Giáo án Toán lớp 5 đầy đủ theo hướng phát triển năng lực hay nhất

Với mục đích giúp các Thầy / Cô giảng dạy môn Toán dễ dàng biên soạn Giáo án Toán lớp 5, VietJack biên soạn Bộ Giáo án Toán 5 Đại số, Hình học đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 phương pháp mới theo hướng phát triển năng lực bám sát mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu Giáo án Toán 5 này sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quí báu.

Giáo án Toán lớp 5 đầy đủ

Giáo án Toán lớp 5 Học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 1

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 2

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 3

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 4

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 5

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 6

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 7

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 8

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 9

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 10

II - Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 11

2. Phép trừ

3. Phép nhân

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 12

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 13

4. Phép chia

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 14

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 15

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 16

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 17

Giáo án Toán lớp 5 Học kì 2

Chương 3: Hình học

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 18

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 19

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 20

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 21

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 22

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 23

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 24

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 25

I - Số đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 26

II - Vận tốc, quãng đường, thời gian

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 27

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 28

Chương 5: Ôn tập

I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 29

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 30

II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 31

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 32

III - Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 33

IV - Ôn tập về giải toán

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 34

Giáo án Toán lớp 5 Tuần 35

Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Khái niệm về phân số

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc viết phân số

- Ôn tập cách viết thương, viết STN dưới dạng phân số

2. Kĩ năng.

- Rèn luyện  cách viết thương, viết STN dưới dạng phân số.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

II/ Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên : Bìa giấy thể hiện các phân số: Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Khái niệm về phân số mới, chuẩn nhất

2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì.

III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn định tổ chức

II.  Kiểm tra bài cũ

- Hát đầu giờ.

- GV yêu cầu:

+ Nhắc lại cách viết thương phép chia dưới dạng phân số.

- học sinh hát.

- 2-3 HS TLCH

- Nhận xét, bổ sung

III. Bài mới.

1. GTB:

- Nêu mục đích tiết học

- HS lắng nghe

2. HD luyện tập

HĐ1. Ôn khái niệm về phân số.

MT: Củng cố khái niệm ban đầu về phân số.

HD ôn tập khái niệm ban đầu về phân số

- Treo bìa (PS Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Khái niệm về phân số mới, chuẩn nhất) ? Đã tô màu mấy phần PS. Yêu cầu HS giải thích.

- TL: Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Khái niệm về phân số mới, chuẩn nhất băng giấy. HS giải thích.

- ? Viết PS thể hiện phần được tô màu của băng giấy.

- GV làm tương tự với các hình còn lại

- Yêu cầu học sinh học

- 1 HS lên bảng

- Cả lớp viết vào nháp

HĐ2. Viết thương dưới dạng phân số

MT: Củng cố cách viết thương hai STN, cách viết mỗi STN dưới dạng PS

HD ôn tập cách viết thương hai STN, cách viết mỗi STN dưới dạng PS.

a. Viết thương 2 số TN dưới dạng PS

- GV viết lên bảng các phép chia: 

1 : 3 ; 4 : 10 ; 9 : 2

? Viết thương của các phép chia trên dưới dạng phân số.

- Nhận xét bài của bạn

? có thể coi là thương của phép chia nào? (Tương tự với 2 phép chia còn lại)

b. Viết mỗi STN dưới dạng PS:

- Viết các STN: 5, 12, ... ? Hãy viết mỗi STN trên thành PS có MS là 1

? Giải thích vì sao.

- GV kết luận

? Một số có thể viết thành PS như thế nào

? Giải thích

? Tìm cách viết 0 thành phân số.

- 3 HS lên bảng. Lớp làm ra nháp.

- TL: 1 : 3

- Một số HS lên bảng

- HS giải thích

- TS và MS bằng nhau

- HS khá trả lời

- Một số HS lên bảng

Lớp viết vào nháp

HĐ3: Luyện tập

MTRèn luyện  cách viết thương, viết STN dưới dạng phân số.

- Thực hành

Bài 1: Đọc thầm

? BT yêu cầu ta làm gì

Bài 2:

Đọc to đề bài

1 HS lên bảng

Lớp chữa bài

Bài 3: (Tương tự bài 2)

Bài 4:

GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài

1 HS lên bảng

Nhận xét bài làm của bạn

Nhắc lại yêu cầu HS làm bài, lần lượt đọc bà

a) Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Khái niệm về phân số mới, chuẩn nhất

IV. Củng cố

V. Dặn dò.

- Yêu cầu hs  nhắc lại nội dung tiết học.

-  GV nhận xét tiết học

- Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

- 1,2 học sinh trả lời.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ lại tính chất cơ bản của phân số.

2. Kĩ năng.

- Áp dụng tính chất cơ bản để quy đồng và rút gọn mẫu số các phân số.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

II/ Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên : Bảng phụ.

2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn định tổ chức

II. KIỂM TRA BÀI CŨ

- Hát đầu giờ.

 

- Gọi 2 HS lên bảng chữa BT

- GV nhận xét.

- Học sinh hát.

 

- 2 HS lên bảng, lớp theo dõi và nhận xét

III. Bài mới.

1. GTB:

2. HD luyện tập

HĐ1: Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

MT: Củng cố các tính chất cơ bản của phân số .

1. Giới thiệu bài: Ôn t/c cơ bản của phân số.

2. HD ôn tập t/c cơ bản của phân số.

a. GV ghi BT lên bảng

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số mới, chuẩn nhất

- GV nhận xét

- ? Khi nhân (1 p.số VO) cả TS và MS của 1 PS với 1 STN khác 0 ta được gì

b. VD2: Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số mới, chuẩn nhất

- ? Khi chia cả TS và MS của 1 PS cho 2 STN khác 0, ta được gì

- 1 HS lên bảng

Cả lớp làm nháp

TL: T được 1 PS bằng PS đã cho.

TL: Ta được 1 PS bằng PS đã cho

3. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

a. Rút gọn PS:

- ? Thế nào là RGPS

- GV cho hs RGPS:  Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số mới, chuẩn nhất

- ? Khi rút gọn ta cần chú ý điều gì

 

- HS trả lời

 

 

- TL: Rút gọn đến PS tối giản

b. Quy đồng MS:

- ? Thế nào là QĐMS

- GV yêu cầu HS QĐMS Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số mới, chuẩn nhất

- ? Nhận xét bài của bạn

- GV viết tiếp PS Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số mới, chuẩn nhất

- ? Khi QĐ cần chú ý điều gì

Nên chọn MSC là số nhỏ nhất cùng chia hết cho các MS

HĐ2: Luyện tập

MT: Rèn các kĩ năng quy đồng và rút gọn phân số.

Bài 1: HS đọc đề bài.

? Nhắc lại yêu cầu

- Chữa BT trên bảng

Giáo án Toán lớp 5 bài Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số mới, chuẩn nhất    (tương tự)

Bài 2: HS làm bài sau đó chữa bài cho nhau.

Bài 3:

- GV yêu cầu HS rút gọn PS để tìm các PS bằng nhau trong bài.

- Gọi HS đọc các PS bằng nhau mà mình tìm được và giải thích.

 

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở

 

IV. Củng cố

V. Dặn dò.

- Yêu cầu hs  nhắc lại nội dung tiết học.

 

-  GV nhận xét tiết học

- Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

- 1,2 học sinh trả lời.

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Toán lớp 5 mới nhất, theo hướng phát triển năng lực của chúng tôi được biên soạn theo mẫu Giáo án Toán lớp 5 của Bộ GD&ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên