Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Một cây kem có giá 5000 đồng. Lan mua 2 cây và đưa bác chủ quán 20000 đồng. Hỏi bác chủ quán phải trả lại Lan bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

 A. 17000 đồng

 B. 15000 đồng

 C. 12000 đồng

 D. 10000 đồng

Câu 2: Tính 49 × 4∶7 = ?

 A. 85

 B. 28

 C. 29

 D. 30

Câu 3: Tìm x biết: (x - 1264) ∶ 2 = 4986

 A. 1229

 B. 8708

 C. 11236

 D. 3757

Câu 4: Cho bảng sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hỏi lớp nào có số học sinh giỏi (HSG) nhiều nhất?

 A. 3A    B. 3B    C. 3C    D. 3D

Câu 5: Nhìn vào bảng câu 4, hỏi lớp nào có số học sinh tiên tiến (HSTT) là 26 bạn?

 A. 3A    B. 3B    C. 3C    D. 3D

Câu 6: Nhìn vào bảng câu 4, cho biết tổng số học sinh giỏi lớp 3A và 3C là bao nhiêu?

Quảng cáo

 A. 18    B. 49    C. 20    D. 15

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Nam đi từ nhà mình đến nhà Hải hết 30 phút. Hỏi Nam đi từ nhà mình đến nhà Trung hết bao nhiêu phút? Biết nhà Nam cách nhà Hải 3km, còn nhà Hải cách nhà Trung là 4km.

Câu 2: Tú vào cửa hàng mua 3 chiếc bút bi. Biết một chiếc có giá 3000 đồng. Tú đưa bác chủ quán 10000 đồng. Hỏi bác chủ quán phải trả lại Tú bao nhiêu tiền?

Câu 3: Tổng các ngày chủ nhật của tháng 3 năm 2019 là: 1, 8, 15, 22, 29. Hãy trả lời những câu hỏi sau:

a, Tháng 3 năm 2019 có bao nhiêu ngày chủ nhật?

b, Chủ nhật thứ ba là ngày nào?

c, Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Để đi 1km Nam cần số phút là:

  30 : 3 = 10 (phút)

Nam đi từ nhà Hải đến nhà Trung hết số phút là:

  10 × 4 = 40 (phút)

    Đáp số: 40 phút

Câu 2: (2 điểm)

Quảng cáo

Tú mua bút hết số tiền là:

  3000 × 3 = 9000 (đồng)

Bác chủ quán phải trả lại Nam số tiền là:

  10000 – 9000 = 1000 (đồng)

Câu 3: (3 điểm)

a, Tháng 3 năm 2019 có 5 ngày chủ nhật

b, Chủ nhật thứ ba là ngày 15

c, Ngày 22 là chủ nhật thứ tư trong tháng

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.