Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Với bộ 10 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Quảng cáo

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Bài 2: Tính:

4 + 2 = …             6 – 5 = …             2 + 7 = …             10 – 0 = …

6 + 1 = …             9 – 5 = …             2 + 5 = …             4 + 4 = …

Bài 3: Cho hình vẽ: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

… hình chữ nhật

… hình tròn

… hình vuông

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 … 3 = 5                      7 … 4 = 3                      2 … 2 = 4

1 … 7 = 8                      9 … 2 = 7                      5 … 1 = 6

Quảng cáo

Bài 5: Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

                                Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1: 

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Bài 2: 

4 + 2 = 6              6 – 5 = 1               2 + 7 = 9              10 – 0 = 10

6 + 1 = 7              9 – 5 = 4               2 + 5 = 7              4 + 4 = 8

Bài 3: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Hình bên có:

10 hình chữ nhật

hình tròn

7 hình vuông

Quảng cáo

Bài 4: 

2 + 3 = 5                        7 - 4 = 3                         2 + 2 = 4

1 + 7 = 8                        9 - 2 = 7                         5 + 1 = 6

Bài 5: 

1 + 2 = 3

7 – 3 = 4

4 + 5 = 9 

2 + 6 = 8

10 – 0 = 10

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….            3 + 5 = ….            1 + 7 = ….            9 – 1 = …..

2 + 3 = ….            6 – 1 = ….            9 – 4 = ….                     7 – 2 = …..

Quảng cáo

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + … = 7                      … + 2 = 4                      9 - … = 6

1 + … = 5                      6 - … = 3                       1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề) 

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số?

                         Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

 a)                                                                             b)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) … + 4 = 7

A. 3                               B. 0                                C. 7                                D. 2

b) 8 … 9 

A. >                                B. <                               C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)         

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 0 – 1 = … 

A. 4                                         B. 5                                     C. 6

Bài 6: 

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Hình trên có … khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp:

  A. hình vuông


Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

B. hình chữ nhật


Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

C. hình tam giác


Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

II. TỰ LUẬN

Bài 8: Tính:

           9 + 0 =               8 – 2 =            7 + 3 =                   10 – 0 =

Bài 9: Tính:

         9 – 1 – 3 = .............                               3 + 4 + 2 = .............

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ: 

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 7 

6 …. 2 

4 …. 4 

1 + 2 …. 4 – 2 

3 + 5 …. 9 – 4 

3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2: Tính:

2 + 5 = …. 

3 + 4 = …. 

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = …. 

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 … 1 = 2

5 … 3 = 2 

1 … 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 … 2 = 4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có … hình tròn và … hình tam giác.

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên