Giáo án Toán lớp 7 theo hướng phát triển năng lực hay nhất

Với mục đích giúp các Thầy / Cô giảng dạy môn Toán dễ dàng biên soạn Giáo án Toán lớp 7, VietJack biên soạn Bộ Giáo án Toán 7 Đại số, Hình học đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 phương pháp mới theo hướng phát triển năng lực bám sát mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu Giáo án Toán 7 này sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quí báu.

Tải xuống

Mục lục Giải bài tập Toán 7 đầy đủ

Giáo án Toán lớp 7 Học kì 1

Giáo án Toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Giáo án Toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Giáo án Toán lớp 7 Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Giáo án Toán lớp 7 Chương 2: Tam giác

Giáo án Toán lớp 7 Học kì 2

Giáo án Toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Giáo án Toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Giáo án Toán lớp 7 Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh:

1. Kiến thức:  

- Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ 

- Học sinh biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N ⊂ Z ⊂ Q.

2. Kỹ năng:     

- Nhận biết được số hữu tỉ và biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

3. Thái độ:     

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.

4. Năng lực, phẩm chất:   

- Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học, Năng lực ứng dụng kiến thức toán vào cuộc sống

- Phẩm chất: Tự tin, tự lập.

II. CHUẨN BỊ.

1. GV: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu.

2. HS: Ôn tập kiến thức:  Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trên trục số.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

A. Hoạt động khởi động (5 phút)

Mục tiêu: nhớ lại các kiến thức cũ đã được học ở lớp 6 liên quan tới các tập hợp số đã học.

Hình thức tổ chức: chơi trò chơi, kết hợp hoạt động cá nhân và hoạt động chung cả lớp.

Ổn định lớp học

Trò chơi:Mời bạn lớp trưởng lên cho lớp chơi trò chơi “Truyền hộp quà” kèm theo bài hát. Khi bài hát kết thúc, hộp quà đến tay bạn nào thì

 bạn ấy sẽ mở hộp quà trả lời câu hỏi, trả lời đúng được 1 phần quà, trả lời sai bạn khác có quyền trả lời.

GV chiếu nội dung câu hỏi đã chuẩn bị sẵn

Câu hỏi:  Ở lớp 6 các em đã được học về những tập hợp nào? => vào bài

HS nghe bài hát và thực hiện trả lời câu hỏi

Câu 1:

Điền kí hiệu ∈; ∉; ⊂ vào ô trống

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Câu 2:

Viết các số sau dưới dạng phân số:

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Câu 3:

Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó?

Câu 4: Em hãy viết 3 phân số bằng mỗi số trên.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: 1. Số hữu tỉ. (10 phút)

Mục tiêu: Hiểu thế nào là số hữu tỉ

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi.

Từ phần trả lời câu hỏi thông qua trò chơi

 GV bổ sung vào cuối mỗi dòng dấu “….”

- Ở lớp 6, các em đã biết: các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ.

Vậy các số 3 ; - 0,5 ; 0 ; Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất đều là số hữu tỉ. Vậy thế nào là số hữu tỉ ? 

GV giới thiệu kí hiệu tập hợp các số hữu tỉ: Q .

GV: Yêu cầu học sinh làm ?1.

Gọi 1 HS trung bình lên bảng.

GV: Chốt định nghĩa

GV: Nhận xét và yêu cầu học sinh làm ?2.   

Số nguyên a có là số hữu tỉ không ? Vì sao ?

GV: Số tự nhiên n có là số hữu tỉ không? Vì sao?

GV: Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa ba tập hợp số: N, Z, Q.

GV giới thiệu sơ đồ biểu diễn mqh giữa 3 tập hợp trên SGK(trong khung trang 4 SGK).

GV: yêu cầu HS làm BT1 /tr7 sgk:

HS: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất (với a, b ∈ Z, b ≠ 0).

Cả lớp cùng làm vào vở

HS: đứng tại chỗ trả lời.

HS: Với n ∈ N

Thì Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

HS: N ⊂ Z; Z ⊂ Q

HS: Quan sát sơ đồ.

HS: đứng tại chỗ trả lời

1. Số hữu tỉ.

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất với a, b ∈ Z , b ≠ 0.

?1. Vì:  

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Các số 0,6; – 1,25; Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất là các số hữu tỉ.

?2. Số nguyên a là số hữu tỉ vì:

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Bài 1. (sgk/7)

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (7 phút)

Mục tiêu: biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi.

GV yêu cầu HS đọc sách GK và làm ?3

Bước 1: Vẽ trục số?

Biểu diễn các số sau trên trục số : -1 ; 2; 1; -2?

Bước 2: Dự đoán xem số 0,5 được biểu diễn trên trục số ở vị trí nào? Giải thích?

GV yêu cầu HS

Hoạt động cặp đôi

Bước 1: Biễu diễn các số sau trên trục số:

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Bước 2: Gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

Gv kiểm tra và đánh giá kết quả.

Lưu ý cho HS cách giải quyết trường hợp số có mẫu là số âm.

VD2: Biểu diễn số hữu tỉ Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất trên trục số.

- Viết Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất dưới dạng phân số có mẫu số dương.

- Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần?

- Xác định điểm biểu diễn số hữu tỉ Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất?

GV tổng kết ý kiến và nêu cách biểu diễn.

Hoạt động cá nhân.

- HS vẽ trục số và biểu diễn số nguyên trên trục số vào vở theo yêu cầu của GV, một HS làm trên bảng.

HS hoạt động cặp đôi.

Các nhóm khác theo dõi và nhận xét; hoàn thiện bài vào vở.

HS lên bảng biểu diễn.

HS nghe và thực hiện

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

?3. Biểu diễn các số nguyên – 1; 1; 2 trên trục số

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Ví dụ 1:

Biểu diễn số hữu tỉ Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất lên trục số

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Ví dụ 2: (SGK -  trang 6)

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.

Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ (8 phút)

Mục tiêu: HS biết so sánh hai số hữu tỉ  

Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

GV: Nêu cách so sánh hai phân số?

GV: Yêu cầu học sinh ?4.   

GV: so sánh hai số hữu tỉ tức là so sánh hai phân số.

HS hoạt động nhóm làm ví dụ 1 và ví dụ 2 SGK (trình bày vào bảng nhóm)

GV:  nhấn mạnh: Để so sánh hai số hữu tỉ ta phải làm như sau:

+ Viết hai số hữu tỉ dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương

+ So sánh hai tử số, số hữu tỉ nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Qua 2VD trên GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét về hai số hữu tỉ và giới thiệu về số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, số 0.

GV: Cho HS làm  ?5

Gọi HS đứng tại chỗ giải miệng.

HS: Cho hai số hữu tỉ bất kỳ x và y, ta có : hoặc x = y , hoặc x < y , hoặc x > y.

HS: Thực hiện

HS: thảo luận nhóm làm VD1 Và VD2

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả (có thể nhận xét của nhóm khác)

HS: Đọc to nhận xét SGK

HS: trả lời ?5

3. So sánh hai số hữu tỉ  

?4. So sánh hai phân số:

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Ta có:

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

VD1: SGK/T6

Giải

Ta có:

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Vì – 6 < – 5 và 10 > 0

nên Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

VD2: SGK/T7

Giải

Ta có: Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Vì -7 < 0 và 2 > 0 nên Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Hay Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Nhận xét: (SGK/7)

?5 

Số hữu tỉ dương: Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Số hữu tỉ âm: Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Số không là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm: Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

C. Hoạt động luyện tập (8 phút)

Mục tiêu: củng cố các kiến thức đã học

Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

GV yêu cầu HS nhắc lại:

- Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ.

- Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm thế nào ?

- HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời.

Hoạt động nhóm làm bài tập sau:  Cho hai số hữu tỉ - 0,75 và Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất.

a) So sánh hai số đó.

b) Biểu diễn hai số đó trên trục số. Nhận xét vị trí của hai số đó với nhau và đối với điểm 0 ?

* HS làm bài theo nhóm, sau 3 phút đại diện một nhóm lên bảng trình bày.

HS: trả lời và thực hiện hoạt động nhóm theo yêu cầu

HS các nhóm nhận xét, đánh giá chéo.

Bài làm trên bảng nhóm

D. Hoạt động vận dụng (4 phút)

1. Cho a, b ∈ Z,  b ≠ 0, x = Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất; a, b cùng dấu thì: 

A. x = 0

B. x > 0

C. x  < 0

D. Cả B, C đều sai

2. Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất

Đáp án: 2B; 3C

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (3 phút)

- Giao nhiệm vụ cho HS khá giỏi, khuyến khích cả lớp cùng thực hiện )

GV hướng dẫn về nhà

- Nắm vững định nghĩa số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và cách so sánh 2 số hữu tỉ.

- BTVN : 2, 3, 4, 5 / T8 SGK

- Ôn lại cộng, trừ phân số; quy tắc “dấu ngoặc”, quy tắc “chuyển vế’’

- Chuẩn bị: nghiên cứu trước bài “Cộng, trừ số hữu tỉ”

Cá nhân thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý (trên lớp hoặc về nhà)

Bài tập:

Cho số hữu tỉ Giáo án Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ mới nhất.

Với giá trị nào nguyên của a thì

a)     a) x là số dương

b)    b) x là số âm

c)     c) x không là số dương cũng không là số âm

HD

a) x > 0 ⇔ a - 5 < 0 ⇔ a < 5

b) x < 0 ⇔ a - 5 > 0 ⇔ a > 5

c) x = 0 ⇔ a = 5

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

499,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

499,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

499,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Toán lớp 7 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát theo mẫu Giáo án môn Toán lớp 7 chuẩn của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học