Top 20 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 có đáp ánDưới đây là danh sách Top 20 Đề kiểm tra, Đề thi môn Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử và Địa Lí lớp 5.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5

Quảng cáo

10 Đề thi Học kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 năm 2020 - 2021 có đáp án

Quảng cáo

10 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 năm 2020 - 2021 có đáp án

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch sử

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 1 . (1 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương?

    A. Phan Bội Châu

    B. Quang Trung

    C. Trương Định

    D. Tôn Thất Thuyết

Câu 2 . (1 điểm) Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì?

    A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

    B. Mau chóng kết thúc chiến tranh.

    C. Khai thác khoáng sản.

    D. Phát triển nông- lâm nghiệp.

Câu 3 . (2 điểm) Sau cách mạng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chống lại giặc đói và giặc dốt.

Câu 4 . (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì ?

II. Địa lí Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 5 . (1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?

    A. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia

    B. Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia

    C. Thái Lan, Trung Quốc, Lào

    D. Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6 : (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

    A. Trồng lúa

    B. Trồng rừng

    C. Chăn nuôi

    D. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Câu 7 . (2điểm) Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển?

Câu 8 . (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có những địa điểm du lịch nào ?

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1

Thời gian: 60 phút

A. Lịch sử (5 điểm ):

I. Trắc nghiệm

1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

a) Bác Hồ ra nước ngoài tìm đường cứu nước từ bến cảng nào ?

    A. Nha Trang .

    B. Hải phòng .

    C. Nhà Rồng.

    D. Đà Nẵng .

b) Phong trào Đông du được phát động do nhà yêu nước nào ?

    A. Nguyễn Trường Tộ.

    B. Trương Định.

    C. Nguyễn Tất Thành.

    D. Phan Bội Châu.

c) Thời gian, địa điểm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là:

    A. 03/02/1930 – Tại Hương Cảng – Hồng Kông - Trung Quốc.

    B. 02/9/1945 – Tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội .

    C. 03/02/1930 - Tại chiến khu Việt Bắc.

    D. 02/03/1930 – Tại Hương Cảng – Hồng Kông - Trung Quốc.

2) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1,5 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

II.Tự luận: Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 ? (2đ)

B. Địa lí (5 điểm ):

I.Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

a) Phần đất liền nước ta giáp với những nước:

    A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

    B. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

    C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

    D. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.

b) Diện tích phần đất liền của nước ta là :

    A/ 33 000 km2 .

    B/ 3 300 km2 .

    C/ 330 000 km2 .

    D. 3 300 000 km2 .

c) Các loại hình giao thông của nước ta là :

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

    A. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường sông.

    B. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không.

    C. Đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không.

    D. Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

II. Tự luận:

1) Hãy kể tên những sân bay quốc tế của nước ta? (1điểm)

2) Em hãy nêu vai trò của vùng biển nước ta? (1điểm)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN LỊCH SỬ ( 5 điểm )

I. Khoanh vào trước câu trả lời đúng (1điểm)

1. Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ?

    A. Ngày 17 – 1 – 1961

    C. Ngày 17 – 1 – 1960

    B. Ngày 11 – 7 – 1961

    D. Ngày 11 – 7 – 1960

2. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

    A. Miền Nam tiếp tế cho miền Bắc.

    B. Miền Bắc đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam.

    C.Thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

    D. Cả B và C đúng.

II. Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9) : (2 điểm)

     □ Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào ngày 26 / 4 / 1975.

     □ Người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 là đồng chí Bùi Quang Thận.

     □ Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước diễn ra ngày 20/4/1976.

     □ Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào ngày 27/1/1973.

III. Điền tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung (1 điểm)

Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định:

     a. Tên nước là : ………………………………………………………………………

     c. Quốc kì là :…………………………………………………………………….....

     d. Quốc ca là : ……………………………………………………………………...

     e. Thủ đô là : ………………………………………………………………………

IV . Trả lời câu hỏi : (1 điểm)

Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975 .

B. PHẦN ĐỊA LÝ ( 5 điểm )

I. Nối cột A với cột B sao cho thích hợp (1 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

II. Khoanh vào trước câu trả lời đúng (1 điểm)

1. Châu lục có số dân đông nhất thế giới :

    A. Châu Á.

    C. Châu Phi.

    B. Châu Âu .

    D. Châu Mĩ.

2. Châu Âu nằm ở đới khí hậu :

    A. Nhiệt đới.

    C. Hàn đới .

    B. Ôn đới .

    D. Xích đạo.

III. Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống □ : (2 điểm)

     □ Trên thế giới có 6 châu lục và 4 đại dương.

     □ Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen.

     □ Ở châu Phi có rừng A-ma-dôn là lá phổi xanh của Trái Đất.

     □ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới và không có dân cư.

IV . Trả lời câu hỏi : (1 điểm)

Vì sao khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo ?

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1

Thời gian: 60 phút

Câu 1: Chọn các từ ngữ cho trong ngoặc (phong kiến, nhân tài, trung thành, đào tạo) điền vào chỗ chấm (...) để hoàn chỉnh câu văn nói về việc tổ chức giáo dục thời Hậu Lê cho thích hợp. (1 điểm)

Trường học thời hậu Lê nhằm....................................... những người ........................................... với chế độ........................................ và ....................................... cho đất nước.

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì?

    A. Bảo vệ quyền lợi của nhà vua, quan lại, địa chủ

    B. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

    C. Không khuyến khích phát triển kinh tế

    D. Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Câu 3: Nối tên các tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp: (1 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?

    A. Gia Long, Minh Mạng, Lý Thái Tổ, Tự Đức

    B. Thiệu Trị, Tự Đức, Lý Thánh Tông, Gia Long

    C. Thiệu Trị, Tự Đức, Gia Long, Minh Mạng

    D. Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Lý Thái Tổ

Câu 5: Em hiểu thế nào về câu nói của nhân dân ta gọi Quang Trung là “Người anh hùng áo vải”. (1 điểm)

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

Vì sao đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp?

    A. Đồng bằng có nhiều đầm phá

    B. Đồng bằng có nhiều cồn cát

    C. Đồng bằng nằm ở ven biển

    D. Núi lan ra sát biển

Câu 7: Chọn các từ ngữ cho trong ngoặc (nghệ thuật, du lịch, kiến trúc, thiên nhiên) điền vào chỗ chấm (...) để hoàn chỉnh đoạn văn nói về đặc điểm của thành phố Huế cho thích hợp. (1 điểm)

Huế có nhiều cảnh........................................ đẹp, nhiều công trình ...................................... cổ có giá trị .......................................... cao nên thu hút rất nhiều khách.......................................

Câu 8: Viết chữ Đ vào □ trước câu đúng, chữ S vào □ trước câu sai để nói về thành phố Cần Thơ: (1 điểm)

□ a) Nằm bên sông Sài Gòn, trung tâm của đồng bằng Nam Bộ.

□ b) Nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long.

□ c) Không có chợ nổi trên sông và địa điểm tham quan du lịch.

□ d) Nằm bên bờ sông Hậu, trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 9: Chọn các từ ngữ (Người dân cần cù lao động; Đất đai màu mỡ, Khí hậu nóng ẩm) điền vào khung trống và vẽ mũi tên hoàn thiện sơ đồ nói về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ cho phù hợp. (1 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 10: Là học sinh tiểu học, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước? (1 điểm)

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.