Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Cánh diều | Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 5 (hay, chi tiết) | Soạn HĐTN lớp 5


Với lời giải bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Cánh diều hay nhất, chi tiết đầy đủ sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 5, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn HĐTN lớp 5.

Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Cánh diều

Chủ đề 1. TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 2. HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Chủ đề 3. AN TOÀN VÀ TỰ CHỦ TRONG CUỘC SỐNG

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Chủ đề 4. EM VỚI CỘNG ĐỒNG

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Chủ đề 5. NGHỀ EM MƠ ƯỚC

Tuần 17

Tuần 19

Tuần 20

Chủ đề 6. CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Chủ đề 7. MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Chủ đề 8. NHỮNG NGƯỜI BẠN QUANH EM

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Chủ đề 9. THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI

Tuần 33

Tuần 34

Xem thêm lời giải lớp 5 Cánh diều hay khác:

Xem thêm đề thi, giáo án lớp 5 các môn học hay khác:Tài liệu giáo viên