20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

Với bộ 20 đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 3 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán lớp 3.

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 3 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 4 trăm, 2 chục, 9 đơn vị là:

  A. 429

B. 492

C. 249

D. 294

Câu 2. Giá trị của biểu thức 145 + 784 - 87 là:

A. 732

B. 742

C. 842

D. 832

Quảng cáo

Câu 3. Đồ vật trong hình bên có dạng khối gì?

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

A. Khối cầu

B. Khối lập phương

C. Khối trụ

D. Khối hộp chữ nhật

Câu 4. 13 số ô vuông là:

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

A. 5 ô vuông

B. 3 ô vuông

C. 6 ô vuông

D. 4 ô vuông

Câu 5. Số quả cherry gấp mấy lần số táo?

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

A. 3 lần

B. 1 lần

C. 6 lần

D. 2 lần

Quảng cáo

Câu 6. Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận. (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 157 + 650

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

b) 509 – 397

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

c) 35 × 5

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

d) 86 : 6

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

Quảng cáo

Câu 9. (2 điểm) Bác Dũng có nuôi 120 con gà. Sau khi bán, số gà của bác Dũng giảm đi 4 lần. Hỏi bác Dũng còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 10. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 145 + ………. = 231

b) ………. - 84 = 261

c) 144 : ………. = 3

d) ……….. : 2 = 98

Câu 11. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Hình vẽ bên có:

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

…………. hình tam giác

…………. hình tứ giác

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

C

B

A

D

C

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Gấp 251 lên 3 lần được:

A. 254

B. 653

C. 583

D. 753

Câu 2. 13 số quả dâu là:

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 3. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 1 000

B. 999

C. 989

D. 988

Câu 4. Một gói kẹo có 25 cái kẹo. Hỏi 5 gói có bao nhiêu cái kẹo?

A. 125 cái kẹo

B.  80 cái kẹo

C. 105 cái kẹo

D. 115 cái kẹo

Câu 5. Số gồm 1 trăm, 9 chục và 7 đơn vị là:

A. 179

B. 197

C. 917

D. 719

Câu 6. Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng:

A. 30oC

B. 47oC

C. 50oC

D. 37oC

Phần 2. Tự luận. (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 146 × 5 - 298

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

b) 432 : (15 - 7)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Câu 8. (1 điểm) Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

a) 415 mm + 231 mm ………… 109 mm × 6

b) 24 g × 7 ………… 165 g

c) 120 ml : 5 ………….. 216 ml : 9

Câu 9. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 406 + 94

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

b) 541 - 67

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

c) 321 × 2

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

d) 450 : 5

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

Câu 10. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)

Câu 11. (2 điểm) Xe thứ nhất chở được 156 bao xi măng. Số bao xi măng xe thứ hai chở bằng xe thứ nhất giảm đi 6 lần. Hỏi cả hai xe chở bao nhiêu bao xi măng?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán lớp 3 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên