Top 20 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 có đáp ánBộ Đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 năm 2022 - 2023 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Dưới đây là danh sách Top 20 Đề kiểm tra, Đề thi môn Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử và Địa Lí lớp 5.

Tải xuống

Quảng cáo
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch sử

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 1 . (1 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương?

    A. Phan Bội Châu

    B. Quang Trung

    C. Trương Định

    D. Tôn Thất Thuyết

Câu 2 . (1 điểm) Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì?

    A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

    B. Mau chóng kết thúc chiến tranh.

    C. Khai thác khoáng sản.

    D. Phát triển nông- lâm nghiệp.

Câu 3 . (2 điểm) Sau cách mạng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chống lại giặc đói và giặc dốt.

Câu 4 . (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì ?

II. Địa lí Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 5 . (1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?

    A. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia

    B. Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia

    C. Thái Lan, Trung Quốc, Lào

    D. Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6 : (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

    A. Trồng lúa

    B. Trồng rừng

    C. Chăn nuôi

    D. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Câu 7 . (2điểm) Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển?

Câu 8 . (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có những địa điểm du lịch nào ?

Đáp án

I. Lịch Sử (5 điểm)

Câu 1 : ( 1đ) Ý-D

Câu 2 : 1 điểm. Ý-A

Câu 3 : (2đ)

- Khẩu hiệu không một tấc đất bỏ hoang,” Tấc đất tấc vàng”. Những đoạn đê vỡ được đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất...

- Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động khắp nơi, các lớp học bình dân được mở...

Câu 4 : (1đ)

- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

II. Địa Lí (5 điểm)

Câu 5 : (1 điểm ) Khoanh vào A

Câu 6 : (1 điểm ) Khoanh vào A

Câu 7 : (2 điểm)

- Vì vùng đồng bằng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,.....

Câu 6 : (1 điểm )

- Học sinh nêu được từ 3 địa điểm trở nên cho (1điểm)

(Núi Yên Tử, Đồng Thông, Làng Thổ Hà,…)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

A. Lịch sử (5 điểm ):

I. Trắc nghiệm

1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

a) Bác Hồ ra nước ngoài tìm đường cứu nước từ bến cảng nào ?

    A. Nha Trang .

    B. Hải phòng .

    C. Nhà Rồng.

    D. Đà Nẵng .

b) Phong trào Đông du được phát động do nhà yêu nước nào ?

    A. Nguyễn Trường Tộ.

    B. Trương Định.

    C. Nguyễn Tất Thành.

    D. Phan Bội Châu.

c) Thời gian, địa điểm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là:

    A. 03/02/1930 – Tại Hương Cảng – Hồng Kông - Trung Quốc.

    B. 02/9/1945 – Tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội .

    C. 03/02/1930 - Tại chiến khu Việt Bắc.

    D. 02/03/1930 – Tại Hương Cảng – Hồng Kông - Trung Quốc.

2) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1,5 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

II.Tự luận: Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 ? (2đ)

B. Địa lí (5 điểm ):

I.Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

a) Phần đất liền nước ta giáp với những nước:

    A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

    B. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

    C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

    D. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.

b) Diện tích phần đất liền của nước ta là :

    A/ 33 000 km2 .

    B/ 3 300 km2 .

    C/ 330 000 km2 .

    D. 3 300 000 km2 .

c) Các loại hình giao thông của nước ta là :

Quảng cáo

    A. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường sông.

    B. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không.

    C. Đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không.

    D. Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

II. Tự luận:

1) Hãy kể tên những sân bay quốc tế của nước ta? (1điểm)

2) Em hãy nêu vai trò của vùng biển nước ta? (1điểm)

Đáp án

A. Lịch sử (5 điểm ):

1.Trắc nghiệm (3 điểm ):

1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

a) Khoanh vào C

b) Khoanh vào D

c) Khoanh vào A

2) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

2. Tự luận (2 điểm ):

Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 :

- Đập tan âm mưu đen tối của địch.

- Bảo vệ được cơ quan đầu não.

- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững và mở rộng.

- Ta giành được thế chủ động và đẩy địch vào thế bị động.

- Chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ.

- Khẳng định tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta; cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.

B. Địa lí (5 điểm):

1.Trắc nghiệm (3 điểm ):

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Mỗi ý đúng được 1 điểm

a) Khoanh vào D

b) Khoanh vào C

c) Khoanh vào B

2. Phần tự luận (2 điểm ):

1) Hãy kể tên những sân bay quốc tế của nước ta? (1điểm)

- Sân bay Tân Sơn Nhất- Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sân bay Nội Bài- Hà Nội.

- Sân bay Đà Nẵng- Đà Nẵng.

2) Em hãy nêu vai trò của vùng biển nước ta ? (1điểm)

- Điều hoà khí hậu.

- Tạo ra nhiều nơi du lịch, nghỉ mát.

- Tạo điều kiện phát triển giao thông đường biển.

- Cung cấp tài nguyên: Dầu mỏ, thuỷ sản: cá, tôm, muối,...

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

A. PHẦN LỊCH SỬ ( 5 điểm )

I. Khoanh vào trước câu trả lời đúng (1điểm)

1. Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ?

    A. Ngày 17 – 1 – 1961

    C. Ngày 17 – 1 – 1960

    B. Ngày 11 – 7 – 1961

    D. Ngày 11 – 7 – 1960

2. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

    A. Miền Nam tiếp tế cho miền Bắc.

    B. Miền Bắc đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam.

    C.Thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

    D. Cả B và C đúng.

II. Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9) : (2 điểm)

     □ Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào ngày 26 / 4 / 1975.

     □ Người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 là đồng chí Bùi Quang Thận.

     □ Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước diễn ra ngày 20/4/1976.

     □ Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào ngày 27/1/1973.

III. Điền tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung (1 điểm)

Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định:

     a. Tên nước là : ………………………………………………………………………

     c. Quốc kì là :…………………………………………………………………….....

     d. Quốc ca là : ……………………………………………………………………...

     e. Thủ đô là : ………………………………………………………………………

IV . Trả lời câu hỏi : (1 điểm)

Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975 .

B. PHẦN ĐỊA LÝ ( 5 điểm )

I. Nối cột A với cột B sao cho thích hợp (1 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

II. Khoanh vào trước câu trả lời đúng (1 điểm)

1. Châu lục có số dân đông nhất thế giới :

Quảng cáo

    A. Châu Á.

    C. Châu Phi.

    B. Châu Âu .

    D. Châu Mĩ.

2. Châu Âu nằm ở đới khí hậu :

    A. Nhiệt đới.

    C. Hàn đới .

    B. Ôn đới .

    D. Xích đạo.

III. Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống □ : (2 điểm)

     □ Trên thế giới có 6 châu lục và 4 đại dương.

     □ Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen.

     □ Ở châu Phi có rừng A-ma-dôn là lá phổi xanh của Trái Đất.

     □ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới và không có dân cư.

IV . Trả lời câu hỏi : (1 điểm)

Vì sao khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo ?

Đáp án

A. Phần Lịch Sử

I. (1 điểm) HS khoanh đúng mỗi câu đạt 0.5đ

1.C         2.D

II. (2 điểm) HS điền đúng mỗi ô đạt 0.5đ

         Đ    Đ     S     Đ

III. (1 điểm) HS điền đúng 4 chỗ đạt 1đ

     + Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

    + lá cờ đỏ sao vàng

    + Tiến quân ca

    + Hà Nội

IV. (1 điểm) HS trả lời đúng đạt 1đ

Ý nghĩa chiến thắng ngày 30/4/1975

Ngày 30/4/1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập.

B. Phần Địa Lí

I. (1 điểm) HS nối đúng các ý đạt 1đ

     Nối 1 với c

     Nối 2 với d

     Nối 3 với b

     Nối 4 với a

II. (1 điểm) HS khoanh đúng mỗi câu đạt 0.5đ

     1.A         2.B

III. (2 điểm) HS điền đúng mỗi câu đạt 0.5đ

      Đ     Đ     S     Đ

IV. (1 điểm) HS trả lời đúng mỗi ý đạt 0.5đ

Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì :

     + Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ

     + Có khí hậu gió mùa nóng ẩm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: Chọn các từ ngữ cho trong ngoặc (phong kiến, nhân tài, trung thành, đào tạo) điền vào chỗ chấm (...) để hoàn chỉnh câu văn nói về việc tổ chức giáo dục thời Hậu Lê cho thích hợp. (1 điểm)

Trường học thời hậu Lê nhằm....................................... những người ........................................... với chế độ........................................ và ....................................... cho đất nước.

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì?

    A. Bảo vệ quyền lợi của nhà vua, quan lại, địa chủ

    B. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

    C. Không khuyến khích phát triển kinh tế

    D. Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Câu 3: Nối tên các tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp: (1 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?

    A. Gia Long, Minh Mạng, Lý Thái Tổ, Tự Đức

    B. Thiệu Trị, Tự Đức, Lý Thánh Tông, Gia Long

    C. Thiệu Trị, Tự Đức, Gia Long, Minh Mạng

    D. Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Lý Thái Tổ

Câu 5: Em hiểu thế nào về câu nói của nhân dân ta gọi Quang Trung là “Người anh hùng áo vải”. (1 điểm)

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

Vì sao đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp?

    A. Đồng bằng có nhiều đầm phá

    B. Đồng bằng có nhiều cồn cát

    C. Đồng bằng nằm ở ven biển

    D. Núi lan ra sát biển

Câu 7: Chọn các từ ngữ cho trong ngoặc (nghệ thuật, du lịch, kiến trúc, thiên nhiên) điền vào chỗ chấm (...) để hoàn chỉnh đoạn văn nói về đặc điểm của thành phố Huế cho thích hợp. (1 điểm)

Huế có nhiều cảnh........................................ đẹp, nhiều công trình ...................................... cổ có giá trị .......................................... cao nên thu hút rất nhiều khách.......................................

Câu 8: Viết chữ Đ vào □ trước câu đúng, chữ S vào □ trước câu sai để nói về thành phố Cần Thơ: (1 điểm)

□ a) Nằm bên sông Sài Gòn, trung tâm của đồng bằng Nam Bộ.

□ b) Nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long.

□ c) Không có chợ nổi trên sông và địa điểm tham quan du lịch.

□ d) Nằm bên bờ sông Hậu, trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 9: Chọn các từ ngữ (Người dân cần cù lao động; Đất đai màu mỡ, Khí hậu nóng ẩm) điền vào khung trống và vẽ mũi tên hoàn thiện sơ đồ nói về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ cho phù hợp. (1 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 10: Là học sinh tiểu học, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước? (1 điểm)

Đáp án

Câu 1: (1 điểm) Học sinh điền đúng 1 trường hợp được 0,25 điểm.

Các từ ngữ điền vào chỗ chấm theo thứ tự: đào tạo, trung thành, phong kiến, nhân tài

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào câu B

Câu 3: (1 điểm) Học sinh nối đúng 1 trường hợp được 0,25 điểm.

      1 → d ;     2 → a ;     3 → b ;     4 → c

Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào câu C

Câu 5: (1 điểm) Học sinh viết đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

Nguyễn Huệ được nhân dân ta gọi là “Người anh hùng áo vải” vì:

- Ông xuất thân tầng lớp nông dân.

- Ra trận không bao giờ mặc áo giáp.

- Ra trận là chiến thắng nên lịch sử gọi là anh hùng bách chiến bách thắng.

- Ông lãnh đạo phong trào nông dân nổi dậy đánh đổ hai tập đoàn phong kiến thống nhất đất nước.

Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào câu D

Câu 7: (1 điểm) Học sinh điền đúng 1 trường hợp được 0,25 điểm.

Các từ ngữ điền vào chỗ chấm theo thứ tự: thiên nhiên, kiến trúc, nghệ thuật, du lịch

Câu 8: (1 điểm) Học sinh viết đúng đáp án 1 trường hợp được 0,25 điểm.

a) S ;     b) Đ ;     c) S ;     d) Đ.

Câu 9: (1 điểm) Học sinh điền và vẽ mũi tên đúng một trường hợp được 0.5 điểm, 2 trường hợp được 0.75 điểm.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 10: (1 điểm) Học sinh viết đúng mỗi ý được 0,5 điểm.

- Vẽ tranh ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo và những người lính, người dân hằng ngày sinh sống và bảo vệ biển đảo,// tuyên truyền cho mọi người về ý nghĩa lịch sử và giá trị kinh tế của biển đảo qua tranh ảnh,..//

Tải xuống

Xem thêm bộ Đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.