Đề kiểm tra lớp 7 - Đề kiểm tra Toán, Ngữ Văn, Vật Lí, Sinh học lớp 7 có đáp án


Tuyển tập các đề kiểm tra lớp 7 môn Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Sinh học, Địa Lí 15 phút, 1 tiết Học kì 1, Học kì 2 có đáp án và thang điểm chi tiết.

Đề kiểm tra Toán 7

Đề kiểm tra Toán 7 Học kì 1

Đang biên soạn.

Đề kiểm tra Toán 7 Học kì 2

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 4 Đại số

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 4 Đại số

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 3 Hình học

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Các đường đồng quy của tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Các đường đồng quy của tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)


Đề kiểm tra Ngữ văn 7

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 1

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 7 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 7 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 7 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 7

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 7


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 7

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Thí điểm

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 7 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 7 Thí điểm có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 7 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh 7 Thí điểm có đáp án


Đề kiểm tra Vật Lí 7

Đề kiểm tra Vật Lí 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 1

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1

- 7 đề kiểm tra sưu tầm có đáp án và thang điểm chi tiết cực hay:

- 6 đề kiểm tra khác:

Đề kiểm tra Vật Lí 7 Học kì 2


Đề kiểm tra Sinh học 7

Đề kiểm tra Sinh học 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 45 phút Sinh 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 7 Học kì 1

Đề kiểm tra Học kì 1 Sinh 7

Đề kiểm tra Sinh học 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 45 phút Sinh 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 7 Học kì 2

Đề kiểm tra Học kì 2 Sinh 7


Đề kiểm tra Địa Lí 7

Đề kiểm tra Địa Lí 7 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 7 Học kì 2


Đề kiểm tra Lịch Sử 7

Đề kiểm tra Lịch Sử 7 Học kì 1

Đề kiểm tra Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 7 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 7 Học kì 2

Đề kiểm tra Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 7 có đáp án


Đề kiểm tra Công nghệ 7

Đề kiểm tra Công nghệ 7 Học kì 1

Đề kiểm tra Công nghệ 7 Học kì 2


Đề kiểm tra Tin học 7

Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 7 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 7 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 2

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 7

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 7 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 7 Học kì 2 có đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.