các nước ở khu vực nào?

A. Châu Á, châu Phi, Mĩ La-tinh.

B. Châu Âu, châu Phi.

C. Châu Á, Mĩ La-tinh.

D. Châu Á, châu Phi.

Câu 20: Tôn Trung Sơn và tổ chức Trung Quốc đồng minh hội là đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng theo khuynh hướng nào ở Trung Quốc?

A. Vô sản.                  B. Dân chủ tư sản.                  C. Phong kiến.                  D. Tiểu tư sản.

Câu 21: Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

A. cách mạng dân chủ tư sản triệt để.

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.

Câu 22: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

A. duy trì chế độ phong kiến.

B. tiến hành những cải cách tiến bộ.

C. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.        

D. thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

Câu 23: Trong chính phủ mới của Minh Trị, tầng lớp nào giữ vai trò quan trọng?

A. Quý tộc tư sản hóa.                      B. Tư sản.

C. Quý tộc phong kiến.                     D. Địa chủ.

Câu 24: Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Phi-lip-pin.

C. Xiêm.

D.Việt Nam.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Tình hinh nước Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm gì nổi bật? Tại sao đến cuối thế kỉ XIX, tốc độ phát triển chậm lại?

Câu 2 (2,0 điểm): Nêu kết quả của cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để?.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thế lực nào?

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới.     

B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.

C. Quý tộc mới với nông dân.

D. Tư sản với địa chủ phong kiến.

Câu 2: Chỗ dựa của chế độ phong kiến nước Anh trước cách mạng là

A. tầng lớp quý tộc và Giáo hội.

B. tầng lớp quý tộc mới và tư sản.

C. tầng lớp tư sản và Giáo hội.

D. quần chúng nhân dân.

Câu 3: Đâu không phải là hạn chế của cách mạng tư sản Anh?

A. Chưa xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ quân chủ.

B. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ.

D. Chưa thực hiện được quyền tự do, dân chủ cho nhân dân.

Câu 4: Đâu không phải là mục đích của thực dân Anh khi xâm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.

B. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

C. Mở rộng thêm lãnh thổ của đế quốc Anh.

D. Khai hoá văn minh cho người Indian.

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Boston”

B. Mâu thuẫn giữa chủ nô với nô lệ.

C. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.

D. Mâu thuần giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.

Câu 6: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

A. Tư sản, nông dân.

B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị…

C. Tư sản, quý tộc phong kiến.

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Pháp bùng nổ cuối thế kỉ XVIII?

A. Hội nghị ba đẳng cấp họp ngày 5/5/1789.

B. Quân khởi ngĩa tấn công ngục Baxti ngày 14/7/1789.

C. Quốc hội tuyên bố phế truất vua, thiết lập nền cộng hòa ngày 21/7/1792

D. Công xã được thành lập ngày 20/8/1792.

Câu 8: Trong Cách mạng tư Sản Pháp lực lượng chủ yếu tham gia đấu tranh và quyết định hình thái  của cách mạng là

 A. công nhân và nông dân.    

B. nông dân và binh lính.

C. quý tộc mới và tư sản.      

D. quần chúng nhân dân.

Câu 9: Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp vì

A. cách mạng tư sản nổ ra sớm.

B. có lực lượng các nhà khoa học đông đảo.

C. có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

D. thu được nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lí.

Câu 10: Khẩu hiệu đấu tranh“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” của công nhân Li-ông (Pháp) đòi quyền lợi

A. về kinh tế.

B. về chính trị.

C. về kinh tế và chính trị.

D. về cải thiện điều kiện làm việc.

Câu 11: Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ đã chế tạo ra

A. máy dệt chạy bằng sức nước.

B. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

C. máy kéo sợi Gien-ny.

D. máy hơi nước.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả kinh tế của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX?

A. Giai cấp vô sản ngày càng bị áp bức bóc lột nặng nề.

B. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.

C. Tạo ra sự khủng hoảng kinh tế theo chu kì ở các nước tư bản.

D. Xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân.

Câu 13: Nhà bác học Lô-mô-nô-xốp đã có phát minh nào sau đây?

A. Định luật Ôm.

B. Thuyết vạn vật hấp dân.

C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

D. Thuyết tiến hóa và di truyền.

Câu 14: Việc xuất khẩu tư bản của Anh chủ yếu và đầu tiên đến khu vực nào?

A. Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh.

B. Các nước Đông Nam Á.

C. Trung Quốc và châu Á.

D. Hoa Kì và Mĩ La-tinh.

Câu 15: Tuy mất địa vị độc quyền công nghiệp, Anh vẫn đứng đầu thế giới về:

A. Tài chính và xuất khẩu tư bản.

B. Tài chính và xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.

C. Xuất khẩu tư bản và thuộc địa.

D. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.

Câu 16: Sự hình thành các công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất.

Câu 17: Vì sao cuộc cách mạng ngày 18/3/1871 được gọi là cách mạng vô sản?

A. Vì cuộc cách mạng này lật đổ chính quyền giai cấp tư sản.

B. Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. Vì cuộc cách mạng này đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên chuyên chính vô sản.

D. Vì cuộc cách mạng này thành lập bộ máy nhà nước của giai cấp vô sản.

Câu 18: Từ năm 1870 đến năm 1893, Pháp tăng cường xâm lược các nước ở khu vực nào?

A. Châu Á, châu Phi, Mĩ La-tinh.

B. Châu Âu, châu Phi.

C. Châu Á, Mĩ La-tinh.

D. Châu Á, châu Phi.

Câu 19: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

A. duy trì chế độ phong kiến.

B. tiến hành những cải cách tiến bộ.

C. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.        

D. thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

Câu 20: Trong chính phủ mới của Minh Trị, tầng lớp nào giữ vai trò quan trọng?

A. Quý tộc tư sản hóa.                      B. Tư sản.

C. Quý tộc phong kiến.                     D. Địa chủ.

Câu 21: Nhật Bản chuyển sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

A. Đài Loan, Trung Quốc, Pháp.                  

B. Đài Loan, Nga, Mĩ.

C. Nga, Đức, Trung Quốc.                           

D. Đài Loan, Trung Quốc, Nga.

Câu 22: Tôn Trung Sơn và tổ chức Trung Quốc đồng minh hội là đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng theo khuynh hướng nào ở Trung Quốc?

A. Vô sản.            B. Dân chủ tư sản.            C. Phong kiến.            D. Tiểu tư sản.

Câu 23: Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

A. cách mạng dân chủ tư sản triệt để.

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.

Câu 24: Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a.            B. Phi-lip-pin.            C. Xiêm.            D.Việt Nam.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Tình hình nước Anh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có điểm gì nổi bật? Tại sao Lênin gọi đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Câu 3. Chỉ ra những điểm khác biệt về đường lối đấu tranh giữa hai phái “Ôn hòa” và “Cấp tiến” trong Đảng Quốc đại Ấn Độ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Cuối thế kỷ XIX, nước Anh mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Pháp, Mĩ.                                 

B. Nước Mĩ, Đức.

C. Nước Mĩ, Nga.                                   

D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.

Câu 2: Nhà bác học Niu-tơn ( Anh) đã có phát minh nào sau đây?

A. Thuyết tiến hóa và di truyền.

B. Thuyết vạn vật hấp dẫn.

C. Định luật Ôm.

D. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Câu 3: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là

A. Nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng.

C. Tiền lương công nhân giảm sút, điều. kiện sống tồi tệ.

D. Hậu quả của chiến tranh Nga - Nhật.

Câu 4: Điểm khác nhau của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga với cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Lực lượng tham gia là quần chúng nhân dân.

B. Nhiệm vụ đấu tranh là lật đổ chế độ phong kiến.

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo.

D. Hình thức đấu tranh là bạo lực cách mạng.

Câu 5: Nhà bác học Đác-uyn (Anh) đã có phát minh nào?

A. Định luật tuần hoàn.

B. Sự tiến hóa và di truyền.

C. Phản xạ có điều kiện.  

D. Chế tạo thành công vác xin chống bệnh chó dại.

Câu 6: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thế lực nào?

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới.     

B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.

C. Quý tộc mới với nông dân.

D. Tư sản với địa chủ phong kiến.

Câu 7: Chỗ dựa của chế độ phong kiến nước Anh trước cách mạng là

A. tầng lớp quý tộc và Giáo hội.

B. tầng lớp quý tộc mới và tư sản.

C. tầng lớp tư sản và Giáo hội.

D. quần chúng nhân dân.

Câu 8: Đâu không phải là hạn chế của cách mạng tư sản Anh?

A. Chưa xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ quân chủ.

B. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ.

D. Chưa thực hiện được quyền tự do, dân chủ cho nhân dân.

Câu 9: Đâu không phải là mục đích của thực dân Anh khi xâm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.

B. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

C. Mở rộng thêm lãnh thổ của đế quốc Anh.

D. Khai hoá văn minh cho người Indian.

Câu 10: Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Boston”

B. Mâu thuẫn giữa chủ nô với nô lệ.

C. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.

D. Mâu thuần giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.

Câu 11: Vào cuối thế kỷ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.

B. Luyện kim, cơ khí hóa chất.

C. Cơ khí hóa chất, khai thác mỏ.

D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

Câu 12: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

A. Tư sản, nông dân.

B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị…

C. Tư sản, quý tộc phong kiến.

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

Câu 13: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Pháp bùng nổ cuối thế kỉ XVIII?

A. Hội nghị ba đẳng cấp họp ngày 5/5/1789.

B. Quân khởi ngĩa tấn công ngục Baxti ngày 14/7/1789.

C. Quốc hội tuyên bố phế truất vua, thiết lập nền cộng hòa ngày 21/7/1792

D. Công xã được thành lập ngày 20/8/1792.

Câu 14: Trong Cách mạng tư Sản Pháp lực lượng chủ yếu tham gia đấu tranh và quyết định hình thái  của cách mạng là

 A. công nhân và nông dân.    

B. nông dân và binh lính.

C. quý tộc mới và tư sản.      

D. quần chúng nhân dân.

Câu 15: Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp vì

A. cách mạng tư sản nổ ra sớm.

B. có lực lượng các nhà khoa học đông đảo.

C. có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

D. thu được nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lí.

Câu 16: Khẩu hiệu đấu tranh“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” của công nhân Li-ông (Pháp) đòi quyền lợi

A. về kinh tế.

B. về chính trị.

C. về kinh tế và chính trị.

D. về cải thiện điều kiện làm việc.

Câu 17: Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ đã chế tạo ra

A. máy dệt chạy bằng sức nước.

B. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

C. máy kéo sợi Gien-ny.

D. máy hơi nước.

Câu 18: Ngày 29/12/1911 gắn với sự kiện nào sau đây trong cuộc cách mạng Tân Hợi?

A. Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.

B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.

C. Trung Hoa dân quốc được thành lập ở Nam Kinh.

D. Viên Thế Khải tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc.

Câu 19: Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả kinh tế của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX?

A. Giai cấp vô sản ngày càng bị áp bức bóc lột nặng nề.

B. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.

C. Tạo ra sự khủng hoảng kinh tế theo chu kì ở các nước tư bản.

D. Xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân.

Câu 20: Trong cải cách về chính trị của Minh Trị, giai cấp nào được đề cao?

A.Tư sản.           B.Địa chủ.            C.Quý tộc.            D.Quý tộc tư sản. 

Câu 21: Các công ti độc quyền đầu tiên ở Nhật ra đời trong các ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

B. Công nghiệp, ngoại thương, hàng hải.

C. Nông nghiệp, công nghiệp, ngoại thương.

D. Nông nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

Câu 22: Thể chế chính trị của Nhật Bản theo Hiến pháp năm 1889 là

A. Cộng hòa.                                   

B. Quân chủ lập hiến

C. Quân chủ chuyên chế                 

D. Liên bang.

Câu 23: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản.          B. Nông dân.          C. Công nhân.          D. Tiểu tư sản.

Câu 24 : Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Campuchia ?

A. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.

B. Các cuộc khởi nghĩa không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học.

D. Thực dân Pháp còn mạnh.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Phát biểu ý kiến của em về nhận định “Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểm mới – nhà nước của dân, do dân và vì dân”.

Câu 2 (2,0 điểm): Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể hiện như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

 A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường, phục vụ cho sự phát triển công nghiệp ở chính quốc.

B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Mĩ.

C. Làm cho mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh..

D. Tìm không gian sống cho cư dân Anh.

Câu 2: Phong trào Hiến chương ở Anh là phong trào

A. có mục tiêu kinh tế rõ ràng.

B. có mục tiêu chính trị rõ ràng.

C. có mục tiêu chính trị và được giai cấp công nhân tham gia đông đảo.

D. có mục tiêu chính trị và được sự hưởng ứng rộng rãi của quần chúng.

Câu 3: Đâu là hạn chế của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B. Không xóa bỏ chế độ nô lệ.

C. Đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền

D. Xóa bỏ sự cai trị của chính phủ Anh.

Câu 4: Khẩu hiệu nổi tiếng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

D. Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

Câu 5: Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế ở nươc Pháp trước cách mạng?

A. công thương nghiệp chậm phát triển.

B. nông nghiệp lạc hậu, tô thuế nặng nề,  kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nạn đói thường xuyên xảy ra.

D. Lãnh chúa, Giáo hội ra sức bóc lột nhân dân.

Câu 6: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở

A. Anh.           B. Pháp.           C. Đức.           D. Ý.

Câu 7: Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới được bắt đầu trong lĩnh vực nào?

A. Luyện thép.

B. Luyện than.        

C. Giao thông vận tải.

D. Ngành kéo sợi và dệt.

Câu 8: Năm 1814, Xti-phen-xơn đã chế tạo thành công

A. đầu máy xe lửa đầu tiên.

B. máy hơi nước đầu tiên.

C. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

D. máy kéo sợi Gien-ni.

Câu 9: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hoà tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế.

Câu 10: Tầng lớp nào vừa có thế lực kinh tế, vừa có thế lực chính trị nhất nước Anh trước cách mạng?

A. Tư sản.

B. Quý tôc phong kiến cũ.

C. Quý tộc mới.        

D. Thợ thủ công.

Câu 11: Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành tầng lớp nào?

A. Tư sản công nghiệp. 

B. Tư sản hóa quý tộc.

C. Quý tộc tư sản hóa Gioong-ke.   

D. Quý tộc mới.

Câu 12: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản.

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.

Câu 13: Từ cuối năm 1904 nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng Nga diễn ra với khẩu hiệu

A. “Đả đảo chế độ chuyên chế”.

B. “Đả đảo chiến tranh”.

C. “Bánh mì ruộng đất”.

D. “Đả đảo chế độ chuyên chế! Đả đảo chiến tranh!”.

Câu 14: Chủ nghĩa đế quốc Anh được gọi là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Câu 15: Ngày 26/3/1871, diễn ra sự kiện gì ở Pháp?

A. Quân khởinghĩa đánh chiếm các trụ sở của chính phủ lâm thời.

B. Lá cờ cách mạng phất phới bay trên nóc nhà thị chính.

C. Tổ chức bầu cử hội đồng công xã.

D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào.

Câu 16: Từ sau năm 1871, công nghiệp của Pháp đứng sau các nước nào?

A. Mĩ, Đức, Anh.

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc.

C. Đức, Nga, Mĩ.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 17:Tính chất của cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga là

A. cách mạng dân chủ tư sản.

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 18: Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xâm lược, quần chúng nhân dân Pa-ri đòi thành lập các đơn vị

A. Cộng hòa.

B. Quốc dân quân

C. Quân đội nhân dân.

D. Vệ quốc quân.

Câu 19: Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị

A. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới.

B. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.

C. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây.

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.

Câu 20: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Câu 21: Tại sao gọi cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A. Giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

B. Nông dân được phép mua bản ruộng đất.

C. Liên minh quý tộc – tư sản nắm quyền.

D. Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc.

Câu 22: Thực dân Anh tiến hành khai thác Ấn Độ về kinh tế nhằm  mục đích

A. khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.         

B. đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

C. áp đặt sự nô dịch về chính trị, xã hội.

D. chú trọng phát triển về kinh tế Ấn Độ.

Câu 23: Năm 1885 ở Ấn Độ diễn ra sự kiện nào sau đây ?

A. Anh hoàn thành quá trình xâm lược Ấn Độ.

B. Nữ hoàng Anh tuyên bố là nữ hoàng Ấn Độ.

C. Sự thành lập Đảng Quốc Đại của giai cấp tư sản.

D. Chính sách chia cắt xứ Ben-gan có hiệu lực.

Câu 24: Đâu không phải là phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc.

B. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn.

C. Cách mạng Tân Hợi.

D. Khởi nghĩa ở Bom bay.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Tại sao nói: Mĩ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp”?

Câu 2 (2,0 điểm): Những nguyên nhân nào khiến Trung Quốc trở thành đối tượng xâm lược của các nước đế quốc? Trình bày những nét lớn về quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thế lực nào?

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới.     

B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.

C. Quý tộc mới với nông dân.

D. Tư sản với địa chủ phong kiến.

Câu 2: Chỗ dựa của chế độ phong kiến nước Anh trước cách mạng là

A. tầng lớp quý tộc và Giáo hội.

B. tầng lớp quý tộc mới và tư sản.

C. tầng lớp tư sản và Giáo hội.

D. quần chúng nhân dân.

Câu 3: Đâu không phải là hạn chế của cách mạng tư sản Anh?

A. Chưa xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ quân chủ.

B. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ.

D. Chưa thực hiện được quyền tự do, dân chủ cho nhân dân.

Câu 4: Đâu không phải là mục đích của thực dân Anh khi xâm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.

B. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

C. Mở rộng thêm lãnh thổ của đế quốc Anh.

D. Khai hoá văn minh cho người Indian.

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Boston”

B. Mâu thuẫn giữa chủ nô với nô lệ.

C. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.

D. Mâu thuần giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.

Câu 6: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

A. Tư sản, nông dân.

B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị…

C. Tư sản, quý tộc phong kiến.

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Pháp bùng nổ cuối thế kỉ XVIII?

A. Hội nghị ba đẳng cấp họp ngày 5/5/1789.

B. Quân khởi ngĩa tấn công ngục Baxti ngày 14/7/1789.

C. Quốc hội tuyên bố phế truất vua, thiết lập nền cộng hòa ngày 21/7/1792

D. Công xã được thành lập ngày 20/8/1792.

Câu 8: Trong Cách mạng tư Sản Pháp lực lượng chủ yếu tham gia đấu tranh và quyết định hình thái  của cách mạng là

 A. công nhân và nông dân.    

B. nông dân và binh lính.

C. quý tộc mới và tư sản.      

D. quần chúng nhân dân.

Câu 9: Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp vì

A. cách mạng tư sản nổ ra sớm.

B. có lực lượng các nhà khoa học đông đảo.

C. có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

D. thu được nhiều lợi nhuận trong các cuộc phát kiến địa lí.

Câu 10: Khẩu hiệu đấu tranh“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” của công nhân Li-ông (Pháp) đòi quyền lợi

A. về kinh tế.

B. về chính trị.

C. về kinh tế và chính trị.

D. về cải thiện điều kiện làm việc.

Câu 11: Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ đã chế tạo ra

A. máy dệt chạy bằng sức nước.

B. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

C. máy kéo sợi Gien-ny.

D. máy hơi nước.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả kinh tế của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX?

A. Giai cấp vô sản ngày càng bị áp bức bóc lột nặng nề.

B. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.

C. Tạo ra sự khủng hoảng kinh tế theo chu kì ở các nước tư bản.

D. Xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân.

Câu 13: Từ cuối năm 1904 nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng Nga diễn ra với khẩu hiệu

A. “Đả đảo chế độ chuyên chế”.

B. “Đả đảo chiến tranh”.

C. “Bánh mì ruộng đất”.

D. “Đả đảo chế độ chuyên chế! Đả đảo chiến tranh!”.

Câu 14: Chủ nghĩa đế quốc Anh được gọi là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Câu 15: Ngày 26/3/1871, diễn ra sự kiện gì ở Pháp?

