Top 4 Đề thi Giữa kì 2 Địa Lí lớp 7 có đáp ánTop 4 Đề thi Giữa kì 2 Địa Lí lớp 7 có đáp án

Phần dưới là Top 4 Đề kiểm tra Giữa kì 2 Địa Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 7.

Quảng cáo

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Địa Lí lớp 7 (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Chủ nhân của châu Mĩ là người thuộc chủng tộc nào?

A. Nê-grô-ít

B. Môn-gô-lô-ít

C. Ơ-rô-pê-ô-ít

D. Ôt-xtra-lo-it

Câu 2: Hệ thống núi Cooc-đi-ê theo hướng nào dưới đây?

A. Đông – Tây.

B. Tây Bắc – Đông Nam.

C. Bắc – Nam.

D. Đông Bắc – Tây Nam.

Quảng cáo

Câu 3: Dân cư đang chuyển từ phía Nam hồ lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở:

A. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Đại Tây Dương.

B. Phía Nam và duyên hải ven Đại Tây Dương.

C. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Thái Bình Dương.

D. Phía Nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

Câu 4: Đâu không phải hạn chế của nền nông nghiệp của khu vực Bắc Mỹ?

A. Ô nhiễm môi trường.

B. Nền nông nghiệp tiến tiến

C. Giá thành cao.

D. Nhiều phân hóa học, thuốc hóa học.

Câu 5: Ngành công nghiệp phát triển mạnh ở vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời" là:

A. Dệt và thực phẩm.

B. Khai thác than, sắt, dầu mỏ.

C. Luyện kim và cơ khí.

D. Điện tử và hàng không vũ trụ.

Câu 6: Điểm khác biệt về địa hình giữa hai hệ thống Coóc-đi-e và An-đét là:

A. Hướng phân bố núi.

B. Tính chất trẻ của núi.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. Chiều rộng và độ cao của núi.

D. Thứ tự sắp xếp địa hình.

Câu 7: Các đồng bằng Nam Mĩ xếp theo thứ tự từ Nam lên Bắc lần lượt là:

A. La-pla-ta, Pam-pa, A-ma-dôn

B. Pam-pa, La-pla-ta, A-ma-dôn.

C. Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa.

D. Pam-pa, A-ma-dôn, La-pla-ta

Câu 8: Bán hoang mạc ôn đới phát triển ở:

A. Cao nguyên Pa-ta-gô-ni.

B. Quần đảo Ảng-ti.

C. Eo đất phía tây Trung Mĩ.

D. Miền núi An-đét.

Câu 9: Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về:

A. Sản lượng lúa gạo

B. Doanh thu du lịch

C. Công nghiệp hóa

D. Đô thị hóa

Câu 10: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?

A. Các hộ nông dân.

B. Các đại điền chủ.

C. Các hợp tác xã.

D. Các công ti tư bản nước ngoài.

Phần tự luận

Câu 1 (3 điểm). Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ?

Câu 2 (2 điểm). Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi gì cho việc phát triển nền kinh tế?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Phần trắc nghiệm

Câu 1:

Trước khi Côm-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ, chủ nhân của châu Mĩ là người Anh điêng và người Ê-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it.

Chọn: B.

Câu 2:

Hệ thống núi Cooc-đi-ê nằm ở phía Tây Bắc Mĩ và chạy theo hướng Bắc – Nam ngăn cản sự di chuyển của các khối khí từ Thái Bình Dương vào sâu trong nội địa.

Chọn: C.

Câu 3:

Dân cư đang chuyển từ phía Nam hồ lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở phía Nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

Chọn: D.

Câu 4:

Nền nông nghiệp Bắc Mĩ còn nhiều hạn chế. Đó là giá thành cao nên thường bị cạnh tranh mạnh trên thị trường, nhiều phân hóa học và thuốc hóa học, ô nhiễm môi trường,…

Chọn: B.

Câu 5:

Vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời" là nơi chiếm ưu thể của ngành sản xuất máy móc tự động, điện tử, vi điện tử và hàng không vũ trụ nằm ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.

Chọn: D.

Câu 6:

Điểm khác biệt về địa hình giữa hai hệ thống Coóc-đi-e và An-đét là chiều rộng và độ cao của núi. Hệ thống núi Cooc-di-e có chiều rộng lớn hơn nhưng lại có độ cao thấp hơn dãy An-đét.

Chọn: C.

Câu 7:

Xếp theo thứ tự từ Nam lên Bắc ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bằng lớn là đồng bằng Pam-pa, La-pla-ta và cuối cùng ở phía Bắc là đồng bằng A-ma-dôn.

Chọn: B.

Câu 8:

Trên cao nguyên Pa-ta-gô-ni, do lượng mưa hằng năm rất thấp nên bán hoang mạc ôn đới phát triển.

Chọn: A.

Câu 9:

Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa. Tỉ lệ dân thành thị chiếm khoảng 75% dân số.

Chọn: D.

Câu 10:

Các đại điền chủ là thành phần chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ.

Chọn: B.

Phần tự luận

Câu 1:

Địa hình chia làm ba khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến.

- Dải núi Coóc-di-e đồ sộ ở phía tây, bao gồm nhiều dãy núi song song, xen vào giữa là các sơn nguyên và cao nguyên. (1 điểm)

- Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khổng lồ, cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam. (1 điểm)

- Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông, chạy theo hướng đông bắc - tây nam. (1 điểm)

Câu 2:

Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế:

- Địa hình đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi. (1 điểm)

- Nhiều khoáng sản thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp khái thác, công nghiệp chế biến. (1 điểm)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Địa Lí lớp 7 (Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: “Tân thế giới” là tên gọi khác của châu lục nào?

A. Châu Mĩ.

B. Châu Á.

C. Châu Âu.

D. Châu Phi.

Câu 2: Vùng đất Bắc Mĩ thường bị các khối khí nóng ẩm xâm nhập gây bão, lủ lớn là:

A. Miền núi phía tây.

B. Ven biển Thái Bình Dương.

C. Đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô.

D. Khu vực phía bắc Hồ Lớn.

Câu 3: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là:

A. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.

B. Alaxca và Bắc Canada.

C. Mê-hi-cô và Alaxca.

D. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.

Câu 4: Quốc gia nào dưới đây có tỷ lệ dân cư tham gia hoạt động nông nghiệp ít nhất ở vùng Bắc Mĩ?

A. Canada.

B. Bra-xin

C. Mê-hi-cô.

D. Hoa Kì.

Câu 5: Ngành công nghiệp nào của Mê-hi-cô có ưu thế phát triển nhất?

A. Dệt, thực phẩm,

B. Khai khoáng, luyện kim.

C. Cơ khí và điện tử.

D. Khai khoáng và chế biến lọc dầu.

Câu 6: Tổng diện tích của Trung và Nam Mĩ là 20,5 triệu km2, so với Bắc Mĩ thì:

A. Trung và Nam Mĩ có diện tích nhỏ hơn Bắc Mĩ.

B. Trung và Nam Mĩ có diện tích bằng diện tích Bắc Mĩ.

C. Trung và Nam Mĩ có diện tích lớn hơn Bắc Mĩ.

D. Khó so sánh với nhau vì diện tích Bắc Mĩ luôn biến động.

Câu 7: Quốc gia nào dưới đây có diện tích hẹp ngang nhất ở Trung và Nam Mỹ?

A. Angentina.

B. Bra-xin.

C. Pa-na-ma.

D. Chi lê.

Câu 8: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở Nam Mĩ?

A. Ôn đới

B. Cận xích đạo

C. Núi cao.

D. Xích đạo

Câu 9: Điền trang là hình thức sở hữu đất phổ biến trong nông nghiệp ở khu vực nào?

A. Trung và Nam Mĩ.

B. Bắc Mĩ.

C. Trung và Nam Phi.

D. Bắc Á.

Câu 10: Các nước công nghiệp mới ở khu vực Trung và Nam Mĩ là:

A. Bra-xin, Vê-nê-xu-ê-la, Pa-na-ma.

B. Bra-xin, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la.

C. Bra-xin, Pa-na-ma, Chi-lê.

D. Chi-lê, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm). Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?

Câu 2 (3 điểm).

a) Trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ?

b) Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với ở Bắc Mĩ như thế nào?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Phần trắc nghiệm

Câu 1:

Tân thế giới là một tên gọi được sử dụng để chỉ châu Mỹ được sử dụng từ thế kỷ 16.

Chọn: A.

Câu 2:

Đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô và dọc ven biển Đại Tây Dương là vùng đất ở Bắc Mĩ thường bị các khối khí nóng ẩm xâm nhập sâu vào trong đất liền gây bão, lủ lớn.

Chọn: C.

Câu 3:

Bán đảo Alaxca và phía Bắc Ca-na-da là nơi dân cư thưa thớt nhất (dưới 1 người/km2). Nhiều nơi không có người sinh sống.

Chọn: B.

Câu 4:

Quốc gia có tỷ lệ dân cư tham gia hoạt động nông nghiệp ít nhất ở khu vực Bắc Mĩ là nước Ca-na-da, sau đó là Hoa Kì và cuối cùng là Mê-hi-cô. Còn Bra-xin là quốc gia nằm ở khu vực Nam Mĩ.

Chọn: A.

Câu 5:

Mê-hi-cô là quốc gia có ưu thế về khai thác dầu khí và quặng kim loại màu, hóa dầu, chế biến thực phẩm,…

Chọn: D.

Câu 6:

Tổng diện tích của Trung và Nam Mĩ là 20,5 triệu km2, còn diện tích của Bắc Mĩ khoảng 24,7 triệu km2 nên diện tích của Trung và Nam Mĩ nhỏ hơn diện tích tự nhiên của Bắc Mĩ.

Chọn: A.

Câu 7:

Pa-na-ma là quốc gia thuộc khu vực Trung Mĩ và có diện tích hẹp ngang nhất ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

Chọn: C.

Câu 8:

Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là cận xích đạo. Phân bố chủ yếu ở đồng bằng A-ma-dôn và dọc ven biển phía Đông Trung Mĩ.

Chọn: B.

Câu 9:

Hình thức sở hữu đất phổ biến trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là điền trang.

Chọn: A.

Câu 10:

Bra-xin, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là các nước công nghiệp mới ở khu vực Trung và Nam Mĩ và có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực.

Chọn: B.

Phần tự luận

Câu 1:

Những điều kiện làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca- na-đa phát triển đến trình độ cao là:

- Diện tích đất nông nghiệp lớn. (0,5 điểm)

- Trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến. (0,5 điểm)

- Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực, công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ. (1 điểm)

Câu 2:

a)

- Lúa mì: Phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì. (0,5 điểm)

- Ngô, bò sữa, lợn: Phía nam Hoa Kì. (0,5 điểm)

- Cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía,...), cây ăn quả: Ven vịnh Mê-hi-cô. (0,5 điểm)

b)

- Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình công nghiệp hóa. (0,75 điểm)

- Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ diễn ra với tốc độ nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển. (0,75 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 7 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Địa Lí 7 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.