Đề thi lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tin học có đáp án


Tổng hợp đề thi các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tin học lớp 3 học kì 1 & học kì 2 có đáp án giúp bạn giành điểm cao trong bài kiểm tra, bài thi giữa kì, cuối kì lớp 3.

Mục lục thi lớp 3

Mục lục Đề thi Toán 3

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 (60 đề)

Đề thi Toán 3 Học kì 1

51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Top 10 Đề thi Toán 3 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 1 Toán 3 năm 2020 - 2021 có đáp án

Đề thi Toán 3 Học kì 2

51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 có đáp án

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Top 10 Đề thi Toán 3 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 2 Toán 3 năm 2020 - 2021 có đáp án


Mục lục Đề thi Tiếng Việt 3

Top 18 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Top 20 Đề thi Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Top 10 Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 18 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 có đáp án

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Top 20 Đề thi Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 có đáp án

10 Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 có đáp án

10 Đề thi Cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 có đáp án


Mục lục Đề thi Tiếng Anh 3

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 (60 đề)

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi Tin học lớp 3

Top 10 Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Đạo Đức 3

Đề kiểm tra Đạo Đức 3 Học kì 1

Đề kiểm tra Đạo Đức 3 Học kì 2

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.