A. Quân khởinghĩa đánh chiếm các trụ sở của chính phủ lâm thời.

B. Lá cờ cách mạng phất phới bay trên nóc nhà thị chính.

C. Tổ chức bầu cử hội đồng công xã.

D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào.

Câu 16: Từ sau năm 1871, công nghiệp của Pháp đứng sau các nước nào?

A. Mĩ, Đức, Anh.

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc.

C. Đức, Nga, Mĩ.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 17:Tính chất của cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga là

A. cách mạng dân chủ tư sản.

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 18: Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xâm lược, quần chúng nhân dân Pa-ri đòi thành lập các đơn vị

A. Cộng hòa.

B. Quốc dân quân

C. Quân đội nhân dân.

D. Vệ quốc quân.

Câu 19: Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Campuchia ?

A. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.

B. Các cuộc khởi nghĩa không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học.

D. Thực dân Pháp còn mạnh.

Câu 20: Điểm khác nhau của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga với cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Lực lượng tham gia là quần chúng nhân dân.

B. Nhiệm vụ đấu tranh là lật đổ chế độ phong kiến.

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo.

D. Hình thức đấu tranh là bạo lực cách mạng.

Câu 21: Trong cải cách về chính trị của Minh Trị, giai cấp nào được đề cao?

A.Tư sản.           B.Địa chủ.            C.Quý tộc.            D.Quý tộc tư sản. 

Câu 22: Các công ti độc quyền đầu tiên ở Nhật ra đời trong các ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

B. Công nghiệp, ngoại thương, hàng hải.

C. Nông nghiệp, công nghiệp, ngoại thương.

D. Nông nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

Câu 23: Thể chế chính trị của Nhật Bản theo Hiến pháp năm 1889 là

A. Cộng hòa.                                   

B. Quân chủ lập hiến

C. Quân chủ chuyên chế                 

D. Liên bang.

Câu 24: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản.         B. Nông dân.         C. Công nhân.         D. Tiểu tư sản.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc “già” (Anh, Pháp) và các nước đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức) vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Mâu thuẫn đó đã chi phối như thế nào đến chính sách đối ngoại của các quốc gia này?

Câu 2 (2,0 điểm): Những nguyên nhân nào khiến các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Trình bày những nét lớn về quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

 A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường, phục vụ cho sự phát triển công nghiệp ở chính quốc.

B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Mĩ.

C. Làm cho mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh..

D. Tìm không gian sống cho cư dân Anh.

Câu 2: Phong trào Hiến chương ở Anh là phong trào

A. có mục tiêu kinh tế rõ ràng.

B. có mục tiêu chính trị rõ ràng.

C. có mục tiêu chính trị và được giai cấp công nhân tham gia đông đảo.

D. có mục tiêu chính trị và được sự hưởng ứng rộng rãi của quần chúng.

Câu 3: Đâu là hạn chế của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B. Không xóa bỏ chế độ nô lệ.

C. Đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền

D. Xóa bỏ sự cai trị của chính phủ Anh.

Câu 4: Khẩu hiệu nổi tiếng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

D. Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

Câu 5: Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế ở nươc Pháp trước cách mạng?

A. công thương nghiệp chậm phát triển.

B. nông nghiệp lạc hậu, tô thuế nặng nề,  kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nạn đói thường xuyên xảy ra.

D. Lãnh chúa, Giáo hội ra sức bóc lột nhân dân.

Câu 6: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở

A. Anh.                  B. Pháp.                  C. Đức.                  D. Ý.

Câu 7: Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới được bắt đầu trong lĩnh vực nào?

A. Luyện thép.

B. Luyện than.        

C. Giao thông vận tải.

D. Ngành kéo sợi và dệt.

Câu 8: Năm 1814, Xti-phen-xơn đã chế tạo thành công

A. đầu máy xe lửa đầu tiên.

B. máy hơi nước đầu tiên.

C. máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

D. máy kéo sợi Gien-ni.

Câu 9: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hoà tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế.

Câu 10: Tầng lớp nào vừa có thế lực kinh tế, vừa có thế lực chính trị nhất nước Anh trước cách mạng?

A. Tư sản.

B. Quý tôc phong kiến cũ.

C. Quý tộc mới.        

D. Thợ thủ công.

Câu 11: Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành tầng lớp nào?

A. Tư sản công nghiệp. 

B. Tư sản hóa quý tộc.

C. Quý tộc tư sản hóa Gioong-ke.   

D. Quý tộc mới.

Câu 12: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản.

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.

Câu 13: Từ cuối năm 1904 nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng Nga diễn ra với khẩu hiệu

A. “Đả đảo chế độ chuyên chế”.

B. “Đả đảo chiến tranh”.

C. “Bánh mì ruộng đất”.

D. “Đả đảo chế độ chuyên chế! Đả đảo chiến tranh!”.

Câu 14: Chủ nghĩa đế quốc Anh được gọi là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Câu 15: Ngày 26/3/1871, diễn ra sự kiện gì ở Pháp?

A. Quân khởinghĩa đánh chiếm các trụ sở của chính phủ lâm thời.

B. Lá cờ cách mạng phất phới bay trên nóc nhà thị chính.

C. Tổ chức bầu cử hội đồng công xã.

D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào.

Câu 16: Từ sau năm 1871, công nghiệp của Pháp đứng sau các nước nào?

A. Mĩ, Đức, Anh.

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc.

C. Đức, Nga, Mĩ.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 17:Tính chất của cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga là

A. cách mạng dân chủ tư sản.

B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 18: Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xâm lược, quần chúng nhân dân Pa-ri đòi thành lập các đơn vị

A. Cộng hòa.

B. Quốc dân quân

C. Quân đội nhân dân.

D. Vệ quốc quân.

Câu 19: Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị

A. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới.

B. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.

C. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây.

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.

Câu 20: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Câu 21: Tại sao gọi cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A. Giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

B. Nông dân được phép mua bản ruộng đất.

C. Liên minh quý tộc – tư sản nắm quyền.

D. Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc.

Câu 22: Thực dân Anh tiến hành khai thác Ấn Độ về kinh tế nhằm  mục đích

A. khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.         

B. đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

C. áp đặt sự nô dịch về chính trị, xã hội.

D. chú trọng phát triển về kinh tế Ấn Độ.

Câu 23: Năm 1885 ở Ấn Độ diễn ra sự kiện nào sau đây ?

A. Anh hoàn thành quá trình xâm lược Ấn Độ.

B. Nữ hoàng Anh tuyên bố là nữ hoàng Ấn Độ.

C. Sự thành lập Đảng Quốc Đại của giai cấp tư sản.

D. Chính sách chia cắt xứ Ben-gan có hiệu lực.

Câu 24: Đâu không phải là phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc.

B. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn.

C. Cách mạng Tân Hợi.

D. Khởi nghĩa ở Bom bay.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Qua tình hình kinh tế của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, hãy chỉ ra điểm chung, nổi bật nhất trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia này.

Câu 2 (2,0 điểm): Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Tại sao những phong trào này đều thất bại?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là

A. Nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng.

C. Tiền lương công nhân giảm sút, điều. kiện sống tồi tệ.

D. Hậu quả của chiến tranh Nga - Nhật.

Câu 2: Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

A. Quý tộc mới và nông dân.

B. Tư sản và thợ thủ công.

C. Quý tộc mới và tư sản.

D. Quý tộc cũ và tư sản.

Câu 3: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh.

D. Sản xuất len dạ.

Câu 4: Đến thế kỉ XVII nền kinh tế nước nào phát triển nhất châu Âu?

A. Hà Lan.

B. Anh

C. Pháp.

D. Đức.

Câu 5: Nội dung nào dưới đây là một trong những ý nghĩa việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát?

