Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2 (có đáp án, chọn lọc) | Đề ôn tập hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Tài liệu Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2 chọn lọc gồm 5 chuyên đề và 5 đề kiểm tra đánh giá với nhiều dạng bài tập đa dạng giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu kèm các con học tập tốt môn Toán để chuẩn bị hành trang bước vào lớp 2.

Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2 (có đáp án, chọn lọc)

Xem thử Ôn hè Toán lớp 1 lên 2 Xem thử ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

5 chuyên đề Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

CHUYÊN ĐỀ 1. ĐẾM, ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

I. Phần trắc nghiệm.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 25 đọc là:

A. hai mươi năm B. hai mươi lăm

C. hai năm D. hai lăm

Câu 2. Số 41 đọc là:

A. bốn mốt B. bốn một

C. bốn mươi một D. bốn mươi mốt

Câu 3. Số 62 đọc là:

A. sáu hai B. sáu mươi hai

C. hai sáu D. hai mươi sáu

Câu 4. Số 59 gồm:

A. 9 chục và 5 đơn vị B. 5 chục và 9 đơn vị

C. 5 và 9 D. 90 và 5

Câu 5. Số gồm 6 đơn vị5 chục đọc là:

A. sáu mươi năm B. sáu mươi lăm

C. năm mươi sáu D. năm sáu

Câu 6. Số gồm 5 đơn vị0 chục đọc là:

A. năm B. mười lăm C. năm mươi D. mười lăm

Câu 7. Số gồm 0 chục8 đơn vị viết là:

A. 80 B. 10 C. 8 D. 18

Câu 8. Trong các số: 23, 50, 48, 19; số lớn nhất là:

A. 23 B. 50 C. 48 D. 19

Câu 9. Trong các số: 49, 61, 72, 38; số nhỏ nhất là:

A. 49 B. 61 C. 72 D. 38

Câu 10. Trong các số: 19, 21, 45, 60; số nhỏ nhất là:

A. 19 B. 21 C. 45 D. 60

Câu 11. Trong các số: 51, 27, 80, 65; số lớn nhất là:

A. 51 B. 27 C. 80 D. 65

Câu 12. Các số 11, 7, 20, 15 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 7, 15, 20, 11 B. 20, 15, 11, 7

C. 7, 11, 15, 20 D. 11, 15, 20, 7

Câu 13. Các số 51, 28, 64, 90 sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 90, 64, 51, 28 B. 28, 51, 64, 90

C. 64, 51, 90, 28 D. 28, 51, 90, 64

Câu 14. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90 B. 98 C. 99 D. 100

Câu 15. Số chục của số lớn nhất có một chữ số là:

A. 7 B. 1 C. 9 D. 0

Câu 16. Số nhỏ nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 11 C. 90 D. 99

Câu 17. An gấp được 43 ngôi sao, Hà gấp được 35 ngôi sao, My gấp được 29 ngôi sao và Bình gấp được 30 ngôi sao. Bạn gấp được nhiều ngôi sao nhất là:

A. An B.C. My D. Bình

Câu 18. Minh cao 89 cm, Phong cao 94 cm, Huy cao 90 cm và Mai cao 92 cm. Bạn cao nhất là:

A. Minh B. Phong C. Huy D. Mai

Câu 19. Quân, Minh, An và Hùng cùng đi hái cam. Quân hái được nhiều cam hơn An nhưng lại ít hơn Minh. Hùng hái được ít cam hơn An. Bạn hái được nhiều cam nhất là:

A. Quân B. Minh C. An D. Hùng

Câu 20. Mẹ làm một số cái bánh. An giúp mẹ sắp 10 cái bánh vào một đĩa. An sắp được 5 đĩa thì còn lại 2 cái bánh. Mẹ An làm được số cái bánh là:

A. 25 cái B. 20 cái C. 52 cái D. 15 cái

Câu 21. Trong cuộc thi chạy, An được giải nhất, Bình được giải nhì, Hoà được giải ba và Nam được giải khuyến khích. Bạn có thời gian chạy về đích ngắn nhất là:

A. An B. Bình C. Hoà D. Nam

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2: đề khảo sát

ĐỀ KHẢO SÁT SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số 65 đọc là:

A. sáu mươi năm B. sáu mươi lăm

C. sáu năm D. sáu lăm

Câu 2. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2 (có đáp án, chọn lọc) | Đề ôn tập hè Toán lớp 1 lên lớp 2

A. 90 B. 100 C. 50 D. 80

Câu 3. Số lớn nhất trong các số 43, 72, 61, 38 là:

A. 43 B. 72 C. 61 D. 38

Câu 4. Mẹ đi Nha Trang 1 tuần. Mẹ đi vào ngày 10 và sẽ trở về vào:

A. ngày 15 B. ngày 16 C. ngày 17 D. ngày 18

Câu 5. Hình bên có:

Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2 (có đáp án, chọn lọc) | Đề ôn tập hè Toán lớp 1 lên lớp 2

A. 4 hình tam giác B. 3 hình tam giác

C. 6 hình tam giác D. 5 hình tam giác

Câu 6. Bàn chân của Nam dài 13 cm, bàn chân của An dài 12 cm, bàn chân của Minh dài 14 cm, bàn chân của Phong dài 11 cm. Bạn sẽ đi vừa đôi giày dưới đây là:

Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2 (có đáp án, chọn lọc) | Đề ôn tập hè Toán lớp 1 lên lớp 2

A. Nam B. An C. Minh D. Phong

II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính

21 + 57

62 + 26

97 – 53

34 – 10

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Bài 2. Tính.

43 + 14 – 25 = ................

75 – 32 + 23 = ................

Bài 3. Số?

……. – 52 = 13

16 + 52 – ……. = 40

Bài 4. Sắp xếp các số 17, 31, 29, 50 theo thứ tự từ bé đến lớn

Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2 (có đáp án, chọn lọc) | Đề ôn tập hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Bài 5. Nghỉ hè, An về thăm quê. An ở nhà ông bà nội 1 tuần và 2 ngày, ở nhà ông bà ngoại 1 tuần và 3 ngày. Hỏi An đã ở quê bao nhiêu ngày?

Phép tính: .....................................

Trả lời: An đã ở quê ....... ngày.

Bài 6. Viết các số còn thiếu vào ô trống sao cho cộng các số ở 3 ô liên tiếp có kết quả bằng 65.

Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2 (có đáp án, chọn lọc) | Đề ôn tập hè Toán lớp 1 lên lớp 2

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Xem thử Ôn hè Toán lớp 1 lên 2

Xem thêm bài tập ôn hè Toán, Tiếng Việt hay khác:

Xem thêm đề thi, bài tập lớp 1 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên