Giáo án lớp 1 (năm 2023 mới nhất) | Bài giảng powerpoint lớp 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Với mục đích giúp các Thầy / Cô dễ dàng biên soạn giáo án lớp 1 và bài giảng PowerPoint các môn học phương pháp mới theo hướng phát triển năng lực bám sát mẫu Giáo án chuẩn của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu Giáo án này sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quí báu.

Giáo án lớp 1 năm 2023 mới nhất

Giáo án Tiếng Việt lớp 1

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Âm nhạc lớp 1

Giáo án Đạo đức lớp 1

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1

Giáo án Mĩ thuật lớp 1

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1

Xem thêm các bài soạn Giáo án các lớp mới nhất, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác