Top 100 Đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp ánBộ 100 Đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3.

Mục lục Đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 mới nhất

Xem thử

Chỉ 150k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức cả năm bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 Kết nối tri thức

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2 Kết nối tri thức

Xem thêm Đề thi Toán lớp 3 cả ba sách:

Quảng cáo

Xem thử

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống để được bốn số tự nhiên liên tiếp

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm vào 9 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Quảng cáo

Câu 3. Điền vào chỗ chấm: Đã tô màu … hình vuông

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. AM = 2 cm

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 cm

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 1 kg

B. 4 kg

C. 5 kg

D. 6 kg

Quảng cáo

Câu 6. Số dư của phép chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

a) Đoạn thẳng AB dài gấp … lần đoạn thẳng AM.

b) Đoạn thẳng AC dài ….. cm

c) Đoạn thẳng AC dài hơn đoạn thẳng AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng cửa hàng bán được 30 kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng giảm đi 2 lần. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có tất cả bao nhiêu tam giác trong hình vẽ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số 16 trong số La Mã được viết là:

A. VI

B. XIV

C. XVI

D. VIX

Câu 2. Cho dãy số: 76 521; 32 362; 76 009; 7 219. Số lớn nhất trong dãy số bên là:

A. 76 521

B. 32 362

C. 76 009

D. 7 219

Câu 3. Phát biểu đúng là:

A. Các mặt của khối lập phương đều là hình chữ nhật.

B. Các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình vuông.

C. Các cạnh của khối hộp chữ nhật có độ dài bằng nhau.

D. Khối hộp chữ nhật và khối lập phương có số đỉnh, số cạnh và số mặt bằng nhau.

Câu 4. Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 10 giờ 10 phút

B. 10 giờ 5 phút

C. 9 giờ 42 phút

C. 10 giờ 8 phút.

Câu 5.May 2 bộ quần áo hết 6m vải. Hỏi có 12 mét vải thì may được mấy bộ quần áo như thế?

A. 2 bộ

B. 3 bộ

C. 4 bộ

D. 36 bộ

Câu 6. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2022. Còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật tròn 8 tuổi của Mai. Vậy ngày tháng năm sinh của Mai là:

A. Ngày 4 tháng 11 năm 2014

B. Ngày 5 tháng 11 năm 2014

C. Ngày 5 tháng 11 năm 2013

D. Ngày 4 tháng 11 năm 2015.

Câu 7. Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 14 cm2

B. 14 cm

C. 10 cm

D. 10 cm2

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

23 142 × 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

 

40 257 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

 

26 195 + 1 607

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

 

36 519 + 24 366

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

 

Câu 9. Tìm thành phần chưa biết trong phép tính sau:

180 cm2 + ……. cm2 = 330 cm2

…. cm2 : 5 = 45 cm2

2 679 kg - …… kg = 1 473 kg

…… ml × 3 = 78 ml

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

a) Chu vi hình tam giác ABC bằng 13 cm. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

b) Chu vi hình tam giác ACD bằng 15 cm.Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

c) Tổng chu vi của các hình tam giác ABC và ACD bằng chu vi hình tứ giác ABCD.Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

d) Chu vi hình tứ giác ABCD bằng 18 cm.Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 11. Nối giá trị thích hợp ứng với mỗi biểu thức

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 12. Giải toán

Một cửa hàng có 2 340 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mai bê khay có 4 cái bánh: 3 bánh chuối và 1 bánh khoai. Việt nhắm mắt lấy 2 cái bánh trên khay.

a) Việt ….. lấy được 2 bánh chuối

b) Việt ………. lấy được 1 bánh chuối và 1 bánh khoai.

c) Việt …….. thể lấy được 2 bánh khoai.

d) Việt …….. lấy được 1 bánh ngô.

Xem thử

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học