A. Tốc độ sản xuất và năng suất lao động tăng.

B. Quá trình lao động ngày càng được xã hội hóa cao.

C. Điều kiện lao động của công nhân được cải thiện.

D. Là phát minh mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp.

Câu 6: Vì sao cách mạng tư sản Anh không triệt để?

A. Do giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

B. Có quý tộc mới tham gia lãnh đạo cách mạng.

C. Không có quần chúng tham gia cách mạng.

D. Thế lực của nhà vua mạnh.

Câu 7: Nửa đầu thế kỷ XVIII, thực dân Anh xâm chiếm và lập ra bao nhiêu bang thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. 10 bang.                C. 12 bang                B. 11 bang.                D. 13 bang

Câu 8: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có tính chất là

A. một cuộc cách mạng tư sản.  

B. một cuộc chiến tranh giành độc lập.

C. một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

D. một  cuộc cách mạng vô sản.

Câu 9: Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?

A. Hòa ước Mác xây.    

B. Hòa ước Brer-li-tốp.

C. Hiệp ước Véc-xai.     

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 10: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha.

B. Vương quốc Bồ Đào Nha.

C. Vương quốc Pháp.

D. Vương quốc Anh.

Câu 11: Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.

B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.

C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.

D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Câu 12: Nhà bác học Niu-tơn ( Anh) đã có phát minh nào sau đây?

A. Thuyết tiến hóa và di truyền.

B. Thuyết vạn vật hấp dẫn.

C. Định luật Ôm.

D. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Câu 13: Trước cách mạng xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp là

 A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.         

B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.

C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.

D. Quý tộc, tư sản, các tầng lớp khác.

Câu 14: Ac-crai-tơ đã phát minh ra

A. Máy dệt chạy bằng sức nước.

B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

C. Máy hơi nước.

D. Máy kéo sợi.

Câu 15: Nhà bác học Đác-uyn (Anh) đã có phát minh nào?

A. Định luật tuần hoàn.

B. Sự tiến hóa và di truyền.

C. Phản xạ có điều kiện.  

D. Chế tạo thành công vác xin chống bệnh chó dại.

Câu 16: Ngày 29/12/1911 gắn với sự kiện nào sau đây trong cuộc cách mạng Tân Hợi?

A. Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.

B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.

C. Trung Hoa dân quốc được thành lập ở Nam Kinh.

D. Viên Thế Khải tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc.

Câu 17: Cuối thế kỷ XIX, nước Anh mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Pháp, Mĩ.                                 

B. Nước Mĩ, Đức.

C. Nước Mĩ, Nga.                                   

D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.

Câu 18: Vào cuối thế kỷ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.

B. Luyện kim, cơ khí hóa chất.

C. Cơ khí hóa chất, khai thác mỏ.

D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

Câu 19: Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Campuchia ?

A. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.

B. Các cuộc khởi nghĩa không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học.

D. Thực dân Pháp còn mạnh.

Câu 20: Điểm khác nhau của cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga với cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Lực lượng tham gia là quần chúng nhân dân.

B. Nhiệm vụ đấu tranh là lật đổ chế độ phong kiến.

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo.

D. Hình thức đấu tranh là bạo lực cách mạng.

Câu 21: Trong cải cách về chính trị của Minh Trị, giai cấp nào được đề cao?

A.Tư sản.           B.Địa chủ.            C.Quý tộc.            D.Quý tộc tư sản. 

Câu 22: Các công ti độc quyền đầu tiên ở Nhật ra đời trong các ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

B. Công nghiệp, ngoại thương, hàng hải.

C. Nông nghiệp, công nghiệp, ngoại thương.

D. Nông nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

Câu 23: Thể chế chính trị của Nhật Bản theo Hiến pháp năm 1889 là

A. Cộng hòa.                                   

B. Quân chủ lập hiến

C. Quân chủ chuyên chế                 

D. Liên bang.

Câu 24: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản.                B. Nông dân.                C. Công nhân.                D. Tiểu tư sản.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri?

Câu 2 (2,0 điểm): Vì sao phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên