Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 năm 2024 (cả ba sách) | Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Tài liệu Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều mới, chuẩn nhất bám sát mẫu giáo án Giáo dục thể chất của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Giáo dục thể chất lớp 1 theo chương trình mới.

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 năm 2024 (cả ba sách)

Quảng cáo

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ

(3 tiết)

I. Mục tiêu bài học

1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ, cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

Quảng cáo

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.

2.2. Năng lực đặc thù:

- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và vận dụng vào các hoạt động tập thể.

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ.

II. Địa điểm – phương tiện

- Địa điểm: Sân trường 

- Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

Quảng cáo

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học

Nội dung

LVĐ

Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

Thời gian

Số lượng

Hoạt động GV

Hoạt động HS

I. Phần mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...  

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

II. Phần cơ bản:

 Hoạt động 1 (tiết 1)

* Kiến thức.

 Đứng nghiêm.

- Khẩu lệnh: “nghiêm”

- Động tác:

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Kết nối tri thức (năm 2024 mới nhất)

Đứng nghỉ.

- Khẩu lệnh: “nghiêm”

- Động tác:

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Kết nối tri thức (năm 2024 mới nhất)

*Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”

Hoạt động 2 (tiết 2)

* Kiến thức

Ôn động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ.

 

* Luyện tập

Hoạt động 3 (tiết 3)

* Kiến thức

- Ôn động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ.

* Luyện Tập

III. Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp

5 – 7’

16-18’

3-5’

4- 5’

2x8N

2x8N

2 lần

4 lần

4 lần

1 lần

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Y, c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức.

- Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc

- Nhắc lại cách thực hiện động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ.

Tổ chức ôn tập như phần luyện tập của hoạt động 1

- Nhắc lại cách thực hiện động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ.

Tổ chức ôn tập như phần luyện tập của hoạt động 1

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.

- VN ôn bài và chuẩn bị bài sau

Đội hình nhận lớp

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

- HS tích cực, chủ động tham gia trò chơi

- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt.

ĐH tập luyện theo tổ

          GV          

- ĐH tập luyện theo cặp

- Từng tổ lên thi đua - trình diễn

- Chơi theo đội hình hàng ngang

- HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập.

- HS luyện tập như phần luyện tập của hoạt động 1

- HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập.

- HS luyện tập như phần luyện tập của hoạt động 1

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

Quảng cáo

................................

................................

................................


Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG DỌC, ĐIỂM SỐ

(tiết 1)

I. Mục tiêu bài học

1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Phát triển năng lực chú ý, làm viêc nhóm, hình thành văn hóa xếp hàng trong các hoạt động thường ngày.

2.2. Năng lực đặc thù:

- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và vận dụng vào các hoạt động tập thể.

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số .

II. Địa điểm – phương tiện

- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học

Nội dung

LVĐ

Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

Thời gian

Số lượng

Hoạt động GV

Hoạt động HS

I. Phần mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...  

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi

- Trò chơi “ nhảy ô tiếp sức”

II. Phần cơ bản:

* Kiến thức.

 Đứng nghiêm.

- Khẩu lệnh: “nghiêm”

- Động tác:

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

Đứng nghỉ.

- Khẩu lệnh: “nghỉ”

- Động tác:

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

Tập hợp hàng dọc.

- Khẩu lệnh: “Thành 1,2,3… hàng dọc – tập hợp”

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

- Động tác: Chỉ huy đưa tay phải ra trước, em đầu hàng đứng đối diện với chỉ huy các em khác đứng sau theo thứ tự từ thấp đến cao, tổ 2 đứng bên trái tổ 1.

Dóng hàng.

- Khẩu lệnh: “nhìn trước – thẳng” – “thôi”

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

- Động tác: Em đầu hàng giơ tay phải lên cao, các em khác đặt tay trái lên vai em đứng trước. khi có khẩu lệnh “thôi” bỏ tay xuống về tư thế đứng nghiêm.

Điểm số hàng dọc

- Khẩu lệnh “ từ 1 đến hết – điểm số”

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

- Động tác: Lần lượt từ em đầu hàng quay mặt sang trái hô to số thứ tự của mình rồi quay mặt về tư thế ban đầu, em cuối hàng hô to số của minhg và hô “hết”.

*Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi  “ Làm theo người dẫn đầu”

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp

5 – 7’

16-18’

3-5’

4- 5’

2x8N

2x8N

2 lần

4 lần

4 lần

1 lần

 

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Lưu ý những sai sót khi thực hiện động tác

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

 

- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV sử sai cho HS

- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- Nhận xét, biểu dương

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức.

- Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.

- VN ôn bài và chuẩn bị bài sau

Đội hình nhận lớp

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

- Đội hình HS quan sát tranh

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt.

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

ĐH tập luyện theo tổ

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

-ĐH tập luyện theo cặp

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

................................

................................

................................


Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ

(3 tiết)

I. Mục tiêu bài học

1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.            

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ, cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2.2. Năng lực đặc thù:

- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

II. Địa điểm – phương tiện

- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học

Nội dung

LV Đ

Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

 

 

Hoạt động GV

Hoạt động HS

I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...  

- Trò chơi “ lộn cầu vồng”

II. Phần cơ bản:

 Hoạt động 1

* Kiến thức.

* Đứng nghiêm, đứng nghỉ

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

* Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Số chẵn số lẻ”, “đứng ngồi theo lệnh”.

Hoạt động 2

* Kiến thức

* Tập hợp hàng dọc

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

* Luyện tập

Hoạt động 3

* Kiến thức

* Dóng hàng dọc

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

* Điểm số hàng dọc

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

* Luyện Tập

III.Kết thúc

* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp

5 – 7’

2 x 8 N

16-18’

2 lần

2 lần

2 lần

1 lần

3-5’

4- 5’

Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

Tổ chức giảng dạy như hoạt động 1

Tổ chức giảng dạy như hoạt động 1

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN thực hiện lại bài tập: tập hợp hàng dọc, dàn hàng đứng nghiêm, nghỉ cho người thân xem.

 

Đội hình nhận lớp

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

 

- Đội hình HS quan sát tranh

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt.

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

ĐH tập luyện theo tổ

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

 

-ĐH tập luyện theo cặp

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

- Từng tổ lên thi đua - trình diễn

- Chơi theo đội hình hàng ngang

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

................................

................................

................................

Giáo án lớp 1 các môn học hay khác:

Xem thêm giáo án lớp 1 các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên